PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Nieuwsbulletin 17 april 2019 Nieuwsbulletin 17 april 2019

In het nieuwsbulletin vindt u onze actuele gemeenteberichten. Dit bulletin in uw mailbox ontvangen? Geef uw e-mailadres door aan de webredactie. 

KERKDIENSTEN

18 april - Witte Donderdag - viering van de Maaltijd, 19.30 uur Kerk, ds. Fini van Zoelen
19 april -  Goede Vrijdag, 19.30 uur, Kerk, ds. Fini van Zoelen m.m.v. de cantorij
20 april -  Stille Zaterdag met viering van de Maaltijd, 21.00 uur, Kerk, ds. Fini van Zoelen, m.m.v. gemeenteleden
21 april - eerste Paasdag , doopdienst, 10:00 uur Kerk ds. Fini van Zoelen
m.m.v. de cantorij
28 april -  10.00 uur Kerk, dhr. Herman Haan

 
BIJ DE DIENSTEN BIJ DE DIENSTEN

Witte Donderdag
Om 19.30 uur is er een viering van Schrift en Tafel in de Remigiuskerk. We gedenken en vieren de laatste maaltijd die Jezus met zijn leerlingen hield, voordat hij naar de Hof van Gethsemané vertrok en daar werd ingerekend door een bende soldaten.

Goede Vrijdag
We horen het hele relaas van Jezus’ weg naar het kruis: de gevangenneming in de hof van Gethsemané, de ondervraging in het huis van Kajafas, de hogepriester, het verraad van Petrus, de doornenkroon en de bespotting, de gang naar Pilatus, de veroordeling en de tocht naar Golgotha. Afgewisseld met liederen, gebed en stilte. De Cantorij zal meewerken. Om 19.30 uur in de Remigiuskerk

Paaswake
Op Stille Zaterdag komen we in de avond (21.00 uur) bij elkaar voor de Paaswake. We hopen buiten vuur te kunnen maken (als het niet te veel waait), de nieuwe Paaskaars aan te steken en zo de kerk binnen te gaan. Om daar ons eigen licht te ontsteken, de lof van licht te zingen, want in de nacht is Christus uit het graf verrezen en wij met Hem. Naar de Schriften te luisteren, onze doop te gedenken en de Maaltijd te vieren met de levende Heer in ons midden. Een zanggroep zal met en voor ons zingen.   

Paaschallenge
9 Tieners zullen de nacht van Stille Zaterdag op Pasen wakend met elkaar doormaken om dichterbij het verhaal van Jezus te komen. Hoe dat gaat gebeuren, is een verrassing. Het zal ongetwijfeld een bijzondere ervaring zijn. Herma Hulleman, onze jeugdouderling, heeft de leiding in handen en ze wordt daarbij geholpen door verschillende gemeenteleden. 
We wensen hun een onvergetelijke nacht toe!

Paasontbijt
Een lustrum dit jaar: voor de 10e keer wordt in ‘het Anker’ het paasontbijt gehouden. We ontmoeten elkaar om 8.45 uur aan het paasontbijt en zijn welkom vanaf 8.30 uur. Toen de Discovergroep er tien jaar geleden mee begon, was het de vraag of er voldoende belangstelling voor zou zijn. Nou, daar is geen twijfel meer over mogelijk. Het is een groot succes gebleken. Dit jaar dus een lustrum. Burgemeester Besselink is uitgenodigd en heeft er gehoor aan gegeven. Van harte welkom!

Paasmorgenviering
Op Paasmorgen is er een feestelijke viering, om 10.00 uur in de Remigiuskerk. De Cantorij zal meewerken. Ook zullen twee kinderen uit onze gemeente gedoopt worden: Finn Willem, zoon van Bob Wagenvoort en Marije Knol (Esdoornstraat 3, Steenderen) en Jurre Anton Abraham, zoon van Jeroen Baars en Astrid Garritsen (Timpweg 10, Steenderen).   
‘Kom allen binnen in de vreugde van uw Heer.
Eersten en laatsten, neem uw loon in ontvangst.
Rijken en armen, dans met elkaar!
Strengen en lichtzinnigen, vier deze dag. 
Gij die gevast hebt en gij die niet gevast hebt, verheug u vandaag.
De tafel is zwaar van spijzen: kom er allen van genieten…
Niemand betreure zijn fouten, want uit het graf is de vergeving opgebloeid. 
Niemand vreze meer de dood, want de dood van de Verlosser heeft ons vrijgemaakt’
                                                                  (uit een paaspreek van de heilige Johannes Chrysostomus). 

Gedicht
Het hieronder afgedrukte gedicht werd me toegestuurd. Veelzeggend in deze week waarin we stilstaan bij alles wat Jezus heeft doorgemaakt tot op het kruis. 

Licht mij

Eeuwig wezen kom mij aan
licht mij bij langs wegen
ongewild is mijn bestaan
onverwacht te gronde gaan
doodvermoeid gebleven

vastgeklonken in een spoor
vastgelopen in mijn zorgen
vast genageld mij geborgen
rots verleen mij oor

eeuwig zal mijn ziel mijn wezen
dit genadeloos gericht
van uw droge lippen lezen
van mijn radeloos gezicht

Eeuwig wezen kom aan mij 
kroon mij in de doornenkrans
heel de wonden aan mijn zij
rol mijn stenen hart ter zij
gaandeweg ter vreugdedans .
        
G.   H.

 
Bijbelleesrooster Bijbelleesrooster
Nieuw in het nieuwsbulletin: Het bijbelleesrooster van het NBG.
Via deze link kunt u mee lezen met het bijbelleesrooster van het NBG :
Op debijbel.nl leest u de tekst van de dag in de bijbelvertaling die u prettig vindt.
Voorheen kon men zich abonneren op een dagelijkse email om de tekst van de dag te ontvangen. Vanaf januari is de app ' mijn Bijbel ' beschikbaar die men kan downloaden voor smartphone of tablet. Informatie via debijbel.nl 

 
IN DE GEMEENTE IN DE GEMEENTE


Koffie met een oortje
De volgende bijeenkomst van koffie met een oortje is op woensdagmorgen 24 april, van 10.00 – 11.15 uur. ds. Fini van Zoelen is dan met vakantie. Marion Knol zal iets vertellen over Eat & Meet. Wie ook een keer wil komen kijken, is van harte welkom.

Afscheid/overstap oudste kinderen van de kinderdienst
Op zondag 5 mei zullen Frederieke Onstenk en Ise Vredegoor afscheid nemen van de kinderdienst en de overstap maken naar de tienerviering en ‘Eat & Meet’. De dienst wordt samen met hen voorbereid. Ook begroeten we het A-Capellakoor uit Wichmond. 

4 en 5 mei
Op 4 mei zullen we weer twee minuten stilte in acht nemen bij de dodenherdenking.
De laatste jaren worden ook kinderen en jongeren steeds vaker betrokken bij de herdenking en dat lijkt me erg belangrijk. Nooit meer – zeggen we, maar de oorlog, de haat en het geweld zijn nog bij lange na de wereld niet uit. Een donker raadsel; dat blijft het. 
Vrede begint bij jezelf en daar hebben we de handen aan vol. Indrukwekkend is het dagboek van de joodse Etty Hillesum 9 (‘het verstoorde leven’), geschreven toen ze 27 jaar oud was. Ze studeerde in Amsterdam en maakte aan den lijve mee dat de bewegingsvrijheid voor Joden steeds verder werd ingeperkt. Uiteindelijk ging ze vrijwillig mee naar Westerbork (ze had kunnen onderduiken, maar deed dit niet uit solidariteit met haar volksgenoten) en werd vergast in Auschwitz.
Ze schrijft: ‘Men mag best soms treurig en terneergeslagen zijn door het ons aangedane; dat is menselijk en begrijpelijk. Maar toch: de grootste roof aan ons plegen we zelf. Ik vind het leven mooi en ik voel me vrij. De hemelen binnen in me zijn even wijd uitgespannen als boven me. Ik geloof aan God en ik geloof aan de mensen en dat durf ik te zeggen zonder valse schaamte. Het leven is moeilijk, maar dat is niet erg. Men moet beginnen zijn ernst ernstig te nemen en de rest komt vanzelf. En ‘werken aan zichzelf’ is heus geen ziekelijk individualisme. En een vrede kan alleen een echte vrede worden later, wanneer eerst ieder individu vrede in zichzelf vindt en haat tegen medemensen van wat voor ras of volk ook uitroeit en overwint en verandert in iets dat geen haat meer is, misschien op den duur zelfs liefde, of is dat misschien wat veel geëist. Toch is het de enige oplossing. En zo zou ik kunnen doorgaan, bladzijden lang. Dat stukje eeuwigheid dat men in zich draagt, kan men zowel in één woord als in tien dikke standaardwerken afhandelen. Ik ben een gelukkig mens en prijs dit leven, jawel, in het jaar des Heren 1942, het zoveelste oorlogsjaar. 
Als je zo in het leven probeert te staan, zijn vrede en vrijheid geen loze woorden meer.
Ds. Fini van Zoelen 

Week weg
Van 22-29 april ben ik een week afwezig. U weet de weg wanneer dat nodig is: onze scriba of uw wijkouderling. 
Ds. Fini van Zoelen  

 

 
COLLECTES COLLECTES

Eindcollectes
14 april - JOP
21 april - plaatselijk gemeentewerk

Collectes in de 40 dagentijd
In de 40 dagentijd kunnen we met de collectes aansluiten bij de doelen die Kerk in Actie aangeeft. Het thema voor de vastentijd is ‘een nieuw begin’. Als je op internet kijkt bij welke projecten Kerk in Actie betrokken is, dan raak je daarvan onder de indruk. Van harte aanbevolen! 
Ds. Fini van Zoelen

Bericht van Kerk in Actie
Lieve mensen,
Wat hartverwarmend!  Wat een enorme betrokkenheid van kerken!   In één week tijd is al € 852.431 overgemaakt voor de slachtoffers van cycloon Idai. 
De ramp in Mozambique, Malawi en Zimbabwe trof al meer dan 3 miljoen mensen. Met het bedrag zijn lokale kerken in staat om hulp te verlenen door middel van voedsel, water, kleding, onderdak en medicijnen. 
Heel veel dank!!
Maar de ramp is ontzettend groot en het eind is helaas nog lang niet in zicht. Er is cholera uitgebroken en oogsten zijn weggespoeld vlak voor oogsttijd. 
Hoe is de situatie nu? 
In totaal kwamen al meer dan 750 mensen om en raakten zo'n 400.000 mensen hun huizen kwijt. De getroffenen - vooral diegenen in afgelegen gebieden - hebben dringend behoefte aan voedsel, water, kleding, onderdak en medicijnen. 
Isabel Daniel (28) moest vijf dagen wachten op het dak van een gebouw met driehonderd anderen voordat ze werd gered. Ze nam het water uit haar omgeving, kookte het en dronk het om te overleven. ‘Het was een wonder dat iemand droog hout had om vuur te maken.’ Al haar vier kinderen kunnen niet zwemmen, ze hield ze al die vijf dagen dicht bij haar, uit angst dat ze in het water zouden vallen.
"We zoeken al anderhalve week naar één van onze gemeenteleden," zei dominee Edgar Mushati. "Als gevolg van de storm zijn de gewassen weggevaagd en verdronken de dieren", zei de dominee. ‘Blijf bidden voor ons’.
Dominee Joseph Bvumbwe van de Evangelisch Lutherse Kerk in Malawi zei: "We hebben nooit eerder overstromingen gehad van deze omvang. Zowel levens als eigendommen gaan dagelijks verloren. We hebben uw dringende steun en gebeden nodig. We moeten mensen helpen voordat de situatie erger wordt'
Daarom vragen wij u (nogmaals) om  uw steun in gebed en gaven.
Voor al uw inzet zeer hartelijk dank!
Hartelijke groet,
Jaantje Vink

 
OVERIGE BERICHTEN OVERIGE BERICHTEN

Palmzondag
In de morgendienst van Palmzondag hebben Egbert-Jan Terpstra en Derk-Jan Terpstra belijdenis gedaan van hun geloof: ze hebben daarmee uitgesproken dat ze blij zijn met hun doop en dankbaar dat hun ouders hen ingewijd hebben in het christelijk geloof. Het was een hoopvol  en verheugend begin van de Goede Week die uitloopt op Pasen.Proeverij van de Passion

In de avond van Palmzondag hielden we de proeverij van de Passion in Steenderen.
We kwamen bij elkaar (om 19.15 uur) in de Willibrordkerk en begonnen daar aan een stille tocht door Steenderen. Er was een wit houten kruis gemaakt dat - afwisselend - door een aantal mensen werd gedragen, want het kruis was behoorlijk zwaar. Zelf mocht ik het kruis ook dragen en dat was een bijzondere ervaring. Aangekomen in de Remigiuskerk hoorden we het verhaal van Jezus, zijn intenties van vrede en veiligheid, maar voor Hem liep het uit op de kruisdood. Het verhaal, door Herman Haan verteld, werd afgewisseld met zang en muziek: Lucian Venderink en Derk-Jan Terpstra aan het klavier; Full House, Anja den Bakker, Marise den Bakker en Lisanne Knol zongen voor ons een aantal bekende liederen, waarbij het accent lag op het belang van samen zijn, oog hebben voor elkaar, elkaar vriendschap, warmte en bescherming bieden. Er was veel belangstelling en er waren zeer veel mooie reacties. Fijn ook dat we dit samen met de R.K. geloofsgemeenschap konden doen.
De avond eindigde met de uitnodiging om Pasen te komen vieren. Want de dood van Jezus was niet het einde, maar een nieuw begin waar we allemaal in mogen delen: geloof, hoop en liefde:
Sta op! Een morgen ongedacht, Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht een nieuwe lente ontloken.
Het leven brak door aarde en steen, uit alle wonderen om u heen.
Spreekt, dat God heeft gesproken!
Ds. Fini van Zoelen

Brand in de Nôtre Dame (Parijs)
Diep geschokt waren de bewoners van Parijs - en zij niet alleen - door de uitslaande brand in de Nôtre Dame, de 800 jaar oude kathedraal, aan Maria gewijd, in het hart van de stad. Mensen die op de knieën gingen en begonnen te bidden en te zingen. Maar het was ook een schok voor alle Fransen. Vanuit een steen in de vloer worden alle afstanden in Frankrijk berekend. 
Over de hele wereld was het breaking news.
Ook ik zag het met enige ontroering aan, moet ik eerlijk bekennen.
In de kranten verschenen uitgebreide commentaren. Eén ervan vond ik in het Nederlands Dagblad, geciteerd uit La Croix:
‘Wonderlijk land, zo geseculariseerd en postchristelijk als het onze, dat toch in z’n hart wordt geraakt door een kerk die brandt. Deze ramp schokt ons in het diepste van onze ziel. Zonder dat iedereen het zich bewust is, vertelt dit schip van steen en hout ons dat we geworteld zijn in een geschiedenis waarin het christelijk geloof van doorslaggevend belang was. Onze tijd vergeet het, maar het verlangen blijft: een kerk symboliseert altijd de ontmoeting van hemel en aarde’.      
De brand geeft aanleiding tot allerlei overwegingen. Juist in deze Stille Week naar Pasen toe.
Wonderlijk dat het kruis op het altaar bewaard bleef en fier overeind stond. Ook de doornenkroon van Jezus werd in de Nôtre Dame bewaard en deze schat werd uit de vuurzee gered. Het bouwwerk bleef overeind en zal herbouwd worden.
Een hoopvolle boodschap voor Pasen. 
En voor de Kerk. 
Ds. Fini van Zoelen

 

 
AGENDA AGENDA

20 april, Paaschallenge tieners, info bij Herma Hulleman
21 april, 8.45 uur Paasontbijt in het Anker
24 april  10 uur - Koffie met een oortje, Anker

 
 

Kerkdienst kerk
datum en tijdstip 28-04-2019 om 10:00 uur
meer details

Avondgebed
datum en tijdstip 01-05-2019 om 19:30 uur
meer details

Kerkdienst XXL kinderkerk en jeugdkerk
datum en tijdstip 05-05-2019 om 10:00 uur
In deze dienst nemen twee oudste kinderen afscheid van de kinderkerk:  Ize en Frederique maken de overstap naar de jeugdkerk en straks naar Eat & Meet. meer details

gespreksgroep
datum en tijdstip 06-05-2019 om 20:00 uur
meer details

Kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 12-05-2019 om 10:00 uur
meer details

Kerkdienst gezamenlijjk met Wichmond, Kerk
datum en tijdstip 19-05-2019 om 10:00 uur
meer details

 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.