PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Liturgie Lessons en Carols 18 december 2022 Liturgie Lessons en Carols 18 december 2022
FESTIVAL OF LESSONS & CAROLS
18 DECEMBER 2022
15.30 UUR IN DE REMIGIUSKERK TE STEENDEREN
M.M.V.:
De Cantorij en leden van het RK-kerkkoor
o.l.v.. Teus de Mik
Bram van Oort, Orgel
Christa Kelderman, Blokfluit / Hobo
Lectoren
 • Orgel:   In dulci jubilo -       D. Buxtehude         
 • Openingsgebed
 • Once in Royal Davids city                                      (arr. A.H. Mann, David Willcocks)
1 en 2 Koor / 5 en 6 Allen
1  Once in Royal David’s city, Stood a lowly cattle shed
 Where a mother laid her baby, In a manger for his bed
 Mary was that mother mild, Jesus Christ her little child
2  He came down to earth from heaven, Who is God and Lord of all  And his shelter was a stable, And his cradle was a stall  With the poor and mean and lowly, Live don earth our Savior holy
5  And our eyes at last shall see him, Through his own redeeming love  For that scild so dear and gentle, Is our Lord in heaven above  And he leads his children on, To the place where he is gone.
6  Not in that poor lowly stable,With the oxen standing by, We shall see him, but in heaven, Set at God’s right hand on high When like stars his children crowned, All in white shall wait around
 
 • Lesson 1          Genesis 1: 1-5
 • Orgel en Blokfluit     Nun komm der Heiden Heiland  J.S. Bach (1685-1750)
 • Lesson 2         Genesis 22: 15 t/m 18                                                                                 “de zegen van Abraham”

Kom tot ons de wereld wacht (Nun komm der Heiden Heiland. Zetting M. Vulpius)
1 en 3 Koor / 2, 4 en 5 Allen
1  Kom tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht,
licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria's kind.

2  Kind dat uit uw kamer klein
als des hemels zonneschijn
op de aarde wordt gesteld,
gaat uw weg zoals een held.

3  Gij daalt van de Vader neer
tot de Vader keert Gij weer,
die de hel zijt doorgegaan
en hemelwaarts opgestaan.

4  Uw kribbe blinkt in de nacht
met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht.

5  Lof zij God in ’t hemelrijk,
Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd,
nu en tot in eeuwigheid.
 
 • Lesson 3         Jesaja 9: 1 t/m 7                                                                                                                  “profetie van de Messias  Gabriels message (David Willcocks)  Koor
 1. The angel Gabriel from heaven came, His wings as drifted snow, his eyes as flame“All hail” said he, thou lowly maiden Mary. Most highly favour’d lady, Gloria
 2. For known a blessed Mothert hou shall be, All generations laud and honour thee. Thy Son shall be Emmanuel, by seers fore told  Most highly favour’d lady, Gloria
 3. Then gentle Mary meekly bowed her head, To me be as it pleaseth God “she said” My soul shall laud and magnify his holy name Most highly favour’d lady, Gloria
 4. Of her, Emmanuel, the Christ was born, In Bethlehem, all on a Christmas morn. And Christian folk through out the World will ever say Most highly favour’d lady, Gloria
 
 • Lesson 4       Jesaja 11: 1-5  en vers 9          “Profetie van de Messias”                            Komt allen tezamen        (David Willcocks)
  1 en 2 Koor /3, 4 en 5 Allen
1  Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

2  De hemelse engelen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar ’t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

3  Het licht van de Vader,
licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees:
goddelijk kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

4  O kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

5  Zingt aarde en hemel,
zingt nu engelenkoren,
zingt alle scharen rondom de troon:
Glorie aan God en vrede voor de mensen!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.
 
 • Lesson 5            Lucas 1: 26 t/m 33      “De aankondiging van de geboorte”
  Heilige Nacht         (Joh. Fr. Reichardt)
    Koor
 1. Heilige Nacht, heilige Nacht!   Nacht der unendlichen Liebe! Dass uns dein Segen verbliebe,wirst du uns wieder gebracht, Heilige Nacht, heilige Nacht, heilige Nacht
 
 1. Heilige Nacht, heilige Nacht! Lass uns im Erdengedränge.Tönen der Engel Gesänge, bis unser Christtag erwacht. Heilige Nacht, heilige Nacht, heilige Nacht
 • Lesson 6  Lucas 2: 1-3 t/m 7    “De geboorte”
 Een ster ging op uit Israël 1 Koor / 2 en 3 Allen
1  Een ster ging op uit Israël
na duizend en één nacht.
Een oud verhaal werd doorverteld,
een lied klonk onverwacht.
Dit was het uur van onze God,
een mensenzoon gelijk,
die onze naam draagt en ons lot,
die nacht begon zijn rijk.

2  De herders hebben het gezien
in de geboortestal:
daar was het vrede en sindsdien
zingt elk dat overal.
Daar was het leven argeloos,
verlosten waren zij.
Dor hout ging bloeien als een roos,
woestijn werd tot een wei.

3  Gij morgenster en mensenzoon,
breng ons de nieuwe tijd,
waarin de wereld wordt bewoond
door uw gerechtigheid.
Dan is uw heil aan ons geschied,
u allen even na, –
dan zingt de schepping weer dit lied
tot in de gloria.
 
 • Lesson 7   Lucas : 8 t/m 16     “De Herders”

  Away in a manger    (arr. David Willcocks)                                                                                 1.  Away in a manger, no crib for a bed,
  The little Lord Jesus laid down his sweet head.
  The stars in the bright sky looked down where he laid, 
  the little Lord Jesus a sleep on the hay
                         2.The cattle are lowing, the baby awakes,
                            but little Lord Jesus no crying he makes.
          
                            I love thee, Lord Jesus! Look down from the sky,                   
                           and stay by my side until morning is nigh.
 
 1. Be near me, Lord Jesus, I ask thee to stay
  close by me for ever, and love me. I pray.
  Bless all the dear children in thy tender care,
  and  fit us for heaven, to live with thee there.
 
 • Lesson 8  Mattheus 2: 1 t/m 11   “De wijzen”  

  In the bleak midwinter                                          (Harold Darke 1888-1976)
 1.     In the bleak midwinter frosty wind made moan
         Earth stood hard as iron, water like a Stone
         Snow had fallen, snow on snow, In the bleak midwinter, Long ago
  2.    Our God, heaven can not hold him nor earth sustain  Heaven and earth shall flee away,           when he comes to reign In the bleak midwinter a stable place sufficed the Lord God                 almighty, Jesus Christ.
  3    Enough for him, whom cherubim worship night and day A breast ful of milk and a manger          full of hay Enough for him, whom angels fall down before, The ox and ass and camel                which adore.
  4    What can I give him,  poor as I am?  
        If I were a shepherd I would bring a lamb
        If I were a wise man, I would do my part
        Yet what I can I give him, Give my heart.
Midden in de winternacht  
Allen
1  Midden in de winternacht
ging de hemel open;
die ons heil ter wereld bracht,
antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied,
herders, waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen:
Christus is geboren.

2  Vrede was het overal, / wilde dieren kwamen
bij de schapen in de stal / en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied, / herders waarom speelt gij niet?
Laat de citers slaan, / blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

3  Ondanks winter, sneeuw en ijs / bloeien alle bomen,  want het aardse paradijs / is vannacht gekomen.  Elke vogel zingt zijn lied, / herders waarom danst gij niet?
Laat de citers slaan, / blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

4  Zie, reeds staat de morgenster / stralend in het duister, want de dag is niet meer ver, / bode van de luister  die ons weldra op zal gaan; / herders blaas uw fluiten aan,
laat de bel, bim-bam, / laat de trom, rom-rom,
kere om, kere om, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Lesson 9          Johannes 1: 1 t/m 5 en 14        
                      “Het woord is mens geworden”

 
Hoor de eng’len zingen d’eer (Felix Mendelssohn Bartoldy, David Willcocks)
  1 en 3 Allen,    2 Koor
1  Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vrede op aarde, ’t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voeg u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zing met algemene stem
voor het kind van Betlehem!
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

2  Hij, die heerst op ’s hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

3  Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

Zegen
 
Orgel     Von Himmelhoch da komm ich her     (J.s. Bach)
terug
 
 

Gezamenlijke kerkdienst wegens Bronckhorster kerkendag, PKN kerk Hengelo (Gld)
datum en tijdstip 01-10-2023 om 10.00 uur
meer details

Ontspanningsmiddag HVD
datum en tijdstip 07-10-2023 om
meer details

Ontspanningsmiddag HVD
datum en tijdstip 07-10-2023 om 14:00 uur
meer details

Kerkdienst Remigiuskerk
datum en tijdstip 08-10-2023 om 10.00 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.