PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie 17 mei liturgie 17 mei

De liturgie van de korte viering op 17 mei  te beluisteren via Diensten online
Wanneer u het audiobestand downloadt kunt u tegelijkertijd de liturgie aanklikken. Zo kunt u beiden tegelijk openen.

Voorganger: ds.Gerard van der Brug
Organist: Gert Oldebeuving.
Ouderling van dienst: Rikie Hofenk

Orgelspel, Vater unser im Himmelreich, Joh. Seb. Bach (melodie lied 470)    

Mededelingen en kort woord ter inleiding door Rikie Hofenk

Psalm 66: 1
Breek, aarde, uit in jubelzangen, 
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen, 
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel d'aarde moet uw naam verhogen, 
psalmzingen uwe majesteit.

Lezing  Johannes 16: 16-24
Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug.’  Daarop zeiden een paar leerlingen tegen elkaar: ‘Wat betekent wat hij nu zegt: “Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug”? En: “Ik ga naar de Vader”?  Wat betekent “nog een korte tijd”? Wat bedoelt hij toch?’ 
Jezus begreep dat ze hem iets wilden vragen. Hij zei: ‘Proberen jullie te begrijpen wat ik bedoelde met “Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug”?  Waarachtig, ik verzeker jullie: je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen. 
Ook een vrouw die baart heeft het zwaar als haar tijd gekomen is, maar wanneer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen. Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal je je vreugde afnemen. Dan hoeven jullie mij niets meer te vragen. 
Maar ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam – hij zal het je geven. Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn.

Korte overdenking

Kort orgelspel

Gebed - Liedtekst LLvO 2-23
Eeuwig trouwe God,
Hoor, als wij eendrachtig bidden 
dat de wereld wordt geheeld, 
al wat onze aarde voortbrengt 
goed en eerlijk wordt verdeeld, 
dat de daadkracht van de liefde 
onze woorden aanbeveelt. 
Voer uw wereld naar de vrijheid! 
Uit haar wanhoop opgestaan, 
zal zij, haat en nijd te boven, 
dan haar weg in vrede gaan. 
Toon hoe liefde angst doet smelten, 
hoop door goedheid kan ontstaan.
Wat het rijke leven dood maakt, 
wijken zal het, wereldwijd: 
trots op status, ras of scholing, 
al wat met uw schepping strijdt. 
Laat ons ogenblik van leven 
vol zijn van gerechtigheid. 
Schepper God, Gij die dit leven
met uw eigen naam bedacht, 
stel ons Christus' weg voor ogen 
die ons dichter bij U bracht; 
dat de aarde door ons toedoen 
haar bestemming vinden mag.
Amen. 

Lied 370 
Vader, die woont in hemels licht,
uw rijk geeft liefde een gezicht
uw naam is waard de hoogste eer! 
Wij bidden om een ommekeer: 
wek doden op, maak armen rijk,
laat komen, Heer, uw koninkrijk. 

Leid ons niet in verzoeking, Heer, 
verlos ons, maak ons meer en meer
tot mensen aan uw beeld gelijk – 
want U behoort het koninkrijk, 
de kracht, de hoogste heerlijkheid 
nu en in alle eeuwigheid.
Uw wil geschiede, goede God, 
laat ons niet over aan ons lot, 
bewaar de aarde voor de dood 
en geef van dag tot dag ons brood. 
Vergeef als wij: laat uw geduld 
steeds groter zijn dan onze schuld. 

Zegenbede

Orgelspel,  Vater unser im Himmelreich, Joh. Philip Telemann (melodie lied 470)

 
terug
 
 

Kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Korte vesper, Dankdag gewas en arbeid, Kerk
datum en tijdstip 03-11-2021 om 19:30 uur
meer details

Gemeenteavond
datum en tijdstip 03-11-2021 om 20:15
meer details

oecumenische dienst, Willibrorduskerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 9.30 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.