PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Liturgie 14 maart 2021 Liturgie 14 maart 2021
Voorganger: ds. Jaqueline Krajenbrink
Organist: Gert Oldenbeuving
Ouderling: Els Veraart
Lector:Riek Schieven
Koster: Janny Wieggers

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst 
In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd en door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
Orgel: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf
BEMOEDIGING, DREMPELGEBED EN GROET
V:         Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:         die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:        EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:         De eeuwig trouwe God groet ons en ziet ons aan.
            Laten wij dan elkaar groeten en aanzien
            met de hand op het hart
            en vriendelijkheid in onze ogen
Wij groeten elkaar
            Wij zijn hier in het vast vertrouwen dat
            genade, barmhartigheid en vrede
            ons deel is en ons toekomt
            van God, onze Vader,
            van Jezus Christus, onze lotgenoot
en van de Heilige Geest, die ons bij blijft.
G:        AMEN.
PSALMWOORDEN VAN DE ZONDAG  Psalm 122 
Orgel en voorganger Lied 272: 1 t/m 4 Wij zoeken in uw huis uw aangezicht
GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:     
V:      Heer, ontferm U,
    Christus, ontferm U,
G:    HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN
GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
Orgel en voorganger lied 313: 1,3 en 5
EERSTE LEZING Spreuken 30: 1 t/m 9    Door Riek Schieven
TWEEDE LEZING  Evangelielezing Joh.6: 32 t/m 40    Door de voorganger
Orgel en voorganger Lied 326: 1, 4, 5 en 6 
UITLEG EN VERKONDIGING Spreuken 30:9
ORGELSPEL
GELOOFSBELIJDENIS     Deze wordt gesproken
GEBEDEN    Dankgebed
        Voorbeden      
        Stil gebed
        ONZE VADER
Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome 
Uw wil geschiede 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid 
Amen 
Voorganger: ds. Jacqueline  Krajenbrink 
Organist: Bram van Oort
Orgel en voorgangerLied 418: 1 t/m 4
Wij gaan staan
ZEGEN EN ZENDING
V:    Zegen
G:     AMEN (gesproken) 
ORGELSPEL

We groeten elkaar. 
 
terug
 
 

Kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Korte vesper, Dankdag gewas en arbeid, Kerk
datum en tijdstip 03-11-2021 om 19:30 uur
meer details

Gemeenteavond
datum en tijdstip 03-11-2021 om 20:15
meer details

oecumenische dienst, Willibrorduskerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 9.30 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.