PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Liturgie Witte Donderdag 1 april 2021 Liturgie Witte Donderdag 1 april 2021
Voorganger: ds. Hubertien Oostdijk
Lector Ise Vredegoor
Ouderling Els Veraart
Organist: Gert Oldenbeuving
Zangers: Henk en Marion Knol

Orgel: Psalm 116 – Anthoni van Noordt

BEMOEDIGING, DREMPELGEBED EN GROET

V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     De eeuwig trouwe God groet ons en ziet ons aan.
    Laten wij dan elkaar groeten en aanzien
    met de hand op het hart
    en vriendelijkheid in onze ogen
Wij groeten elkaar
    Wij zijn hier in het vast vertrouwen dat
    genade, barmhartigheid en vrede
    ons deel is en ons toekomt
    van God, onze Vader,
    van Jezus Christus, onze lotgenoot
en van de Heilige Geest, die ons bij blijft.
Amen.

Lied 116:  1, 3 en 4   wordt gezongen door de zanggroep

1  
God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.3  
Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.

4  
O God, mijn God, die van de dood mij redt,
mijn tranen afwist! Voor het oog des Heren
mag ik weer vrij in ’s levens land verkeren,
geen steen die stoot waar ik mijn voeten zet.

Als kyriegebed wordt gezongen door de zanggroep 
Lied 281: 1, 2, 4 en 5

1  
Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!

2  
Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!

4  
Gij roept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleison!


5  Dat ieder die zich tot U wendt
de gloed van uw genade kent.
Kyrie eleison!

Gebed opening Schrift

Lezen: Johannes 13: 1-15 

Lied 569 wordt gezongen door de zanggroep

1  
Toen Jezus wist: nu is gekomen
het uur om door de nacht te gaan,
heeft Hij een linnen doek genomen
en water in een schaal gedaan.

2  
Hij gaf ons zwijgende een teken
en kwam ons voet voor voet nabij,
Hij deed het water van zich spreken,
het stort zich uit en reinigt mij.

3  
Zo is de Heer een knecht geworden
en tot de bodem toe gegaan
om ons met ootmoed te omgorden,
Hij doet ons zijn geringheid aan.

4  Heer van mijn hart, U bent gekomen
de nacht door naar uw grote dag,
ik heb in eenvoud aangenomen
dat ik U daarin volgen mag.
Verkondiging

Orgel: Christus, der uns selig macht – J.S. Bach

Gedicht 

Gedicht Voetwassing, Jaap Zijlstra 

U hebt uw handen vuil gemaakt 
aan onze voeten, 
wij overwegen nog 
of wij wel samen aan één tafel zullen gaan. 

Breng ons te binnen het gebroken brood, 
het geheim van het graan, 
het geeft zich aan de aarde, 
sterft, breekt uit in leven. 

En laat ons niet ontgaan 
de klare wijn van uw woorden, 

maak ons tot ranken aan U, 
wijnstok van liefde. 
Wij zijn maar vluchtige mensen, 
laat ons weer wonen onder één dak, 
breng ons weer thuis bij U aan tafel. 

Dank en voorbeden

Als opmaat voor het Avondmaal wordt gezongen door de zanggroep  Lied 376:1
  
Ziel, mijn ziel, aanvaard uw luister,
treed te voorschijn uit het duister
om u met het licht te sieren
en uw zaligheid te vieren.
God wil in zijn welbehagen
u als gast aan tafel vragen,
God, wien hemelen niet binden,
in uw hart een herberg vinden.
Gesproken vredegroet

Kort tafelgebed

Delen van brood en wijn

Tijdens het Avondmaal wordt 568A gezongen, Ubi Caritas,

Ubi caritas et amor,   ubi caritas Deus ibi est.
Waar vriendschap en liefde is, daar is God

Orgelspel

Dankgebed

Overgang naar de Goede Vrijdag

Lied 599: 1 en 4 wordt gezongen door de zanggroep

1  
O diepe nacht die ons omringt,
de wereld in uw duister dwingt,
het licht van Christus kleurt de lucht,
Hij komt, Hij jaagt u op de vlucht.

2  
De aarde die in ’t donker lag,
komt in zijn zonlicht aan de dag.
Alles krijgt kleur en glans en licht
in ’t stralen van zijn aangezicht.

3  
U Christus kennen wij alleen,
U zoekt ons zingen, ons geween.
Zie ons in eenvoud voor U staan,
o Heer, neem onze harten aan.


Zoveel is zwart van kwaad en pijn.
Maak door uw licht de wereld rein.
O ster die in de hemel staat,
verlicht ons met uw licht gelaat.

5  
Aan God de Vader in zijn troon,
en aan zijn eengeboren Zoon,
zij met de Geest wiens troost ons leidt,
de lof en eer in eeuwigheid.

Lezen: Marcus 14: 26-31 

Bidden Luthers Avondgebed

In stilte verlaten we de kerk

 
terug
 
 

Kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Korte vesper, Dankdag gewas en arbeid, Kerk
datum en tijdstip 03-11-2021 om 19:30 uur
meer details

Gemeenteavond
datum en tijdstip 03-11-2021 om 20:15
meer details

oecumenische dienst, Willibrorduskerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 9.30 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.