PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie 11 april 2021 liturgie 11 april 2021
Voorganger ds. Henk Westerink
Organist Bram van Oort
Lector Riek Schieven

ORGELSPEL, WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind. In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd en door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
ZANGGROEP: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf

BEMOEDIGING, DREMPELGEBED EN GROET
V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     De eeuwig trouwe God groet ons en ziet ons aan.
    Laten wij dan elkaar groeten en aanzien
    met de hand op het hart,     en vriendelijkheid in onze ogen
Wij groeten elkaar
    Wij zijn hier in het vast vertrouwen dat
    genade, barmhartigheid en vrede
    ons deel is en ons  toekomt, van God, onze Vader,
    van Jezus Christus, onze lotgenoot
en van de Heilige Geest, die ons bij blijft. 
G:    AMEN.
PSALMWOORDEN VAN DE ZONDAG gelezen Psalm 111:1-4 en 9, 10.
 
ZANGGROEP Lied 287:1,2,5

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:     
V:      Heer, ontferm U, Christus, ontferm U,
G:    HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN
ORGELSPEL Gloria
GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
ZANGGROEP lied  317
EERSTE LEZING Exodus 3:7-10    Door de lector 
TWEEDE LEZING  Johannes 20:24-31    Door de voorganger 
ZANGGROEP    U komt de lof toe, U het gezang, U alle  glorie, 
        o Vader, o Zoon, o Heilige   Geest,          
        in alle eeuwen der eeuwen.

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL

GELOOFSBELIJDENIS     Deze wordt gesproken

GEBEDEN    Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed, ONZE VADER:
Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome 
Uw wil geschiede 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid Amen 

ZANGGROEP Lied  422

ZEGEN EN ZENDING
V:    Zegen
G:     AMEN (gesproken) 
ORGELSPEL

We groeten elkaar. 
Aan de uitgangen vindt u gelegenheid uw gaven te geven. 
 
terug
 
 

Kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Korte vesper, Dankdag gewas en arbeid, Kerk
datum en tijdstip 03-11-2021 om 19:30 uur
meer details

Gemeenteavond
datum en tijdstip 03-11-2021 om 20:15
meer details

oecumenische dienst, Willibrorduskerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 9.30 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.