PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie 28 februari 2021 liturgie 28 februari 2021
Voorganger: ds. Fini van Zoelen
Organist: Bram van Oort
Lector: Riek Linde

ORGELSPEL

WELKOM EN MEDEDELINGEN (ouderling van dienst) – kaarsen aansteken
In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd en door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht. Lied 961

BEMOEDIGING, DREMPELGEBED EN GROET
V:         Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:         die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:        EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:         De eeuwig trouwe God groet ons en ziet ons aan.
            Laten wij dan elkaar groeten en aanzien
            met de hand op het hart en vriendelijkheid in onze ogen
Wij groeten elkaar
            Wij zijn hier in het vast vertrouwen dat
            genade, barmhartigheid en vrede
            ons deel is en ons toekomt
            van God, onze Vader,
            van Jezus Christus, onze lotgenoot
en van de Heilige Geest, die ons bij blijft.
G:        AMEN.
PSALMWOORDEN VAN DE ZONDAG gelezen: Psalm 25:1-11
         
LIED 281
Voorspel – couplet 1, 3 en 5 lezen; 2 en 4 orgel - naspel

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:        
V:         Heer, ontferm U,
            Christus, ontferm U,
G:        HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN
ORGELSPEL – lied 547:
Voorspel – 1, 3 en 5 lezen; 2, 4 en 6 orgel – evt. naspel

GEBED VAN DE ZONDAG
Aandacht voor de kinderen
LIED
  318
Voorspel - 1 en 3 lezen; 2 en 4 orgel – evt. naspel

EERSTE LEZING           Door de lector: II Petrus 1:16-21

TWEEDE LEZING        Door de voorganger: Marcus 9:2-10
Gloria: U komt de lof toe, U het gezang,
             U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
              in alle eeuwen der eeuwen.

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL, eventueel naar lied 753

GELOOFSBELIJDENIS Deze wordt gesproken

GEBEDEN       Dankgebed
                        Voorbeden      
                        Stil gebed
                        ONZE VADER

LIED 536
Voorspel – 1 en 3 lezen; 2 en 4 orgel 

ZEGEN EN ZENDING
V:         Zegen
G:        AMEN (gesproken)
ORGELSPEL
 
terug
 
 

Kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Korte vesper, Dankdag gewas en arbeid, Kerk
datum en tijdstip 03-11-2021 om 19:30 uur
meer details

Gemeenteavond
datum en tijdstip 03-11-2021 om 20:15
meer details

oecumenische dienst, Willibrorduskerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 9.30 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.