PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Nieuwsbulletin 8 februari 2019 Nieuwsbulletin 8 februari 2019

In het nieuwsbulletin vindt u onze actuele gemeenteberichten. Dit bulletin in uw mailbox ontvangen? Geef uw e-mailadres door aan de webredactie. 

KERKDIENSTEN
10 februari, 10:00 uur, Anker - ds. Henk Westerink, Vorden
17 februari, 10:00 uur, Anker - ds. Fini  van Zoelen 
24 februari, 10:00 uur, Anker - Mw. G. Pols, Zutphen 
3  maart, 10:00 uur, Anker - Mw. Jansje Ruiterkamp, Vorden. Tijdens deze dienst is er ook jeugdkerk en XXL kinderkerk.

 
Bijbelleesrooster Bijbelleesrooster
Nieuw in het nieuwsbulletin: Het bijbelleesrooster van het NBG.
Via deze link kunt u mee lezen met het bijbelleesrooster van het NBG :
Op debijbel.nl leest u de tekst van de dag in de bijbelvertaling die u prettig vindt.
Voorheen kon men zich abonneren op een dagelijkse email om de tekst van de dag te ontvangen. Vanaf januari is de app ' mijn Bijbel ' beschikbaar die men kan downloaden voor smartphone of tablet. Informatie via debijbel.nl 

 
IN DE GEMEENTE IN DE GEMEENTE


Geboren
Op 26 december 2018 werd Jurre (Anton Abraham) geboren, zoon van Astrid Garritsen en Jeroen Baars (Timpweg 10, Steenderen). We feliciteren de ouders (en grootouders) van harte met hun eerstgeborene. Mag hij een gezegend mensenkind zijn met een bewogen hart.
Ds. Fini van Zoelen

Jeugdkerk
Afgelopen zondag, 3 februari, hebben we een begin gemaakt met de jeugdkerk. Een vervolg op de kinderdienst. We hebben die wens al eens eerder met elkaar besproken en we zouden het zeer waarderen als dit initiatief van de grond komt. Janine v.d. Spoel heeft de eerste bijeenkomst geleid (Janine, bedankt!). Het is de bedoeling dat dit elke maand gebeurt. We hopen van harte dat de ouders van onze tieners dit initiatief ondersteunen. 
Ds. Fini van Zoelen

Gesprekskring
Dinsdag 12 februari komt de gesprekskring weer bij elkaar, om 20.00 uur in het Anker.
We lezen dan het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 12, uit het boekje van W. v.d. Zee over de geloofsbelijdenis. En we gaan ons bezinnen op wat we de volgende avonden gaan doen. 
Ds. Fini van Zoelen

Ontmoetingsavond
Op maandagavond 18 februari wordt er weer een ontmoetingsavond gehouden, dit keer in de wijk van ouderling Wim Kornegoor. In onze dorpen kennen wij elkaar doorgaans goed, dus kennismaken zal niet nodig zijn. Maar het is waardevol om met elkaar tijd te hebben voor wat verdieping en bezinning. We zijn welkom bij Jan en Ria van Malsen, Weth. Campermansstraat 1 in Toldijk. We beginnen de avond om 20.00 uur.
Ds. Fini van Zoelen    

Bloemengroeten
Op 13 januari 2019 is een bloemengroet gebracht naar Astrid Baars – Garritsen en de heer Jan Visser. 
Op 20 januari 2019 was de bloemengroet voor de heer Jan Barink en op 27 januari 2019 werden er bloemen gebracht naar de heer Tonnie Garsen. 
Op 3 februari waren de bloemen bestemd voor mevrouw Annie Achterkamp – Lievestroo. 
 

 
COLLECTES COLLECTES

Eindcollectes zijn bestemd voor:

10 februari - plaatselijk diaconaal werk
17 februari - plaatselijk gemeentewerk
24 februari - missionair werk
3 maart      - plaatselijk gemeentewerk
 

 
OVERIGE BERICHTEN OVERIGE BERICHTEN

40 dagen kalender
Ook dit jaar geeft de landelijke kerk een kalender uit ter bezinning in de voorbereidingstijd naar Pasen toe: ‘een nieuw begin’. We hebben dit jaar een late Pasen - 21 april - en de 40 dagentijd begint feitelijk op Aswoensdag, 6 maart. In deze periode collecteren we doorgaans ook voor projecten van Kerk in Actie. In deze kalender vindt u Bijbelgedeelten, gedichten, gebeden, recepten en toelichting bij de projecten. U kunt de kalender gratis aanvragen via www.kerkinactie.nl.   
Ds. Fini van Zoelen 

Afscheid ds. Job Stein
Op 17 februari neemt ds. Job Stein afscheid van de gemeente rondom de Lambertikerk, in Zelhem. 20 Jaar was hij aan de gemeente van Zelhem verbonden en nu heeft de gemeente Haaksbergen-Buurse hem beroepen. We wensen hem en de gemeente een goed afscheid en Gods zegen voor de toekomst. Op 3 maart doet hij intrede in Haaksbergen-Buurse.

Intrede nieuwe dominee in Vorden
Op 24 februari, om 15.00 uur, zal ds. Ruben den Hertog als predikant verbonden worden aan de protestantse gemeente Vorden. Van harte geluk  gewenst met de nieuwe predikant en voor ds. den Hertog: een gezegende tijd in Vorden gewenst!
Ds. Fini van Zoelen

Opnieuw Doetinchems World Servants-project
In 2020 zal er opnieuw een Doetinchemse (jongeren)groep op project gaan voor World Servants. En in een ontwikkelingsland een werkvakantie besteden aan het ‘bouwen aan verandering’. Een projectgroep, die al enkele maanden bezig is met de voorbereiding, heeft in januari een project(land) gekozen: Ecuador. Het gekozen project betreft het bouwen aan gebouwen voor cacaocoöperaties.
World Servants werkt samen met partners die werken aan coöperatievorming en training bij kleine cacaoboeren. In het gebouw, waar de deelnemers samen met de lokale bevolking aan gaan bouwen, kan de cacao worden opgeslagen en verwerkt en is ruimte om de cacaoboeren (bij) te scholen in teelttechniek, opslag en verwerking. Dit zorgt ervoor dat de kwaliteit van de cacao verbetert en de boeren meer marktmacht genereren, waardoor ze een betere prijs voor hun cacao krijgen waarvan ze kunnen bestaan.
De projectgroep heeft dit fair trade-project uitgekozen omdat het aansluit bij het fair trade-karakter van de kerkelijke gemeente Doetinchem (PGD) en van de burgerlijke gemeente Doetinchem. Met dit project kan vanuit Doetinchem een bijdrage worden geleverd bij de basis van de fair trade-productie in Ecuador.
Vanuit Doetinchem zijn eerder twee succesvolle World Servants-projecten gerealiseerd: de bouw van klaslokalen, lerarenwoning en latrines in Malawi (project DoeMalawi in 2013) en de bouw van een gemeenschapshuis en enkele huisjes in een gemeenschap van leprosen in Myanmar (project DoeMyanmar in 2017).
De projectgroep, waarvan de leden alle deelnemer waren aan een of beide eerdere Doetinchemse World Servants-projecten, heeft besloten dit nieuwe project (en mogelijke volgende projecten) uit te voeren onder de naam World Servants Doetinchem. Een website met informatie is in ontwikkeling. 
Op vrijdag 22 februari is er in het Ulenhofcollege (Bizetlaan 86) een informatie-/wervingsbijeenkomst om deelnemers voor het project World Servants Doetinchem 2020 te werven. Aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur).

“Voltooid leven” informatie en gespreksavond in Bronckhorst - 14 februari 
Het begrip “voltooid leven” heeft in de afgelopen jaren een heel specifieke betekenis gekregen. Het wordt gebruikt in de maatschappelijke discussie rond de wens om te sterven en hulp daarbij te krijgen. De Vereniging voor vrijwillige Euthanasie en de initiatiefwet “waardig levenseinde” in het parlement hebben veel losgemaakt. Er blijkt ook veel (spraak)verwarring rond het begrip. Want wanneer is een leven “voltooid”? En komt de wens om te sterven – en hulp daarbij te ontvangen – voort uit een ervaring van een voltooid leven of is er sprake van lijden aan het leven? Met name bij ouderen en hun verwanten leven vragen rond de laatste levensfase. Soms wordt er al snel  aan praktische en vooral medische “oplossingen” gedacht wanneer het leven zwaar en moeizaam is door ernstige ziekte, lijden en naderend levenseinde. De problematiek is kwetsbaar en verdient een rustige en eerlijke benadering. Een goede aanzet daarvoor vormt het manifest “Waardig ouder worden” van de ouderenbond KBO- PCOB in samenwerking met de Christen Unie. Ook vanuit de Raad van Kerken Nederland worden handreikingen gedaan voor gesprek. In Hengelo Gld willen we dit gesprek graag voeren en informatie bieden aan alle geïnteresseerden, van welke levensbeschouwelijke achtergrond dan ook. De interkerkelijke werkgroep “Inspiratie en Ontmoeting” in Hengelo organiseert daarom een forum- en gespreksavond over zingeving, vragen en mogelijkheden bij het ouder worden of in de laatste levensfase. Wij willen in deze vragen naast mensen staan: zoeken naar wat begripsverheldering en bijdragen aan bewustwording. Sprekers en gesprekspartners zullen zijn: Drs. Petra Gerritsen, huisarts in Hengelo, ds. Aleida Blanken, predikant/ pastor in Hengelo en Tilly de Kruyf, geestelijk verzorger voor ouderen, uit Veenendaal. Tilly de Kruyf was verpleegkundige en geeft trainingen aan professionals en vrijwilligers in diverse zorg- en welzijnsorganisaties. Deze trainingen zijn met name gericht op het leren omgaan met levensvragen en het versterken van mentaal welbevinden. Zij is lid van het Expertise Netwerk Levensvragen en ouderen. 
Daarnaast zal KBO- PCOB aanwezig zijn met informatiebrochures tegen lage kostprijs en hebben we verdere achtergrond lectuur ter inzage en voor aanschaf beschikbaar. 
Op donderdag 14 februari 2019 bent u van harte welkom in  Ontmoetingscentrum Ons Huis, Beukenlaan 30, Hengelo Gld. Aanvang 19.30 uur. Toegang gratis. Een vrije gift wordt zeer gewaardeerd. Men hoeft zich niet voor deelname op te geven. Informatie: of tel 0575461224 en , tel. 0575461800 

Palestijnse vredesactivist Daoud Nassar te gast in Doesburg
Hoe doe je dat: ‘Weigeren om vijanden te zijn?’ Hoe lukt het mensen om in een situatie van bezetting overeind te blijven en bewust te kiezen voor geweldloos verzet? Dat is niet de weg van de minste, maar van de meeste weerstand. Daoud Nassar en zijn familie kiezen hiervoor en weten zich hierin ook wereldwijd door velen gesteund.
Op 10 februari is Daoud Nassar te gast in de Grote of Martinikerk. Eerst zal hij tijdens de viering in een vraaggesprek met ds. Bram Grandia en ds. Chris Kors iets vertellen van het verhaal achter Tent of Nations en waar hij in zijn strijd voor vrede en recht kracht en inspiratie uit put. In het vervolg van de viering gaat ds. Chris Kors in op ‘Kumi now’ (sta op, nu), een nieuw initiatief van Sabeel, een organisatie van Palestijnse christenen. Het is een oproep om op te staan voor wat recht doet aan alle inwoners van het land.
Onlangs, op 13 december 2018, heeft Daoud de Duits-Franse ‘Prijs voor Mensenrechten en Inzet voor de Rechtsstaat’ ontvangen in Jeruzalem. Een jaar eerder ontving hij ook al de vredesprijs van de Wereldraad van Methodistenkerken. Deze internationale erkenning helpt de familie om hun gevecht tegen de onteigening van hun land voort te zetten. 
We zijn heel blij dat Daoud Nassar, samen met zijn vrouw Jihan, naar Doesburg komt. Daoud is een man met een groot charisma, staande in de geweldloze traditie van Jezus van Nazareth.
Na afloop van de dienst is er volop gelegenheid om door te praten met Daoud en zijn vrouw. Daarbij zal ook een lunch geserveerd worden. Voor deze lunch vragen wij een kleine bijdrage in de onkosten: €5,- pp en €10,- voor gezinnen. Graag ontvangen wij uw aanmelding hiervoor met het oog op de voorbereidingen.
INFO en AANMELDING
Bram Grandia    email:  tel.618852
Chris Kors    email:      tel.844539
             
Gezocht: mensen die in het AZC Zutphen de spelmiddagen ondersteunen
Al een aantal jaar organiseren Betty en Riemer vd Meulen om de twee weken een muziek- en spelactiviteit in het AZC. Centraal staan spelletjes, kunsten, toneel, uitbeelden en muziek. Zij hebben een tijdelijke pauze ingelast. Om met deze activiteit door te gaan is ondersteuning nodig!
Er worden mensen gezocht die het leuk vinden om te helpen. De activiteit is elke twee weken, op woensdagmiddag van 14.00-15.00 uur. Hier vindt u meer informatie.

 
AGENDA AGENDA

12 februari 20:00 uur, Anker 
Gespreksavond  "Wat geloven we eigenlijk?", o.l.v. Fini van Zoelen

18 februari, 20:00 uur Wethouder Campermanstraat 1, Toldlijk Ontmoetingsavond van de wijk van Wim Kornegoor, 

 

 
 

Kerkdienst, Anker
datum en tijdstip 24-02-2019 om 10:00 uur
meer details

koffie met een oortje
datum en tijdstip 27-02-2019 om 10:00 uur
meer details

Avondgebed
datum en tijdstip 06-03-2019 om 19:30 uur
meer details

 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.