PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie 9 mei 2021 liturgie 9 mei 2021
Voorganger:  ds. Jaqueline Krajenbrink, Vorden
Zangers: Hans Sluijter en Els Veraart
Organist: Bram van Oort
 
ZANGGROEP Psalm 33: 1 en 5
EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. 
G:    AMEN

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:     
V:      Heer, ontferm U,
    Christus, ontferm U,
G:    HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN
ZANGGROEP glorialied  Lied 869: 1 en 7 Lof zij de Heer ons hoogste goed
GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
Eventueel lied voor de kinderen Lied 224 Elke dag vertelt over God de Heer
(kinderen naar de kinderdienst)
EERSTE LEZING     Door de lector I Johnnes 4:7-21

ZANGGROEP zingt  Lied 838: 1 en 4 O grote God die liefde zijt

TWEEDE LEZING     Door de voorganger Johannes 15:9-17
ZANGGROEP     U komt de lof toe, U het gezang,
        U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
        in alle eeuwen der eeuwen.  (339a)

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
ZANGGROEP Lied 966: 1 en 4 Het heil des hemels
GEBEDEN    
        Dankgebed
        Voorbeden
        Stil gebed
        ONZE VADER Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(kinderen komen terug)

ZANGGROEP Slotlied lied 146a: 1 en 2 Laat ons nu vrolijk zingen
ZEGEN EN ZENDING
V:    Zegen
G:     AMEN (gesproken) 

Zanggroep zingt Wilhelmus lied 708: 1 en 6
ORGELSPEL
Aan de uitgangen vindt u gelegenheid uw gaven te geven. 
 
terug
 
 

Kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Korte vesper, Dankdag gewas en arbeid, Kerk
datum en tijdstip 03-11-2021 om 19:30 uur
meer details

Gemeenteavond
datum en tijdstip 03-11-2021 om 20:15
meer details

oecumenische dienst, Willibrorduskerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 9.30 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.