PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Nieuwsbulletin 11 maart 2019 Nieuwsbulletin 11 maart 2019

In het nieuwsbulletin vindt u onze actuele gemeenteberichten. Dit bulletin in uw mailbox ontvangen? Geef uw e-mailadres door aan de webredactie. 

KERKDIENSTEN

13 maart- 19:30 uur, Anker, ds. Fini van Zoelen, Biddag voor gewas en arbeid
17 maart - tweede zondag Veertigdagentijd, 10:00 uur  Kerk, dhr. Kees Bulens, Apeldoorn, Dienst voor jong en oud
24 maart - derde zondag Veertigdagentijd, 10:00 uur Kerk, ds. Fini van Zoelen
31 maart - vierde zondag Veertigdagentijd, 10:00 uur Kerk, mevr. Jansje Ruiterkamp, Vorden

 
BIJ DE DIENSTEN BIJ DE DIENSTEN

Gedicht geInspireerd op de eerste zondag van de veertigdagentijd 

Honger

ZEG VEERTIG DAGEN 
TEGEN DE STENEN : WORD BROOD
EN……ZE WERDEN BROOD

 DE KONING TE  RIJK
BEZWEEK HIJ VOOR MACHT , EEN KNIEVAL
VOOR HET GOUD WAT ER BLINKT
WILDE ER OVER BESCHIKKEN

OVERZAG HET AL VANAF DE TEMPELNOK
STRUIKELDE OVER EEN STEEN
DES  AANSTOOTS

GEEN  ENGEL DIE DE VAL BRAK
OF  EEN HAND UIT STAK

TOEN VIEL MIJN DUIVEL TE PLETTER .

Geert HolterveldBiddag voor gewas en arbeid
Woensdagavond houden we in het Anker, om 19.30 uur, een dienst in het kader van biddag voor gewas en arbeid.  Stond biddag vroeger vooral in het teken van het agrarische leven, tegenwoordig vatten we biddag ook breder op: gewas en arbeid. We vragen om Gods zegen over het werk van onze handen. We realiseren ons ook dat zegen niet samenvalt met succes. Er zijn tijden in ons aller leven dat het helemaal niet zo goed gaat en dat we tegenslag op tegenslag te verwerken krijgen. Geloof vrijwaart ons niet van gemis en teleurstelling. Wel is het gebed een grote kracht; lees er de psalmen op na. In die psalmen gaat het er bepaald niet zachtzinnig aan toe. Alle emoties die in ons omwoelen, komen er tot uiting. Bidden is niet iets voor bange of voorzichtige mensen. Het is af en toe ook vechten met God. Maar alleen ben je nooit, want er is er Eén die ons hoort en op ons (gebed) wacht.
Ds. Fini van Zoelen

Weer kerken in de Remigiuskerk
Vanaf zondag 17 maart kerken we weer in de kerk i.p.v. in ‘het Anker’. Dit jaar valt Pasen erg laat, daarom gaan we al eerder terug naar de kerk dan met Palmzondag.
De morgendienst van 17 maart, de 2e zondag van de 40 dagentijd, is een jeugddienst, voorbereid met enkele jongeren en met de heer Bulens uit Apeldoorn. Hij zal voorgaan in de viering.

 
Bijbelleesrooster Bijbelleesrooster
Nieuw in het nieuwsbulletin: Het bijbelleesrooster van het NBG.
Via deze link kunt u mee lezen met het bijbelleesrooster van het NBG :
Op debijbel.nl leest u de tekst van de dag in de bijbelvertaling die u prettig vindt.
Voorheen kon men zich abonneren op een dagelijkse email om de tekst van de dag te ontvangen. Vanaf januari is de app ' mijn Bijbel ' beschikbaar die men kan downloaden voor smartphone of tablet. Informatie via debijbel.nl 

 
IN DE GEMEENTE IN DE GEMEENTE

Koffie met een oortje
Elke laatste woensdag van de maand is er Koffie met een oortje. We beginnen om 10.00 uur met koffie en iets lekkers en we ontmoeten elkaar en praten bij; rond 10.15 uur beginnen we met een onderwerp. Meestal kies ik als uitgangspunt voor ons gesprek een themanummer van de Open Deur. Afgelopen keer was het thema ‘de Jakobsladder’. Nooit geweten overigens dat dat ook de naam is van een plantje! We hoorden nog weer eens het verhaal van Jakob die zijn tweelingbroer Ezau het eerstgeboorterecht ontfutselt, in ruil voor een bord linzensoep en hem later ook nog eens te snel af is door de eerstelingszegen van vader Izaäk weg te kapen. Jakob moet vluchten voor de woede van Ezau en zal maar liefst 20 jaar verstoken zijn van zijn familie. Op zijn vlucht overnacht hij ergens moederziel alleen in de buitenlucht met als kussen een harde steen en daar ziet hij in een droom een ladder waarlangs engelen omhoogklimmen en weer neerdalen. Opmerkelijk dat ze eerst opstijgen, terwijl je het andersom zou verwachten. Blijkbaar zijn er engelen om ons heen, ook al besef je het niet. Engelen in de gestalte bijv. van medemensen die op onverwachte momenten een belangrijke rol in je leven kunnen spelen. En je kunnen bemoedigen en troosten. God staat bovenaan de ladder en belooft Jakob bescherming en toekomst; kortom: zegen. Zegen is een (onverdiend) geschenk wat je ten deel valt. Dat is het boeiende van de Bijbel dat het bij God anders toegaat dan bij ons. Niet afgemeten, niet beredeneerd, maar met een ongelofelijke goedheid blijft Hij met ons, hoe bont we het ook gemaakt hebben.
Rond 11.15 uur sluiten we de ochtend af. Het is fijn om altijd weer met een flinke kring om de tafel te zitten en elkaars ervaringen te delen.
De volgende ochtend is op woensdag 27 maart. Schroom niet om een keer te komen kijken! 
Nog even dit: het gaat lang niet altijd over de Bijbel. Enkele onderwerpen die aan de orde kwamen: het waterbeheer; maakbaar?; gratis; Luther; de geur van ….; de koning; heilige grond; de brief, enz. 
Ds. Fini van Zoelen   

Gesprekskring
Maandagavond 4 maart hebben we ons verdiept in de 40 dagentijd; we hebben de schriftlezingen gelezen die vanouds horen bij Aswoensdag en ons afgevraagd wat vasten zou kunnen betekenen. In de vroege kerk (eerste eeuwen) was er al het gebruik om in de tijd naar Pasen toe te vasten; als voorbereiding op de doop die in de Paasnacht plaatsvond. Waar het uiteindelijk in deze 40 dagentijd om gaat, is je bewust worden van Pasen; kruis en opstanding van onze Heer Jezus Christus. Voor Paulus is heel de kracht van het Evangelie samengebald in de opstanding, dat ongelofelijke gebeuren van Pasen wat tot op de dag van vandaag de wereld beweegt.
We komen nog één keer bij elkaar: op maandagavond 6 mei, om 20.00 uur in het Anker.
Ds. Fini van Zoelen  
 

 
COLLECTES COLLECTES

Eindcollectes zijn bestemd voor:

13 maart    - Wilde Ganzen
17 maart    - speciaal doel
24 maart    - 40 dagentijd
31 maart    - pl. gemeentewerk

Collectes in de 40 dagentijd
In de 40 dagentijd kunnen we met de collectes aansluiten bij de doelen die Kerk in Actie aangeeft. Het thema voor de vastentijd is ‘een nieuw begin’. Als je op internet kijkt bij welke projecten Kerk in Actie betrokken is, dan raak je daarvan onder de indruk. Van harte aanbevolen!
Ds. Fini van Zoelen

 
OVERIGE BERICHTEN OVERIGE BERICHTEN

Bericht vanuit de landelijke kerk 
Oproep om mee te doen: “Geloof in de Klimaatmars “
Op 10 maart willen wij als christenen, joden en moslims en andere geloofsrichtingen zichtbaar maken dat ook wij erg bezorgd zijn over klimaatverandering.
Wat heeft geloof met het klimaat te maken?
Juist gelovigen voelen zich vaak betrokken bij het klimaat. Want vraagt ons geloof niet om een zorgzame omgang met de aarde en onze medemens?
Paus Fransiscus bracht in 2016 zijn Laudato Si uit waarin hij ons als gelovigen aansprak en opriep om onze verantwoordelijkheid te nemen voor deze aarde die ons is toevertrouwd. We moeten haar  “behoeden en bewaren” .
Waarom moeten maatregelen zo snel genomen worden?
Volgens wetenschappers moeten er zo snel ingrijpende maatregelen genomen worden vanwege het groeiende risico op zelfversterkende effecten in de natuur. In dat geval kan klimaatverandering zich in een versneld tempo onomkeerbaar voortzetten. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat de uitstoot van broeikasgassen per direct gaat dalen. Politici zijn nu via “de klimaattafels” bezig met klimaatbeleid, maar het is niet zeker of hier afdoende maatregelen uit voort komen.  
Toch moeten nu al vele mensen hun geboortegrond verlaten omdat ze er niet meer kunnen leven wegens droogte, overstromingen, orkanen of ernstige vervuiling. Allerlei planten en dieren gaan nu al dood.
De “Groene Kerken” van Nederland nemen het initiatief om van zich te laten horen. Wij roepen ook u op om, als gelovige mensen uit vele richtingen, gezamenlijk mee te lopen in de landelijke mars voor het klimaat. 
Waar lopen wij precies voor?
Wij willen aan onze regering laten zien dat er veel draagvlak is in Nederland voor een stevig klimaatbeleid. Het gaat iedereen aan; klimaat mag geen politiek item zijn van rechts of links.
We willen dat onze regering nu doortastend en snel maatregelen gaat nemen. 
We willen ook dat onze regering rechtvaardige maatregelen neemt. Laten de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.
We hopen dat u wilt meewerken en anderen uit uw geloofsgemeenschap wilt motiveren om ook mee te doen.
U kunt ons bereiken via het mailadres:
 

 
AGENDA AGENDA

woensdag 27 maart, 10:00 uur - koffie met een oortje in het Anker

 
 

Kerkdienst kerk, derde zondag veertigdagentijd
datum en tijdstip 24-03-2019 om 10:00 uur
meer details

koffie met een oortje
datum en tijdstip 27-03-2019 om 10:00 uur
meer details

Avondgebed
datum en tijdstip 03-04-2019 om 19:30 uur
meer details

 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.