PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Liturgie Stille Zaterdag 3 april 2021 Liturgie Stille Zaterdag 3 april 2021
Voorganger; ds. Hubertien Oostdijk
Organist: Gert Oldenbeuving
Lector: Anneke van Helvoort
Zangers: Gea Haan en Erik Lichtlee

De mensen gaan alvast binnen zitten in een donkere kerk met een wakekaarsje…de nieuwe paaskaars wordt buiten aan het vuur aangestoken
De mensen gaan alvast binnen zitten in een donkere kerk met een wakekaarsje…de nieuwe paaskaars wordt buiten aan het vuur aangestoken

Lied: 598 wordt gezongen door de zanggroep (3x)

Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft (2x)

De Paaskaars wordt aangestoken

Lied: 593

Licht van Christus!
Heer, wij danken U

Lied: 600 wordt gezongen door de zanggroep


Licht, ontloken aan het donker,
licht, gebroken uit de steen,
licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen!


Licht, geschapen, uitgesproken,
licht, dat straalt van Gods gelaat,
licht uit licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad!


Licht, aan liefde aangestoken,
licht, dat door het donker brandt,
licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en vlam!


Licht, verschenen uit den hoge,
licht, gedompeld in de dood.
licht, onstuitbaar, niet te doven,
zegen ons met morgenrood!


Licht, straal hier in onze ogen,
licht, breek uit in duizendvoud,
licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand!

We doven onze kaarsjes en doen de lichten in de kerk aan
(gemeente gaat zitten)

Gebed

Lezingen: Genesis 1: 1-5

Orgel: Christ, unser Herr, zum Jordan kam – J.S. Bach

Lezen: Ezechiël 37: 1-14

Doopgedachtenis

Er wordt water in het doopvont gegoten

Inleiding

Geloofsbelijdenis eindigend met ‘Ja ik geloof’
Lied 611 wordt gezongen door de zanggroep


Wij zullen leven, God zij dank,
genoemd als dochters en als zonen,
de erfgenamen van een land
dat nooit meer vruchteloos verzandt,
waar onrecht nimmer zal wonen.


Niet meer zijn wij door angst geknecht
en aan de dood zijn wij ontheven.
Nu wordt uw Geest op ons gelegd,
in vrijheid brengt Gij ons terecht.
Een nieuwe naam is ons gegeven.


Verheugd herkennen wij uw naam,
roepen u aan als onze Vader.
Uw hart spreekt onze harten aan,
uw aangezicht doet ons bestaan.
In Christus komt Gij zelf ons nader.

4
In dood gedompeld waren wij,
nu met Hem stralend nieuw verschenen!
Geen rouw om het bestaan, maar blij
bekleed met Hem: de weg is vrij,
de nacht is voor het licht verdwenen.

(paars wordt veranderd in wit)

Lezen Paasevangelie: Marcus 16:1-8

Viering Avondmaal

Gesproken vredegroet,
kort gebed met instellingswoorden,
delen brood en wijn

Slotlied 624 wordt gezongen door de zanggroep


Christus, onze Heer, verrees,
halleluja!
Heil'ge dag na angst en vrees,
halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis,
halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis,
halleluja!


Prijs nu Christus in ons lied,
halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt,
halleluja,
die aanvaardde kruis en graf,
halleluja,
dat Hij zondaars ’t leven gaf,
halleluja!


Maar zijn lijden en zijn strijd,
halleluja,
heeft verzoening ons bereid,
halleluja!
Nu is Hij der heem'len Heer,
halleluja!
Eng'len jub'len Hem ter eer,
halleluja!

Zegen

Orgel: Christ ist erstanden – J.S. Bach


 
terug
 
 

Kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Korte vesper, Dankdag gewas en arbeid, Kerk
datum en tijdstip 03-11-2021 om 19:30 uur
meer details

Gemeenteavond
datum en tijdstip 03-11-2021 om 20:15
meer details

oecumenische dienst, Willibrorduskerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 9.30 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.