PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Nieuwsbulletin 16 augustus 2018 Nieuwsbulletin 16 augustus 2018

In het nieuwsbulletin vindt u onze actuele gemeenteberichten. Dit bulletin in uw mailbox ontvangen? Geef uw e-mailadres door aan de webredactie. 

KERKDIENSTEN

zaterdag 18 augustus
Veldkapel tussen Baak en Wichmond.
Oecumenische Oogstdankviering
19.30 uur  Voorgangers zijn pastor Joost Baneke en ds. Fini van Zoelen m.m.v. Muziekvereninging Nieuw Leven

zondag 19 augustus
Kerk 10.00 uur ds. Fini van Zoelen
Dienst van schrift en tafel

zondag 26 augustus
Kerk 10.00 uur ds. D. van Alphen, Warnsveld

zondag 2 september , Startdienst
Kerk 10.00 uur  ds. Fini van Zoelen, m.m.v. de Cantorij

 
BIJ DE DIENSTEN BIJ DE DIENSTEN

Bij de kerkdiensten
Graag herinner ik u aan de oogstdankviering op zaterdagavond 18 augustus, om 19.30 bij de Veldkapel in Baak.  
Zondagmorgen 19 augustus ontmoeten we elkaar rondom Schrift en Tafel. En vieren we onze verbondenheid met Christus en met elkaar. Paulus vergelijkt die met een lichaam. Een lichaam zonder hoofd is geen lichaam, want alle functies worden aangestuurd door het hoofd en dat hoofd is Christus. En wij zijn Zijn lichaam. En als in het lichaam iets fout zit, lijdt het hele lichaam er onder. Je hoeft maar een pols te breken en je bent volkomen onthand.
Zo is het ook met Christus en Zijn gemeente. We kunnen alleen met elkaar ten volle functioneren en getuige zijn van ons Hoofd in de hemel..

Zondagmorgen 2 september houden we de startdienst. Wel vroeg, maar twee weken later is het kermis in Steenderen en dat leek ons geen geschikt moment voor de startdienst. De Cantorij zal meewerken aan de viering. Het landelijke thema is ‘een goed gesprek’ en daar haken we bij aan.
Ook maken we een begin met de jeugdkerk. Van diverse ouders kwam de vraag of we niet iets kunnen doen voor onze tieners. Na de kinderkerk is er wel catechese: Eat & Meet, maar op zondagmorgen is er geen vervolg en dat vinden we een gemis. Op de eerste zondag van de maand als er een XL kinderdienst is, gaan we ook jeugdkerk houden. Een aantal gemeenteleden wil de uitdaging aangaan om met de tieners in gesprek te gaan over de preek, n.a.v. een paar vragen. Op de startzondag gaan we dat met z’n allen doen, zodat we weten wat de opzet en bedoeling is van de jeugdkerk. We vinden het belangrijk dat de Bijbel opengaat en gehoord wordt, want dat is toch de inspiratiebron van ons gemeente-zijn en voor ons persoonlijk.  
Na afloop van de viering is er – zoals altijd – een samenzijn met koffie en thee en iets lekkers.
We houden het dit jaar eenvoudig en onze ervaring is dat onze gemeente dat wel prettig vindt.
Ds. Fini van Zoelen
 

 
IN DE GEMEENTE IN DE GEMEENTE

In memoriam
Op 10 juli stierf ons gemeentelid Aleida Alberta – Alie – Kornegoor-Loman, in de leeftijd van 81 jaar. Sinds enkele jaren woonde ze met haar man Marinus in zorgcentrum ‘de Bleijke’, in Hengelo. De laatste tijd was niet eenvoudig. Eerst moest ze worden opgenomen in Den Ooiman, maar gelukkig kwam er vrij snel een plek vrij op afdeling ‘de Bleek’ in de Bleijke, zodat ze toch weer dichtbij haar man kon zijn. Daar, in haar vertrouwde omgeving, omringd door haar man en kinderen is ze gestorven. 
Alie Loman werd geboren op 30 april 1937, als 2e kind in het gezin Loman, aan de Broekweg in Hengelo. Na haar werden nog 4 kinderen geboren. Tijdens haar lagere schooltijd verhuisde het gezin naar de Lamstraat in Toldijk, waar ze de school afmaakte. Daarna kwam ze in betrekking bij de fam. Kets en hielp daar bij allerlei werk op de boerderij.
Ze ging ook naar een kookcursus in Doetinchem; koken en bakken – dat was zeker één van haar talenten. Dat kon ze als de beste.
Ze leerde haar toekomstige man Marinus Kornegoor kennen bij gelegenheid van de opening van het nieuwe jeugdgebouw van de hervormde gemeente in Steenderen op 6 november 1954. Er werd een musical opgevoerd en Marinus was lootjesverkoper. Om half tien ’s avonds viel zijn oog op een leuk meisje uit Toldijk: het was liefde op het eerste gezicht.
Ze trouwden op 29 mei 1959. Ds. Mol leidde de inzegening. Het jonge paar ging wonen op de Covik. Daar hebben ze beiden hard gewerkt. Alie Kornegoor was daarbij onmisbaar en ze deed het met liefde: voeren van de varkens en de kalfjes, melken, de bloemen- en groentetuin, alles in en om de boerderij tip-top in orde, iets extra’s koken en bakken in het weekend. De kinderen, Marinus, Elbert en Ans bewaren er kostbare herinneringen aan. Bij hun moeder was niets te gek of te veel; spelen, troep maken, logeerpartijen. Zo was het ook met de zeven kleinkinderen. Alie Kornegoor genoot ervan. In de vrije tijd werden er vele dagjes uit gepland; er werd gefietst of een busje gehuurd. 
Zorgzaam – dat was ze; voor de kinderen en kleinkinderen, de familie. Voor haar broer toen die alleen achterbleef met drie kinderen vanwege het overlijden van zijn vrouw. Alie stond altijd klaar om te helpen.
Zoon Marinus nam de boerderij over en vestigde zich tenslotte in Drente. Marinus en Alie verhuisden naar Toldijk en hebben daar 13 fijne jaren gehad. Totdat Alie meer verzorging nodig had en ze naar de Bleijke verhuisden.
Op de dag van afscheid en begrafenis, op 17 juli, hebben we de trouwtekst gelezen: uit Johannes 15: 5 – waar Jezus zegt: Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Alie Kornegoor heeft zich altijd verbonden geweten met geloof en kerk, meer nog met de Heer van de kerk. Aan Zijn handen hebben we haar toevertrouwd, met de woorden uit Openbaring 21, over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, over God die bij ons zal wonen en onze tranen zal drogen. En de dood? Die zal er niet meer zijn.
We wensen haar man, kinderen en kleinkinderen, kracht en moed toe voor de tijd die komt, de liefde van God en de troost van veel mooie herinneringen.
Ds. Fini van Zoelen

Geboren
Op 3 juli werd Stijn geboren, eerste kind van Dianne Aalderink en Jürgen Teunissen (Vaarwerk 18, Vorden). Stijn kwam met een keizersnee ter wereld, maar het gaat gelukkig goed met moeder en kind. We feliciteren Jürgen en Dianne van harte met hun zoon en wensen hem toe dat zijn Schepper hem veel liefde en levensvreugde mag geven.
Ds. Fini van Zoelen  

Bloemengroet
Zondag 15 juli werd er een bloemengroet gebracht bij:
fam. Teunissen-Aalderink, Vaarwerk te Vorden , 
mw. Jeanet Zeevalkink, Meidoornstraat, St. 
en dhr. Henk Wiegers, Kanstanjelaan, St.
Zondag 22 juli bij : mw. Agnes Geurts- v. Zandwijk, Dr.A.A.straat, St.
en mw. Engelien Hendriks- Bleumink, Z- E weg in Baak.

3e nummer van Kerk Zijn
En weer werd er een prachtig kerkblad bezorgd. Ik ben er elke keer van onder de indruk.
Dank aan de redactie en aan Folkert Wijmenga. 
Ds. Fini van Zoelen

 
COLLECTES COLLECTES

De eindcollectes zijn bestemd voor

12 augustus, Zending
19 augustus,  H.A. collecte
26 augustus, plaatselijk gemeentewerk
2 september, plaatselijk gemeentewerk

 
OVERIGE BERICHTEN OVERIGE BERICHTEN

Zorgen om hitte, droogte en veranderend klimaat (uit Nieuwsbrief van de landelijke protestantse kerk)
De Protestantse Kerk ontvangt deze dagen telefoontjes en mailtjes van bezorgde leden. Bezorgdheid over de warmte en de droogte van de afgelopen maanden. Bezorgdheid over de opwarming van de aarde. Bezorgdheid over de gewassen op het land. De nieuw preses van de generale synode, ds. Saskia van Meggelen schreef het volgende gebed:
Levenbrengende God,
Aan U behoren wij toe in alle omstandigheden van het leven.
Nu hitte en droogte ons land teisteren wenden we ons tot U
met onze zorg om de gewassen die staan te verpieteren op het land,
met onze angst dat wie oud en zwak zijn het niet gaan redden,
met onze bezorgdheid om een veranderend klimaat, om een kwetsbare Schepping.
Zie om naar ons land, o God,
wil voorzien in wat wij nodig hebben.
Laat uw zegen neerdalen en onze gronden vruchtbaar maken.
Laat ons niet blijvend dorsten.
Houd ons bijeen in onze zorg om elkaar, 
dat we oog houden voor wat een ieder nodig heeft
deze dag en de dagen die komen. 
Levenbrengende God,
in deze moeitevolle omstandigheden vertrouwen we onszelf aan U toe.
Amen.
 
Dit gebed riep veel reactie op. Sommigen waren er blij mee, anderen waren van mening dat je God niet om regen kunt vragen. Ds. van Meggelen is blij met de reacties en schrijft o.a. dit: 
‘En toch… de reacties op dit gebed legden theologische verschillen in onze kerk bloot. Ik vind het best jammer, dat we elkaar in onze uitingen van ons geloof niet altijd kunnen vinden. Ik neem in onze kerk zoiets waar als ‘veilig’ bidden, veilig bidden staat voor mij dan voor zo’n algemeen geformuleerd gebed dat niemand zich er een buil aan kan vallen en God, hoe we Hem of Haar dan ook zien, al helemaal niet. Men heeft moeite met het Godsbestuur omdat men alles in oorzaak en gevolg wil vatten, regen en droogte komen voort uit verkeerd menselijk handelen en mag je dat God in de schoenen schuiven? Bidden is dan alleen nog een indirecte aansporing tot handelen. Het is bidden onder een gesloten hemel, waarin we enkel nog aan God vragen ons wijsheid en moed te geven. Bidden als uiting van onze verantwoordelijkheid, waarbij we het ten diepste niet meer van een hogere macht verwachten.
Geloven is voor mij hartstocht en ik wil met alles in mijn leven bij God betrokken zijn, ik weet Hem ook in alles op mij betrokken en ik wil boven alles zijn Koninkrijk dienen. Deze hartstocht brengt met zich mee, dat ik alles deel wat mij aan het hart gaat. Niet als een vragenlijstje aan God waar Hij aan moet voldoen, dat laat ik uiteindelijk aan Hem. Maar ik noem het wel, ik zou niet anders willen. Ik vind dat ook terug in het Psalmboek’. Tot zover ds. van Meggelen.
Al lijkt de droogte voorbij, we moeten niet kort van memorie zijn en doen alsof er niets aan de hand is. Daarom dit bericht vanuit de landelijke kerk.
Ik ben benieuwd naar uw mening. 
 
Privacy van kinderen:
In mei is er een wet (AVG) in werking getreden waarbij onze privacy beter gewaarborgd is. We zijn er allemaal mee aan de slag gegaan: bedrijven, organisaties, ook de kerken enz. Ik las een artikel van Tom van Straten en Tom Mikkers in het Nederlands Dagblad waarin zij aandacht vragen voor de privacy van baby’s en kinderen.
‘Voor alle andere kinderen (behalve de kinderen van onze koning en koningin) is het online jachtseizoen geopend. Nu kunnen de mooiste en leukste kinderkiekjes worden geschoten, en direct gepost. Er groeit een generatie op die later tot de ontdekking komt dat hun hele kindertijd online te vinden is. Daar hebben deze kinderen geen stem in gehad. In enkele gevallen hebben ouders er zelfs geld mee verdiend.
Dankzij de sociale media zijn we allemaal omroepbaas geworden. Maar de kinderen zijn nog vogelvrij. We zien heel graag een mediacode die alle prinsesjes en prinsjes van Nederland beschermt. Zet foto's van de hond of kat op Facebook. Maar laat kinderen met rust.
Ouders, hou op met dat onbegrensd exposeren van je kinderen. Leuk, al die familiefoto's op Facebook? Het wordt tijd voor een mediacode rond kinderen’.
Van harte mee eens!
Ds. Fini van Zoelen
 
 

 
AGENDA AGENDA

Kopij voor het volgende Nieuwsbulletin 
dat verschijnt omstreeks  vrijdag 31 augustus,  
inleveren t/m maandag 27 augustus, 
J.F.Oltmansstraat 22 of email:

 
KERK ZIJN KERK ZIJN

Lees hier KERK ZIJN

klik om nummer 3 te lezen -   |   klik op het blad

 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 26-08-2018 om 10:00 uur
meer details

Ontspanningsmiddag HVD
datum en tijdstip 27-10-2018 om
meer details

 
KERK ZIJN
 
Klik om KERK ZIJN nr 3 te lezen
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.