PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Nieuwsbulletin 6 april 2020 Nieuwsbulletin 6 april 2020
In het nieuwsbulletin vindt u onze actuele gemeenteberichten. Dit bulletin in uw mailbox ontvangen? Geef uw e-mailadres door aan de webredactie. 

PROTESTANTSE GEMEENTE STEENDEREN & BRONKHORST
NIEUWSBRIEF 3
6 april 2020 


Kerkdienst op tv 
Op zondagmorgen biedt de Protestantse kerk i.s.m. de EO een kerkdienst aan op tv om 9.20 uur op NPO2.
Voor jongeren (en ouderen) is er daarna een BEAM kerkdienst om 11.10 uur Beide diensten zijn terug te kijken op uitzendinggemist.nl.
Op Paasmorgen 10 uur zendt TV Gelderland een dienst uit die is voorbereid door leden van de PG Drempt en Oldenkeppel. De dienst is opgenomen in de Martinikerk  te Doesburg. Voorganger is ds. Karin Spelt, medewering wordt o.a. verleend door Lucian Venderink (piano) en Wilbert Berendsen (orgel).

Mooie initiatieven
Ook in onze gemeente denken we met name aan de zieken, kwetsbaren en ouderen, die nu niet of nauwelijks kunnen deelnemen aan het openbare leven. Zo hebben de jongeren en oud-leden  van de ‘Eat en Meet’ club  kaartjes gestuurd met een lieve groet aan ruim 50 gemeenteleden. De kinderkerk gaat binnenkort ook aan de slag met een idee. 

Stille Week
Dat er een morgen komt 
Ga met ons God, 
de lange weg van onmacht en verdriet
naar kracht en opstanding.
Ga met ons die weg die over sterven heen 
naar onaantastbaar leven voert.
Duld onze vragen. 
Erken ons verdriet.
Verzacht wat zo pijn doet. 
En laat het ook licht zijn.
Blaas de gloed van verlangen weer aan.
Dat er een morgen komt die ons optilt.
Dat er een avond is van vervulling,
van eeuwig weerzien en thuis met allen. 
(Kris Gelaude, Uit: Voor wie bidden wil.) 

Paasliturgie 
De afgelopen week heeft u een paasliturgie in uw brievenbus  gekregen. Dit boekje is samengesteld door ds. Gerard van der Brug. Zo kunt thuis de ‘Stille week’ en Pasen beleven en vieren met een lezing en een lied.
De liederen kunt u vinden in het liedboek en op youtube, zoals  het lied  Welkom, welkom Koning Jezus op palmzondag, https://www.youtube.com/watch?v=UvhJoFDW238 

Herdenking John Gordon Kavanagh 
Op Palmzondag hebben twee leden van het moderamen een bloemstuk gebracht naar het graf van de ‘onbekende soldaat’. I.v.m. de coronacrisis kon de geplande kerkdienst en de ceremonie op de begraafplaats niet doorgaan (Zie ‘Kerk Zijn’ 2) 

Passion
Nu de Passion in Steenderen niet doorgaat, willen we u graag wijzen op de Passion op tv op Witte Donderdag 9 april om 20.30 uur op NPO1. 

Goede Vrijdag kerk open 
Op Goede Vrijdag, 10 april a.s. is de Remigiuskerk even open van 15.00 tot 17.00 uur. Er is dan gelegenheid om binnen te lopen, te bidden of een kaarsje aan te steken.  Ook kunt u een wens of gebed opschrijven. Gert Oldenbeuving bespeelt het orgel. De regels van de RIVM moeten wel worden nageleefd, ook in de kerk: Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd groepen mensen. Als u kucht, hoest en/of verkouden bent: blijf thuis.  

#daspasen2020: Wensen en gedachten delen
Buiten de kerk staat een groot bord met #Doespasen. Dit jaar is dat anders dan anders. Om met elkaar en de dorpsbewoners te kunnen delen wat Pasen voor ons betekent juist in 2020 is er de mogelijkheid om dit op te schrijven op een groot bord naast de kerk. Maak er gebruik van, voor of na uw bezoek aan de kerk op Goede Vrijdag. Het bord blijft beschikbaar voor iedereen tot en met eerste Paasdag. En ook hier geldt: Houd voldoende afstand. Stiften hangen er bij.

Steek thuis een kaars(je) aan op 11 april 
De kerkenraad roept u/ jullie op om zaterdag ’s avonds om 21.00 uur een kaars of waxinelichtje aan te steken en deze voor het raam te zetten. Dit is het tijdstip waarop we in de ‘normale situatie’ de Paaskaars ontsteken aan een vuur buiten voor de kerk.

‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft’. (Taize lied)

Klokgelui Pasen 
Op de Paasmorgen, 12 april luiden de klokken van de twee Steenderense kerken van 10.00 tot 10.15 uur als teken van verbondenheid. 

Paaswens
Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer! 

De kerkenraad wenst u allen gezegende Paasdagen en alle goeds toe! 

Actie van de diaconie
Mocht u hulp nodig hebben, bijvoorbeeld omdat u thuis moet blijven en geen boodschappen of medicijnen kunt halen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de Diaconie. Email: of bel: 0575-559336. 

Verdere informatie 
Op de Welkompagina op deze website kunt u de recentste informatie van onze gemeente vinden. Klik hier.

Nieuws? 
Hebt u nieuws voor ons? 
Berichten voor de website van de kerk www.pkn-sb.nl kunnen gestuurd worden naar 
Marion Knol, email:  tel: 0575 452643

Bemoediging 
Zonne der gerechtigheid,
ga ons op in deze tijd,
opdat al wat leeft de dag
in uw kerk aanschouwen mag.
Erbarm u, Heer. 
(Lied 967 vers 1) 

Een hartelijke groet van de kerkenraad


 
 
BIJ DE DIENSTEN BIJ DE DIENSTEN
Tot 1 juni zijn er geen diensten in onze kerk. U kunt kerkdiensten  volgen via tv, NPO 2.
Ook kunt u onze eigen kerkdiensten terugluisteren via onze website. Klik op Diensten beluisteren

Collectes 
Nu we geen kerkdiensten houden, kunnen we niet collecteren. Wij verzoeken u daarom om uw giften over te maken op onze bankrekeningnummers: 

Kerkrentmeesters:    NL14RABO0361103352
Diaconie:         NL11RABO0361100884
Het Anker:        NL07RABO0361156537

De Heilig Avondmaalscollecte is bestemd voor OpenDoors. Giften hiervoor kunnen overgemaakt worden op de bankrekening van de Diaconie o.v.v. OpenDoors. De Diaconie vult het bedrag aan. 

Gebed 

God van liefde en trouw
We zijn opgeschrikt door een ziektevirus
dat zorgt voor angst.
We moeten zondag de kerkdienst missen,
maar willen niet ophouden U te eren en te dienen,
elkaar te bemoedigen en aan U toe te vertrouwen.
We danken U voor deskundige mensen en hun wijsheid.
Wij dragen aan U op allen die in spanning zitten,
vanwege hun gezondheid en medische onderzoeken:
wilt u hen dragen dag en nacht.
We bidden ook voor zorgpersoneel
en allen van wie in deze tijd extra veel gevraagd wordt.
Bovenal bidden wij om het geschenk van uw Geest,
kalmerende gids, vonk van verbinding, warmte in ons hart.
Met een beroep op Jezus Christus, Heer van uw kerk. Amen.
 
 
uit de gemeente uit de gemeente
Bloemengroet
IIn plaats van een bloemetje of attentie is er een kaartje gestuurd naar Indy Regelink, de heer Hein van Zadelhoff, de heer Arnold Norde en mevrouw Marietje Besselink. 

Overlijden 
Wij willen u bekend maken dat op 31 maart 2020 is overleden ons gemeentelid de heer Willem Berend (Wim) Achterkamp in de leeftijd van 74 jaar. 

De afscheidsdienst vindt plaats op 6 april in besloten kring i.v.m. het coronavirus. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe en Gods nabijheid in deze dagen. 

We hebben een hartje met de naam van de heer Achterkamp opgehangen in de stiltehoek in de kerk. Wanneer we straks weer samenkomen, herdenken we hem,
noemen we zijn naam en zingen we samen lied 961: Niemand leeft voor zichzelf. 

25- jarig huwelijk 
Op 7 april zijn Gerard en Manuela Kuperij – Vreeman, 25 jaar getrouwd. Wij feliciteren het zilveren bruidspaar van harte en wensen hen een gezellige dag toe en Gods zegen voor de toekomst. 

 
 
Bijbelleesrooster Bijbelleesrooster

Wat betreft het bijbelleesrooster van het NBG: op debijbel.nl leest u de tekst van de dag in de bijbelvertaling die u prettig vindt.
Voorheen kon men zich abonneren op een dagelijkse email om de tekst van de dag te ontvangen. Vanaf januari is de app ' mijn Bijbel ' beschikbaar die men kan downloaden voor smartphone of tablet. Informatie via debijbel.nl 

Voor de veerigdagentijd zijn er verschillende kalenders te verkrijgen. Bijvoorbeeld bij de PKN
https://webwinkel.pkn.nl/veertigdagentijd/40dagentijd-2020-kalender/1202-0168/F6/79
Of kies voor Tear https://kalender.tear.nl/  of NBG/EO https://visie.eo.nl/artikel/2017/02/nbg-komt-met-40-dagenkalender
 
OVERIGE BERICHTEN OVERIGE BERICHTEN
The Passion Steenderen
Helaas is de Passion dit jaar afgelast. We hopen het mooie programma dat voorbereid was volgend jaar aan u te kunnen  laten horen en zien. We danken alle betrokkenen die al enthousiast liederen aan het instuderen waren. Zoals één van hen zei in een mail: "Dan moet het volgend jaar prachtig worden, nu we zolang de tijd hebben om te oefenen."

Paasontbijt afgelast
Het traditioneel gebeuren op eerste paasdag voorafgaand aan de paasdienst zal dit jaar niet plaatsvinden. De paasbroden die al ruim van te voren besteld waren  hebben gelukkig via de diakonie een goede bestemming gekregen. Het Discoverteam is blij met dit gebaar. Hartelijk dank.

Gesprek met een predikant? 
Mocht u een gesprek willen met een predikant of een ouderling, dan kunt u dat kenbaar maken aan Renée Kranenborg, tel: 0575-451224. Gezien de huidige omstandigheden zal dit een telefonisch gesprek worden. 

Ook voor andere situaties die aandacht vragen of wanneer de betrokken persoon niet zelf in staat is om contact op te nemen, kunt u bellen met Renée. 

Gift aan de voedselbanken
De Diaconie heeft een gift van € 200 overgemaakt aan de voedselbanken van Doetinchem en Zutphen.  
 
 
 

catkids
datum en tijdstip 08-04-2020 om 15:00 uur
meer details

Kerk, Witte Donderdag, Viering Maaltijd van de Heer (afgelast)
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30 uur
meer details

Kerk, Goede Vrijdag (afgelast)
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30 uur
meer details

Kerk, Stille Zaterdag met viering van de Maaltijd (afgelast)
datum en tijdstip 11-04-2020 om 21:00 uur
meer details

Pasen, Kerk (afgelast)
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10:00 uur
meer details

Paasontbijt (afgelast)
datum en tijdstip 12-04-2020 om 8:30 uur
meer details

 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.