PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie 21 maart 2021 liturgie 21 maart 2021
Voorganger:  Herman Haan
Organist:       Teus de Mik
Lector:          Toos Zeevalkink
ouderling:      Rikie Scheffer

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst 
In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd en door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
Orgel: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf
BEMOEDIGING, DREMPELGEBED EN GROET
V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     De eeuwig trouwe God groet ons en ziet ons aan.
    Laten wij dan elkaar groeten en aanzien
    met de hand op het hart
    en vriendelijkheid in onze ogen
Wij groeten elkaar
    Wij zijn hier in het vast vertrouwen dat
    genade, barmhartigheid en vrede
    ons deel is en ons toekomt
    van God, onze Vader,
    van Jezus Christus, onze lotgenoot
en van de Heilige Geest, die ons bij blijft. 
G:    AMEN.

Lied 218: Dank U voor deze nieuwe morgen.  Twee coupletten gespeeld door organist en daarna lezen van couplet en dan nog 1 couplet door organist

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:     
V:      Heer, ontferm U,
    Christus, ontferm U,
G:    HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN
ORGELSPEL Gloria
GEBED VAN DE ZONDAG
Lied 321: Niet als een storm, als een vloed. Organist speelt een couplet en dan leest de voorganger twee coupletten en daarna speelt organist nog een couplet

EERSTE LEZING: Exodus 16:4 t/m 16     door de lector

TWEEDE LEZING: Johannes 6: 48 t/m 51    door de voorganger
Organist:     U komt de lof toe, U het gezang,
        U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
        in alle eeuwen der eeuwen.

UITLEG EN VERKONDIGING  “ Jezus is ons Hemels Brood “
ORGELSPEL
GEDICHT GELEZEN DOOR DE VOORGANGER

GEBEDEN    Dankgebed
        Voorbeden      
        Stil gebed
        ONZE VADER
Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome 
Uw wil geschiede 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid 
Amen 

SLOTLIED: 146 C – Organist speelt 2 coupletten, dan leest de voorganger 2 coupletten en daarna speelt de organist nog 1 couplet

ZEGEN EN ZENDING
V:    Zegen
ORGELSPELVoorganger:  Herman Haan
Organist:    Teus de Mik
Lector:      Toos Zeevalkink

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
BEMOEDIGING, DREMPELGEBED EN GROET
V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     De eeuwig trouwe God groet ons en ziet ons aan.
    Laten wij dan elkaar groeten en aanzien
    met de hand op het hart
    en vriendelijkheid in onze ogen
Wij groeten elkaar
    Wij zijn hier in het vast vertrouwen dat
    genade, barmhartigheid en vrede
    ons deel is en ons toekomt
    van God, onze Vader,
    van Jezus Christus, onze lotgenoot
en van de Heilige Geest, die ons bij blijft. 
G:    AMEN.

Lied 218: Dank U voor deze nieuwe morgen.  Twee coupletten gespeeld door organist en daarna lezen van couplet en dan nog 1 couplet door organist

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:     
V:      Heer, ontferm U,
    Christus, ontferm U,
G:    HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN
ORGELSPEL Gloria
GEBED VAN DE ZONDAG
Lied 321: Niet als een storm, als een vloed. Organist speelt een couplet en dan leest de voorganger twee coupletten en daarna speelt organist nog een couplet

EERSTE LEZING: Exodus 16:4 t/m 16     door de lector

TWEEDE LEZING: Johannes 6: 48 t/m 51    door de voorganger
Organist:     U komt de lof toe, U het gezang,
        U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
        in alle eeuwen der eeuwen.

UITLEG EN VERKONDIGING  “ Jezus is ons Hemels Brood “
ORGELSPEL
GEDICHT GELEZEN DOOR DE VOORGANGER

GEBEDEN    Dankgebed
        Voorbeden      
        Stil gebed
        ONZE VADER
Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome 
Uw wil geschiede 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid 
Amen 

SLOTLIED: 146 C – Organist speelt 2 coupletten, dan leest de voorganger 2 coupletten en daarna speelt de organist nog 1 couplet

ZEGEN EN ZENDING
V:    Zegen
ORGELSPEL 
terug
 
 

Kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Korte vesper, Dankdag gewas en arbeid, Kerk
datum en tijdstip 03-11-2021 om 19:30 uur
meer details

Gemeenteavond
datum en tijdstip 03-11-2021 om 20:15
meer details

oecumenische dienst, Willibrorduskerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 9.30 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.