PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Welkom bij de Protestantse Gemeente Steenderen en Bronkhorst Welkom bij de Protestantse Gemeente Steenderen en Bronkhorst

Met open oren en ogen,
voor mensen om ons heen.

We ontmoeten u graag in en rondom onze gemeente. Lees hier meer over ons.

Iedere zondag om 10.00 uur bent u van harte welkom bij onze vieringen. Vanaf  januari vinden de diensten plaats in kerkelijk centrum Het Anker, vanaf Palmpasen 'kerken' we in de Remigiuskerk. Na afloop nodigen we u of jou graag uit voor koffie, thee of limonade!

Een overzicht van komende diensten vindt u onder Kerkdiensten. Diensten zijn terug te luisteren via deze link.

Wanneer u ons full colour kerkblad Kerk Zijn digitaal wilt ontvangen  kunt u zich aanmelden bij Bart Boenink. Kerk Zijn verschijnt 6 x per jaar.

 
NIEUWS NIEUWS
Nieuwe predikant beroepen
De beroepingscommissie heeft  haar werk afgerond en unaniem advies gegeven aan de kerkenraad een beroep uit te brengen op ds. Hubertien Oostdijk- van Andel uit Arnhem. De kerkenraad heeft  besloten haar voor te dragen aan de gemeente. Na de gemeenteavond  is dit besluit door alle aanwezigen van harte overgenomen.
We hopen dat ze dit beroep zal aannemen en dat we haar aan het  begin van het nieuwe jaar mogen verwelkomen.
 
Voedselbankactie Dankdag 4 november 2020
Op woensdag 4 november ,houden we weer een voedselbankactie voor de cliënten van voedselbank ‘De Eetketen’ in Zutphen. Een heel belangrijke actie vooral in deze coronacrisis!
U kunt voor en na de diensten van zondag 1 november en woensdag 4 november producten komen brengen in het Anker.
Wij denken aan pakken of blikken groente, macaroni, rijst, spaghetti, sauzen, bloem, soep, hagelslag, jam, sap, enz … Iets lekkers voor kinderen voor Sinterklaas en Kerst is ook welkom. In verband met de strenge voedseleisen kunt u geen eigen ingemaakte producten meegeven.
Helpt u mee?
Wanneer u niet naar het Anker kunt komen, maar toch deze belangrijke actie wilt steunen, neem dan contact op met Ineke Klein Lenderink, tel: 451471

Kerkdiensten: maximaal 30 personen en opgave vooraf 
Op 5 oktober zijn er door de overheid opnieuw verscherpte maatregelen afgekondigd. De kerkdiensten kunnen door maximaal 30 personen worden bijgewoond. Tevens is besloten de diensten te gaan  verplaatsen naar Het Anker. Om zeker te zijn van een plaats in  deze diensten geeft u zich vooraf op. Hoe en wat leest u in het Nieuwsbulletin.Online-diensten en geluidsopnames
Geluidsopnames van onze diensten zijn terug te vinden onder Diensten online Tussen 10 mei en 26 juli zonden we wekelijks korte vieringen uit via YouTube. Deze werden vooraf opgenomen in de kerk m.m.v. wisselende voorgangers, organist Gert Oldenbeuving en anderen, enkele leden van de cantorij en lectoren. U kunt de diensten nog beluisteren én bekijken via de knop Diensten online. Daar vindt u het geluidsbestand, de link naar het videokanaal én de link naar de liturgie.

Collectes 
Kunt of durft u nog niet naar de kerkdiensten? Dan kunt u uw gIften overmaken op onze bankrekeningnummers. Ook als u (nog) niet naar de kerk kunt komen hopen wij toch op uw bijdrage. De rekeningnummers: 
Kerkrentmeesters: 
Diaconie:  
Het Anker:
NL14RABO0361103352 
NL11RABO0361100884
 NL07RABO0361156537


Een nieuw lied passend bij deze bijzondere tijd
In het liedboek staat lied 1003: Stil is de straat. De tekst hiervan is gedeeltelijk aangepast op deze bijzondere periode. Voor een volledige weergave klik hier. U kunt het lied hier beluisteren.https://youtu.be/7kQizeCIXvc


Wat te doen bij een overlijden?
Onze gemeente is momenteel vacant. Bij het overlijden van een gemeentelid kunt u contact opnemen met dhr. Ab Garritsen. Hij stemt met de uitvaarverzorger uw wensen af, waaronder óók het contact met een predikant. U benadert de predikant dus zelf niet. Meer informatie vindt u hier.
 
 

Sterrenkoor repetitie
datum en tijdstip 26-10-2020 om 15:30 uur
meer details

kerkgebed
datum en tijdstip 27-10-2020 om 20:00 uur
meer details

Kerkdienst, Anker
datum en tijdstip 01-11-2020 om 10:00 uur
meer details

Dankdag, Anker
datum en tijdstip 04-11-2020 om 19:30 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.