PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie 25 april 2021 liturgie 25 april 2021
Voorganger: ds. Hubertien Oostdijk
Organist:  Teus de Mik
m.m.v. zangers uit de cantorij

Welkom door ouderling
Bemoediging en groet
Psalm 66: 1 en 3
 
Breek, aarde, uit in jubelzangen
Gods glorierijke naam ter eer
Laat van alom Hem lof ontvangen
Geducht zijn uwe daden, Heer
Uw tegenstanders, diep gebogen
aanvaarden veinzend uw beleid
Heel d'aarde moet uw naam verhogen
psalmzingen uwe majesteit
 
Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zingt alom op aard,
looft Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wank'len heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.

Kyriëgebed
Glorialied 659: 1, 4 en 6

1. Kondig het jubelend aan, laat het de windstreken horen,
doe het de aarde verstaan: God heeft ons wedergeboren
4. Wandelend in de woestijn hebben wij water gevonden
 springende als een fontein, bronnen geslagen als wonden.

6. daaruit ontspringt ons bestaan, zo zijn wij wedergeboren!
 Kondig het jubelend aan, laat heel de wereld het horen!
 

Gebed opening Schrift
Moment voor de kinderen
Eerste schriftlezing Ezechiël 34:7-15
Lied  653: 1, 6 en 7

Evangelielezing Johannes 10:11-16         U komt de lof toe (339a)
Verkondiging
Geloofsbelijdenis Lied 344 
Dank en voorbeden
Kinderen komen terug
Slotlied 642: 1, 4, 6, 7 en 8
Zegen

Zingen Wilhelmus  Lied 708: 1,7
 
terug
 
 

Kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Korte vesper, Dankdag gewas en arbeid, Kerk
datum en tijdstip 03-11-2021 om 19:30 uur
meer details

Gemeenteavond
datum en tijdstip 03-11-2021 om 20:15
meer details

oecumenische dienst, Willibrorduskerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 9.30 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.