PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie Hemelvaartsdag 13 mei liturgie Hemelvaartsdag 13 mei
Liturgie Hemelvaart, 13 mei 2021

Voorganger: ds. Hubertien Oostdijk
Organist: Bram van Oort
Zangers: Henk en Marion Knol


Welkom door ouderling

Intochtspsalm 99: 1, 3, 6 en 8

1. God is Koning,
Hij sticht zijn heerschappij
Volken, hoort zijn stem
Buigt u, beeft voor Hem
die met macht gekroond
op de cherubs troont.
Aarde, word bewogen
beef voor zijn vermogen.

6. In een dichte wolk
sprak Hij tot zijn volk.
Wat Hij metterdaad
openbaarde, staat
in hun hart gegrift
als zijn heilig schrift.
't Woord, door God gegeven,
is voor hen het leven.
 
3. Niet op bruut geweld
hebt Ge uw macht gesteld.
Gij o koning, zegt: 
Ik bemin het recht.
Onder uw beleid
heerst gerechtigheid;
uw verbond heeft leven
aan uw volk gegeven.

8. Maakt Hem nu tezaam
groot, verheft zijn naam
Buigt u voor Hem neer
Hij is onze Heer
die met macht gekroond
op de Sion troont
Houdt Hem hoog in ere
Heilig is de Here

Een moment van stilte        

Bemoediging en groet

Gebed  
 
Glorialied 661: 1, 2, 5 en 6

Ten hemel opgevaren is, halleluja,
Christus, die Heer en koning is, halleluja

Nu zit Hij aan Gods rechterhand, halleluja,
heerst over hemel, zee en land, halleluja.

Nu stijgt ons loflied op en eert halleluja,
de Here Christus die regeert, halleluja.

De heilige Drievuldigheid, halleluja,
zij lof en prijs in eeuwigheid, halleluja.

Lezen: 2 Koningen 2: 6-15 
       
Zingen 663
1      Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

2      Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.
 

Lezen Lucas 24: 49-53 en Handelingen 1: 9-11    
Zingen ‘U komt de lof toe’

Verkondiging        

Orgelspel    

Als geloofsbelijdenis wordt gezongen: 662: 1, 3 en 4

1. Heer kom in deze tijd uw heerschappij,
het einde van de strijd,
de stad waar vrij,
uit boze droom ontwaakt,
de mensen wonen,
tot één gezin gemaakt,
Gods dochters en Gods zonen?
 

3. Uit uw verborgenheid hebt Gij vervuld
het perk van deze tijd met Gods geduld.
Uw woord doet telkens weer de harten branden.
Gij blijft nabij, o Heer,
met zegenende handen.
 
4. Gedreven door de Geest gaan wij getroost
de weg van alle vlees, die onverpoosd
de Zoon des mensen gaat, te allen tijde,
tot Hij weer voor ons staat,
zoals Hij van ons scheidde.
 
 

Gebeden    
Slotlied 666 
1. De Heer is opgetogen.
Hij steeg boven ons uit.
Wij staan met onze ogen
voor een beslagen ruit.
Daarop heeft Hij geschreven:
Ik laat je niet alleen.
Een glimlach van zijn vrede
valt door die woorden heen.
 
2. De Heer is in de wolken,
onttrokken aan ons oog.
Maar Hij heeft alle volken
zijn koninkrijk beloofd.
Al blijft Hij nu verborgen
in teken en in taal,
straks, op de nieuwe morgen,
zien wij Hem allemaal.

 

Zegen
terug
 
 

Kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Korte vesper, Dankdag gewas en arbeid, Kerk
datum en tijdstip 03-11-2021 om 19:30 uur
meer details

Gemeenteavond
datum en tijdstip 03-11-2021 om 20:15
meer details

oecumenische dienst, Willibrorduskerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 9.30 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.