PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie startdienst 5 september 2021 liturgie startdienst 5 september 2021

Voorganger: ds. Hubertien Oostdijk
m.m.v. de cantorij onder leiding van Gert Oldenbeuving
Organist: Bram van Oort


ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
Wij gaan staan
Zingen 62a.  Antifoon door Cantorij: Bij God alleen verstilt mijn ziel, van Hem komt mijn bevrijding.  
Lied 62: 1 en 5 allen 
 
1 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast:
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

5  Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen.
Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt:
God is een schuilplaats voor ons allen.
Antifoon door Cantorij.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. 
G:    AMEN

Wij gaan zitten
AANDACHT VOOR DE KINDEREN

Lied 782 
1 Het koninkrijk is voor een kind dat zorgeloos speelt
en dat zich in de wereldtijdng niet verveelt;
en ieder die eenvoudig wordt, een kind gelijk,
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk

2  De mensen willen macht en eer en voeren strijd
en vroeg of laat ontdekken zij: ’t is ijdelheid;
maar ieder die eenvoudig wordt, een kind gelijk,
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk;
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk.

3  Laat onbezorgd de kinderen tot Jezus gaan
en sluit u, grote mensen, dankbaar bij hen aan;
want ieder die eenvoudig wordt, een kind gelijk,
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk;
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk.

(kinderen naar de kinderdienst)
Kyriegebed

Zingen glorialied 305
1 Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

2 Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!
3  Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

Gebed opening Schrift

EERSTE LEZING Deuteronomium 30: 11 - 16    

Zingen Lied: 992: 1 en 2 Cantorij, 3 en 4 allen
 
1 Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen en trouw zijn
en wandelen op zijn weg?

2  Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen
en hoeden
als mensen naar Gods beeld?

3  Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken
en delen
als ons is voorgedaan?

4  Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen
en omzien
naar alles wat er leeft. 

TWEEDE LEZING Mattheus 6: 5 -13
Zingen: 605: 1 en 2 Cantorij,  3, 4 en 5 allen
 
1 De toekomst is al gaande,
lokt ondanks tegenstand
ons weg uit het bestaande
naar eens te vinden land.

2  De toekomst is al gaande,
schept doorgang door de vloed,
dwars door het ongebaande
een pad dat voortgaan doet.

3  De toekomst is al gaande,
een bron in de woestijn
zingt tegen het vergaan in:
de dood zal niet meer zijn.

4  De toekomst is al gaande,
verborgen en gezien,
een stem die te verstaan is,
een God die draagt en dient.

5  De toekomst houdt ons gaande,
voert ondanks tegenstand
ons uit het doods bestaande
naar nieuw, bewoonbaar land.

VERKONDIGING

Cantorij zingt: “Lead me, Lord”

1.    Lead me. Lord, lead me in thy righteousness
Make thy way plain before my face (2x)For it is Thou Lord, Thou Lord only
that makest me dwell in safety (2x)

2.    Lead me Lord                    
lead me in true holiness                                     
teach me to love and trust in Thee  2x 
Thou art our God
The God of our salvation
all nations shall praise Thy holy name 2x

vertaling
1.    Leid mij Heer naar uw gerechtigheid
Baan voor mij de weg
Want u alleen zorgt  dat ik veilig ben

2.     Leid mij Heer naar eerlijk en oprecht zijn
Leer mij lief te hebben   en  vertrouwen te hebben in U
Want u bent een God van redding
Alle volken zullen uw heilige Naam prijzen

GEBEDEN    
                   Dankgebed
Voorbeden  
        Stil gebed

        Gezongen Onze Vader 369b
 
(kinderen komen terug)

Zingen Slotlied 1016, 
Cantorij 
 1 Kom, laat ons opgaan naar de berg
waar God de vrede leert:
een ploegschaar maak je van je zwaard,
een snoeimes van je speer.

Gemeente refrein:
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem. Sjaloom, Jeruzalem.
 
Cantorij
2  Wij gaan waar onze voeten gaan,
God zet ons op het spoor
naar vrede en gerechtigheid,
zijn voetstap gaat ons voor.

Gemeente refrein:
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem. Sjaloom, Jeruzalem.

Cantorij
3 Uit Sion zal de wet uitgaan
en uit Jeruzalem
het woord dat ons de vrede leert,
sjaloom in naam van Hem.

Gemeente refrein:
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem. Sjaloom, Jeruzalem.

Allen.
4  Wij gaan waar onze voeten gaan
de weg van onze Heer,
een ploegschaar maak je van je zwaard,
een snoeimes van je speer.

refrein:
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem. Sjaloom, Jeruzalem.

ZEGEN EN ZENDING
V:    Zegen
G:     AMEN (gesproken) 
ORGELSPEL
Aan de uitgangen vindt u gelegenheid uw gaven te geven. 

Koffiedrinken na afloop van de dienst.
Daarna een kort activiteitenprogramma voor jong en oud.
terug
 
 

Gespreksgroep Bijbelboek Job
datum en tijdstip 29-02-2024 om 19:00 uur
meer details

Gespreksgroep Bijbelboek Job
datum en tijdstip 29-02-2024 om 19:00 uur
meer details

Kerkdienst Derde zondag veertigdagentijd
datum en tijdstip 03-03-2024 om 10:00 uur
meer details

Prikkelarme kerkdienst, Remigiuskerk Hengelo
datum en tijdstip 03-03-2024 om 12:00 uur tot 12:30 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.