PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie 19 juli 2020 liturgie 19 juli 2020
Deze dienst is te volgen via Diensten online

Voorganger: ds. Joop Mol
Organist: Gert Oldebeuving
Lector: Riek Linde
Ouderling van dienst: Alie Hofenk

ORGELSPEL
KORTE TOELICHTING&
WELKOM EN MEDEDELINGEN

De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.

BEMOEDIGING, DREMPELGEBED EN GROET
V:Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:die trouw blijft tot in eeuwigheid
G: EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V: De eeuwig trouwe God groet ons en ziet ons aan.
Laten wij dan elkaar groeten en aanzien
met de hand op het hart
en vriendelijkheid in onze ogen
Wij groeten elkaar
;Wij zijn hier in het vast vertrouwen dat
genade, barmhartigheid en vrede
ons deel is en ons toekomt
van God, onze Vader,
van Jezus Christus, onze lotgenoot
en van de Heilige Geest, die ons bij blijft.
G: AMEN.

PSALMWOORDEN VAN DE ZONDAG (gelezen)

ZANGGROEP:  Lied 280: 1, 5, 6 en 7
1 De vreugde voert ons naar dit huis,
waar 't woord aan ons geschiedt.
God roept Zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

5 Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die met ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad
6 Vervul ons met een nieuw verstaan
van't woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht
het brood, dat Gij ons breekt.

7 Dit huis slijt met ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht

GEBED OM ONTFERMING

ORGELSPEL Gloria

GEBED VAN DE ZONDAG

AANDACHT VOOR DE KINDEREN


ZANGGROEP: Lied 315
Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefd’ ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.

En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.
Gemeente aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen
op mensengunst of -heerlijkheid?
’t Verwaait als gras en weidebloemen. –
Gods woord bestaat in eeuwigheid!
 
 SCHRIFTLEZINGEN
Eerste lezing: Jesaja 42: 1 t/m 7 (door lector)

Tweede lezing: Mattheus 3: 16 en 17

ZANGGROEP: 'U komt de lof toe'

UITLEG EN VERKONDIGING

ORGELSPEL

GELOOFSBELIJDENIS
geschreven door Marinus van den Berg
Ik geloof in God
die niet van steen is,
maar die hart heeft voor mensen.
Ik geloof in God,
die ik niet kan zien, maar die zichtbaar wordt als
ik me liefdevol inzet voor anderen.
Ik geloof in God, die niet sterk is,
die lijden en geweld niet kan verhinderen,
maar die wel wil dat wij
mensen die lijden ondersteunen,
dat wij zoeken naar vrede en gerechtigheid.
Ik geloof in God, 
die mild en ruimhartig is,
maar streng voor ieder
die mensen uitsluit, wegstoot
vanwege huidskleur, afkomst of geslacht.
Ik geloof in God die
ons een eigen verantwoordelijkheid
heeft gegeven en die wil dat wij
deze aarde leefbaar maken.
Ik geloof in God die mensen
aanmoedigt om het goede te doen.
Ik geloof dat vanwege Jezus Christus,
die ons heeft laten zien wat echte liefde is
en wiens Geest nog altijd onder ons
doorwerkt.


GEBEDEN: voorbeden -stil gebed - Onze Vader

ZANGGROEP: Lied 416 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn 
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn.

ZEGEN EN ZENDING
V:    Zegen
G:     AMEN (gesproken) 
ORGELSPEL
 
terug
 
 

Kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Korte vesper, Dankdag gewas en arbeid, Kerk
datum en tijdstip 03-11-2021 om 19:30 uur
meer details

Gemeenteavond
datum en tijdstip 03-11-2021 om 20:15
meer details

oecumenische dienst, Willibrorduskerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 9.30 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.