PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Liturgie 29 januari 2023 Liturgie 29 januari 2023
Dienst 29 jan 2023 om 09.30 uur in de St. Willibrorduskerk in Steenderen

“SCHOENENDOOSACTIE”

              Organist:  Bram van Oort

        Voorgangers:  Maria Schotman  
                                  Hubertien Oostdijk
     m.m.v. R.K. Koor o.lv. Marijke Steemers                                                        
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
Wij gaan staan
Lied 288   ‘Goedemorgen, welkom allemaal’
1  Goedemorgen, welkom allemaal,
ik met mijn en jij met jouw verhaal,
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn,
alles mag er zijn!
God, ik vraag U, kom in onze kring.
Wees erbij wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en U met uw verhaal
verteld in mensentaal.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:        Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:        die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:        EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:        Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:        AMEN

Wij gaan zitten

GEBED om vergeving

Lied EL 161 ‘Komt laat ons vrolijk zingen’

1 Komt, laat ons vrolijk zingen
tot God die alles schiep.
Die bloemen, vissen, vogels
uit niets tot leven riep;
met nevels als een sluier
de groene aarde tooit,
zijn dauw als vreugdeparels
over de velden strooit.

2. Die heuvels schiep en dalen,
waar Hij de aard' betrad,
die zon en maan en sterren
tot licht gaf op ons Pad.
Looft Hem dan die de mensen
tot vreugd' geschapen heeft,
en die ons onze schulden
om Jezus' wil vergeeft.

3. O, God die ons in Christus
een machtig Vader zijt.
verlos ons van het kwade
nu en in eeuwigheid.
Leer ons als kind'ren leven
en spelen in uw hol
en met de eng'len zingen
uw glorie en uw lof.

LEZEN: Mattheus 25: 35 - 40
Quiz met de kinderen

Lied  ‘Geven maakt je rijk’

’t Voelt goed om aan een ander iets te schenken
en als ik naar die schoenendozen kijk
ben ik gelukkig dat ik iets mag geven
en besef ik dankbaar: geven maakt je rijk

Want we leven met een opdracht
je moet zorgen voor elkaar
door een schoenendoos te vullen
maak je daar een sprookje waar
denk gewoon eens aan zo’n kindje
dat roept: papa, mama – kijk
en dan voel je – dit is prachtig
geven maakt je rijk

Een schoenendoos vol prachtige cadeautjes
ik breng hem weg – je krijgt hem hoop ik gauw
ik hoop maar dat je blij bent met de pakjes
en het kaartje met de tekst: dit is voor jou

Want we leven met een opdracht
je moet zorgen voor elkaar
door een schoenendoos te sturen
maak je daar een sprookje waar
denk gewoon eens aan zo’n kindje
dat roept: papa, mama – kijk
en dan voel je – dit is prachtig
geven maakt je rijk

Een schoenendoos, een brief, een bosje bloemen
of even langs gaan - ook al is het kort
ik zou nog zoveel dingen kunnen noemen
waar een ander zeker heel erg blij van wordt

Want we leven met een opdracht
je moet zorgen voor elkaar
door te geven aan een ander
maar je zelf een sprookje waar
zoveel kansen om te grijpen
als ik naar de wereld kijk
want ik weet heel diep van binnen
          geven maakt je rijk

Tellen / bekijken schoenendozen

Lied  EL 398 ‘Handen heb je om te geven’
Handen heb je om te geven
van je eigen overvloed.
En een hart om te vergeven
wat een ander jou misdoet.
Refrein:
Open je oren om te horen,
Open je hart voor iedereen.
Open je oren om te horen,
open je hart voor iedereen.

Ogen heb je om te zoeken
naar wat mensen nog ontbreekt.
En een hart om uit te leggen
wat een ander moed inspreekt.
Refrein

Schouders heb je om te dragen
zorg en pijn van alleman.
En een hart om te aanvaarden
wat een ander beter kan.
Refrein

Voeten heb je om te lopen                             
naar de mens die eenzaam is.                    
En een hart om waar te maken                     
dat geen mens een eiland is.
Refrein
Oren heb je om te horen
naar de mens die vrede is.
En een hart om te geloven
in zijn Geest die liefde is.    
GEBEDEN   Dankgebed 
                     Voorbeden
                     ONZE VADER   Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

Collecten:  Onkosten en schoenendoosactie

Lied 912: 1,3,4 en 6 ‘Neem mijn leven laat het Heer’

1  Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

3  Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

4  Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.


6  Neem ook mijne liefde, Heer,
’k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.


Slotlied  423 ‘Nu wij uiteengaan’
1  Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

2  Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

3  Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

ZEGEN  
 Afgesloten met 431b   A ---- men
ORGELSPEL                                                                          
 
terug
 
 

gespreksgroep over bijbelboek Amos
datum en tijdstip 07-12-2023 om 19:00
meer details

Kerstmarkt 2023
datum en tijdstip 09-12-2023 om 11:00
meer details

Tweede Advent , kerkdienst Het Anker
datum en tijdstip 10-12-2023 om 10:00 uur
meer details

Eetclub 'Eet eens mee'
datum en tijdstip 11-12-2023 om 17:00
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.