PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie 18 april 2021 liturgie 18 april 2021
Voorganger mevr. Jansje Ruiterkamp
Lector Tineke Burgers

ORGELSPEL

WELKOM EN MEDEDELINGEN
DE KAARSEN WORDEN AANGESTOKEN DOOR DE OUDERLING VAN DIENST EN EEN LANTAARNTJE DOOR EEN KIND. 

IN GEVAL VAN OVERLIJDEN WORDT DE NAAM VAN DE OVERLEDENE AFGEKONDIGD EN DOOR DE OUDERLING VAN DIENST EN WORDT EEN HARTJE NAAR DE STILTEHOEK GEBRACHT.
ZANGGROEP: LIED 961: NIEMAND LEEFT VOOR ZICHZELF

BEMOEDIGING, DREMPELGEBED EN GROET
V:    ONZE HULP IS IN DE NAAM VAN DE HEER,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     DIE TROUW BLIJFT TOT IN EEUWIGHEID
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     DE EEUWIG TROUWE GOD GROET ONS EN ZIET ONS AAN.
    LATEN WIJ DAN ELKAAR GROETEN EN AANZIEN
    MET DE HAND OP HET HART
    EN VRIENDELIJKHEID IN ONZE OGEN

WIJ GROETEN ELKAAR
WIJ ZIJN HIER IN HET VAST VERTROUWEN DAT
GENADE, BARMHARTIGHEID EN VREDE
    ONS DEEL IS EN ONS TOEKOMT
    VAN GOD, ONZE VADER,
    VAN JEZUS CHRISTUS, ONZE LOTGENOOT
EN VAN DE HEILIGE GEEST, DIE ONS BIJ BLIJFT. 
G:    AMEN.
PSALMWOORDEN VAN DE ZONDAG GELEZEN PSALM 98: 1-6 UIT: BGT

ZANGGROEP LIED 654: 1, 5 EN 6

GEBED OM ONTFERMING
AFGESLOTEN MET:     
V:      HEER, ONTFERM U,   CHRISTUS, ONTFERM U,
G:    HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN

GLORIA: ZANGGROEP LIED 643: 1, 5, 8 EN 9

GEBED VAN DE ZONDAG

AANDACHT VOOR DE KINDEREN

ZANGGROEP LIED 659: 1 EN 2 

EERSTE LEZING  MICHA 4: 1-5 door de lector
Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de HEER
rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen.
Volken zullen daar samenstromen,2machtige naties zullen zeggen: ‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs God.
Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.’
Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.
Hij zal rechtspreken tussen machtige volken, over grote en verre naties een oordeel vellen.
Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzersen hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is.
Ieder zal zitten onder zijn wijnranken onder zijn vijgenboom,
door niemand opgeschrikt, want de HEER van de hemelse machten heeft gesproken.
Laat andere volken hun eigen goden volgen –wij vertrouwen op de naam van de HEER, onze God, voor eeuwig en altijd.

ZANGGROEP LIED 98: 1 EN 2

SCHRIFTLEZING NT. JOHANNES 21:15-24  door de voorganger

ZANGGROEP     U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG,
        U ALLE GLORIE, O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST
        IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN.

UITLEG EN VERKONDIGING

ORGELSPEL 

GELOOFSBELIJDENIS     DEZE WORDT GESPROKEN WIJ GAAN WEER ZITTEN

GEBEDEN    DANKGEBED
        VOORBEDEN      
        STIL GEBED
        ONZE VADER

Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome 
Uw wil geschiede 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen 
Voorgnger  mevr. Jansje Ruiterkamp
Lector Tineke Burgers
Organist Bram van Oort

ZANGGROEP LIED 655: 
ZEGEN EN ZENDING
V:    ZEGEN
G:     AMEN (GESPROKEN) 
WE GROETEN ELKAAR
AAN DE UITGANGEN VINDT U GELEGENHEID UW GAVEN TE GEVEN. 

ORGELSPEL
 
terug
 
 

Kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 19-09-2021 om 10:00 uur
meer details

concert Full House
datum en tijdstip 25-09-2021 om 19:30 uur
meer details

Kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 26-09-2021 om 10:00 uur
meer details

kerkgebed
datum en tijdstip 28-09-2021 om 19:30 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.