PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie 28 juni liturgie 28 juni
Deze dienst is te volgen via Diensten online

Voorganger - ds. Deodaat van der Boon
Ouderling van dienst: Rikie Hofenk
Organist: Pieter Haverkamp

Orgelspel

Woord van welkom

Begroeting

Voorganger:
Onze hulp is in de Naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouwe houdt in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.
Genade zij u en vrede, van God onze Vader,
van Jezus Christus de Heer,
in gemeenschap met zijn Geest. Amen


Gezongen gebed 
Lied 281: 1, 2 en 10 – Wij zoeken hier uw aangezicht
Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!

Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!
Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan.
Amen. Halleluja! 


Korte inleiding op de Schriftlezing      
Lezing: Matteus 10: 34 – 42   door Tineke Burgers
34  Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen pm brede te brengen, maar het zwaard. 35 Want ik kom een wig drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; 36 de vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten! 37 Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. 38 Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. 39 Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden.
40  Wie jullie ontvangt ontvangt mij, en wie mij ontvangt ontvangt hem die mij gezonden heeft. 41 Wie een profeet ontvangt omdat het een profeet is, zal als een profeet beloond worden, en wie een rechtvaardige ontvangt omdat het een rechtvaardige is, zal als een rechtvaardige beloond worden. 42 En wie een van deze geringe mensen een beker koel water te drinken geeft alleen omdat het een leerling van mij is, ik verzeker jullie: die zal zeker beloond worden.’


Orgelspel                         
Overdenking

Lied 841: 1, 2 en 4 – Wat zijn de goede vruchten
Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid
geloof om veel te vragen,
te vragen honderuit;

geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.
 
Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens,
de messiaanse droom,
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,
dan rijkt hij in de lente
tot hij vruchtdragen zal.

 

Lied 418: 1, 2, 3  en 4 
God, geef ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U één,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

Niemand kan alleen,,
Heer, uw zegen dragen:
zegen drijft ons heen
naar wie zegen vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer. 
Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij zijn als zaad
dragend door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

God, schenk ons de kracht,
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U één,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.
 


Zegenbede van St Patrick 
De Heer zij vóór u om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij achter u om u in de armen te sluiten
en u te beschermen tegen gevaar.
De Heer zij onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te val­len.
De Heer zij in u om u te troosten als u verdriet hebt.
De Heer omgeve u als een beschermende muur,
wanneer anderen over u heen vallen.
De Heer zij boven u om u te zegenen.
Zo zegene u God, de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen

Orgelspel    
terug
 
 

Kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Korte vesper, Dankdag gewas en arbeid, Kerk
datum en tijdstip 03-11-2021 om 19:30 uur
meer details

Gemeenteavond
datum en tijdstip 03-11-2021 om 20:15
meer details

oecumenische dienst, Willibrorduskerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 9.30 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.