PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie 3 juli 2022 liturgie 3 juli 2022
Liturgie voor de viering van zondag 3 juli 2022 in Steenderen
Voorganger: ds. Dirk van Keulen, Rijssen
Organist: Gert Oldenbeuving

Welkom en mededelingen
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind. 

[In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
Zingen: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf]


Zingen: Liedboek 283: 1, 2, 3, 4, 5
1. In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt

2. En van overal gekomen
drinkend uit de ene bron
bidden wij om nieuwe dromen
richten wij ons naar de zon

3. Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe

4. Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid

5. Die ons naam voor naam wilt noemen
al uw liefde ons besteedt
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee

Stilte 
Bemoediging en groet
V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader, van Jezus
    Christus de Heer, en van de Heilige Geest. 
G:    AMEN

Gebed om ontferming (afgesloten met 301A)

Zingen: Liedboek 305: 1, 2, 3 

1. Alle eer en alle glorie             2. Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!               geldt de Zoon, de erfgenaam!
Vier de vrede die Hij heden               Als genade die ons toekomt
uitroept over ons bestaan.                is Hij onze nieuwe naam.
Aangezicht vol van licht,                 Licht uit licht, vergezicht,
zie ons vol ontferming aan!               steek ons met uw stralen aan

3. Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

Gebed van de zondag

Aandacht voor de kinderen

EEN WEG DOOR PSALM 139

Lezing 1. Psalm 139: 1-6 (lector: Tineke Burgers) Een lied van David. Voor de zangleider

God, u weet alles van mij
Heer, u weet alles van mij, u kent mij.
U weet waar ik ben, en u weet waar ik heen ga.
U weet wat ik denk, ook al bent u ver weg.
U ziet me als ik thuis ben en u ziet me onderweg
U ziet alles wat ik doe.

Voordat ik mijn mond opendoe,
weet u al wat ik wil zeggen.
U bent voor mij en achter mij, u bent om mij heen
Uw hand houdt me vast.
Ik vind het een wonder dat u mij zo goed kent.
Ik kan het niet begrijpen.

Overweging 1

Zingen: Psalm 139: 1 en 2
1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Lezing 2. Psalm 139: 7-12 (lector: Tineke Burgers)

God, u weet waar ik ben
Waar kan ik heen gaan zonder dat u het merkt?
Waar kan ik heen vluchten zonder dat u mij ziet?
Ik kan wel naar de hemel klimmen, maar dan bent u daar
Ik kan wel afdalen naar het land van de dood, maar daar bent u ook

Ik kan naar de plaats gaan waar de zon opkomt.
Ik kan naar de plaats gaan waar de zon ondergaat.
Maar ook daar zal uw hand mij leiden,
ook daar houdt uw hand mij vast.

Ik kan wel willen dat het donker wordt, zodat u mij niet ziet.
Ik kan wel willen dat de dag verandert in nacht.
Maar voor u is het donker niet donker.
Voor u is de nacht net zo licht als de dag.
De duisternis lijkt op het licht.

Overweging 2

Zingen: Psalm 139d (Taizé – Nederlands):
Heel het duister is vol van luister 
Door uw licht 
De nacht is als de dag net zo helder.  

Lezing 3: Psalm 139: 13-18 (lector: Tineke Burgers)

God, u hebt mij gemaakt
U maakte mij in de buik van mijn moeder.
Elk deel van mijn lichaam hebt u gevormd.
Ik dank u daarvoor.
Want het is een wonder, zoals ik gemaakt ben.
Alles wat u maakt, is een wonder.
Dat weet ik heel goed.

U hebt me al gezien toen ik in het geheim gemaakt werd
U hebt me al gezien toen ik diep in de aarde ontstond
Toen mijn lichaam nog geen vorm had, zag u mij al
Nog voordat ik werd geboren, wist u alles al van mij.
En u schreef het in uw boek.

God, uw gedachten kan ik niet begrijpen,
ze zijn te moeilijk voor mij.
Ik probeer uw gedachten te tellen, maar het zijn er zo veel,
Meer dan er zand is bij de zee
Ik ben dicht bij u, elke ochtend weer

Overweging 3

Zingen: Lied 825: 1, 5 
De wereld is van Hem vervuld,
die 't kennen gaat te boven,
wiens heerlijkheid ons is verhuld,
in vonken licht verstoven.
Geen mensenoog heeft Hem gezien
wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven.

Ja, Hij is elk van ons nabij,
hoe hemelhoog verheven;
in Hem bestaan, bewegen wij,
in Hem is heel ons leven.
Dat heeft Hij aan het licht gebracht:
de mensen zijn van zijn geslacht,
voorgoed met Hem verweven.

Lezing 4: Psalm 139: 19-24 (lector: Tineke Burgers)

God, blijf bij me
Bescherm mij tegen slechte mensen, God,
laat ze voorgoed verdwijnen. 
Moordenaars zijn het!
Ze spreken kwaad over u,
ze vertellen leugens over u. 
Het zijn uw vijanden.

Met hen wil ik niet omgaan, Heer.
Zij kunnen mijn vrienden niet zijn, 
want ze verzetten zich tegen u.
Ik wil ze nooit meer zien.
Uw vijanden zijn ook mijn vijanden.

God, ik wil dat u alles van mij weet, 
ik wil dat u weet wie ik ben.
Kijk in mijn hart, 
onderzoek al mijn gedachten.
Kijk of ik leef zoals u dat wilt,
en leid me op de weg die u wijst.

Overweging 4

Zingen: Liedboek 217: 1, 2, 3, 4, 5 

1.    De dag gaat open voor het woord des Heren,
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.

2.    Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,
God, onze Vader.

3.    Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.

4.    Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.

5.    Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde,
naar de voltooiing.

Voorbeden – stilte – Onze Vader (oecumenische versie)


Inzameling van de gaven


Slotlied: Lied 419: 1, 2, 3
1. Wonen overal nergens thuis
aarde mijn aarde mijn moedershuis
vallende sterren de schim van de maan
mensen die opstaan en leven gaan
mensen veel geluk.

2. Wonen overal even thuis
handel en wandel en huis na huis
loven en bieden op waarheid en waan
wagen en winnen en verder gaan
mensen veel geluk

3. Wonen overal even thuis
aarde mijn hemel mijn vadershuis
stijgende sterren de lach van de maan
mensen die dromend een stem verstaan
mensen veel geluk.

Zegen
terug
 
 

Gezamenlijke kerkdienst wegens Bronckhorster kerkendag, PKN kerk Hengelo (Gld)
datum en tijdstip 01-10-2023 om 10.00 uur
meer details

Ontspanningsmiddag HVD
datum en tijdstip 07-10-2023 om
meer details

Ontspanningsmiddag HVD
datum en tijdstip 07-10-2023 om 14:00 uur
meer details

Kerkdienst Remigiuskerk
datum en tijdstip 08-10-2023 om 10.00 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.