PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie 30 mei 2021 liturgie 30 mei 2021
Orde van dienst voor zondag 30 mei 2021 – zondag Trinitatis
voorganger: ds. Fini van Zoelen

ORGELSPEL - WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.  In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
ZANGGROEP: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf

ZANGGROEP – lied 8a
EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:           Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:           DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:           die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:           EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:           Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:           AMEN

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:        
             V:       Heer, ontferm U,
            Christus, ontferm U,
G:        HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN
ZANGGROEP: lied 705
GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
(kinderen naar de kinderdienst)
EERSTE LEZING: Genesis 18:1-15
ZANGGROEP: lied 704
TWEEDE LEZING: Matth. 28:16-20  
ZANGGROEP: lied 339A

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
ZANGGROEP: lied 803:1,2,6 (na gesproken geloofsbelijdenis?)
GEBEDEN – voorbeden, acclamatie 368g   
Stil gebed / ONZE VADER
(kinderen komen terug)

ZANGGROEP Slotlied: Lied 513
ZEGEN EN ZENDING
V:         Zegen
G:        AMEN (gesproken)
ORGELSPEL
Aan de uitgangen vindt u gelegenheid uw gaven te geven.

 
terug
 
 

Kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Korte vesper, Dankdag gewas en arbeid, Kerk
datum en tijdstip 03-11-2021 om 19:30 uur
meer details

Gemeenteavond
datum en tijdstip 03-11-2021 om 20:15
meer details

oecumenische dienst, Willibrorduskerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 9.30 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.