PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Welkom bij de Protestantse Gemeente Steenderen en Bronkhorst Welkom bij de Protestantse Gemeente Steenderen en Bronkhorst

Met open oren en ogen,
voor mensen om ons heen.

We ontmoeten u graag in en rondom onze gemeente. Lees hier meer over ons.

Iedere zondag om 10.00 uur bent u van harte welkom bij onze vieringen. Vanaf  januari vinden de diensten plaats in kerkelijk centrum Het Anker, vanaf Palmpasen 'kerken' we in de Remigiuskerk. Na afloop nodigen we u of jou graag uit voor koffie, thee of limonade!.

Tijdens de coronaperiode zijn er vooralsnog alleen online diensten te bekijken en te beluisteren.

Een overzicht van komende diensten vindt u onder Kerkdiensten. Diensten zijn terug te luisteren via deze link.

Wanneer u ons full colour kerkblad Kerk Zijn digitaal wilt ontvangen  kunt u zich aanmelden bij Bart Boenink. Kerk Zijn verschijnt 6 x per jaar.

 
NIEUWS NIEUWS
Belangrijk bericht over de kerkdiensten 

Geef licht!
Namens de kerkenraad meld ik me weer bij u na de toespraak van onze minister-president op 14 december jl. Er zijn nieuwe maatregelen van kracht nu het Covid virus slecht te beteugelen blijkt. Deze maatregelen zijn van invloed op onze praktische manier van kerk zijn.
We sluiten ons aan bij de regels die de regering heeft gesteld. Ondanks dat we weten dat er voor de kerk een uitzondering wordt gemaakt, voelt het niet goed om op elkaar op zondag te ontmoeten terwijl andere groepen in de gemeente en in het land deze mogelijkheid niet hebben. We stellen ons solidair op en blijven zoveel mogelijk thuis.
Vanaf zondag 20 december worden de diensten daarom weer zoveel mogelijk online uitgezonden. Er kunnen dus geen kerkdiensten in het Anker of in de kerk worden bijgewoond. U kunt de dienst vanaf zondagmorgen meebeleven door hier te klikken.
Dit is zeker niet hoe we het liefst het komende Kerstfeest zouden willen vieren. Maar het is niet anders. Kerk zijn is meer dan de kerkdiensten alleen.
Laten we, zoals altijd aandacht hebben voor elkaar en omzien naar de mensen onze hulp nodig hebben. Dit verbindt ons en maakt ons lichtpuntjes in deze adventstijd. 
We hopen met de onlinediensten voorlopig de kerkdienst zo dicht als mogelijk bij u te brengen en zullen zodra het kan en mag weer live diensten organiseren.

Namens de kerkenraad wens ik u fijne dagen toe in goede gezondheid!
Leonie Kornegoor

Online kerst-diensten werden veel bekeken
Onze kerk en ook Het Anker waren vanwege de ‘lockdown’ tijdens de kerstdagen gesloten; er waren daarom alleen online diensten te volgen. De dienst op kerstavond werd geleid door Jansje Ruiterkamp en de dienst op kerstmorgen door ds. Roelie Reiling. Een kwartet gemeenteleden verzorgde de zang, onder begeleiding van de organisten Gert Oldebeuving en Teus de Mik. Beide diensten werden door enkele honderden gemeenteleden en andere belangstellenden bekeken, zo blijkt uit gegevens van Youtube. Het waren dan ook bijzondere diensten. Op kerstavond bracht Christa Kelderman prachtige fluitmuziek ten gehore. En op Eerste Kerstdag stond er in de zaal van Het Anker een mooie kerstkribbe. Tijdens de online dienst die daar werd opgenomen, was er geen plaats voor volwassenen, maar waren wel enkele kinderen uitgenodigd om het kerstverhaal uit te beelden. Luuk en Michel brachten kerstgroeten over aan de mensen in Steenderen en omgeving van enkele bekende bijbelse personen, zoals Lucas, Johannes en de profeet Jesaja. Jasmijn en Demi waren uitgenodigd om het kerstkindje in de armen te houden. Ds. Roelie Reiling vertelde onder andere over de bekende Geboortekerk in Bethlehem. Het is een grote kerk, maar de deur is heel klein en smal. Je moet je heel klein maken en buigen om binnen te komen. Vooral kinderen kunnen daar gemakkelijk naar binnen, net zoals op Eerste Kerstdag in Het Anker. De online diensten zijn terug te zien via de website: www.pkn-sb.nlGoed nieuws! Ds. Hubertien Oostdijk – van Andel heeft het beroep aangenomen! 
Ze schrijft o.a. in haar mail: 
Na het goede bezoek op 3 november jongstleden zei ik jullie al dat het goed voelde en dat ik niet de volle termijn van drie weken zou gaan nemen.
Langs deze weg wil ik jullie dan ook laten weten dat ik van harte en volmondig ja zeg!
Ik vertrouw op een goede en prettige samenwerking.

De intrededienst staat gepland op 21 februari a.s.

Online-diensten en geluidsopnames
Geluidsopnames van onze diensten zijn terug te vinden onder Diensten online Tussen 10 mei en 26 juli zonden we wekelijks korte vieringen uit via YouTube. Deze werden vooraf opgenomen in de kerk m.m.v. wisselende voorgangers, organist Gert Oldenbeuving en anderen, enkele leden van de cantorij en lectoren. U kunt de diensten nog beluisteren én bekijken via de knop Diensten online. Daar vindt u het geluidsbestand, de link naar het videokanaal én de link naar de liturgie.

Collectes 
Kunt of durft u nog niet naar de kerkdiensten? Dan kunt u uw gIften overmaken op onze bankrekeningnummers. Ook als u (nog) niet naar de kerk kunt komen hopen wij toch op uw bijdrage. De rekeningnummers: 
Kerkrentmeesters: 
Diaconie:  
Het Anker:
NL14RABO0361103352 
NL11RABO0361100884
 NL07RABO0361156537


Wat te doen bij een overlijden?
Onze gemeente is momenteel vacant. Bij het overlijden van een gemeentelid kunt u contact opnemen met dhr. Ab Garritsen. Hij stemt met de uitvaarverzorger uw wensen af, waaronder óók het contact met een predikant. U benadert de predikant dus zelf niet. Meer informatie vindt u hier.
 
 

online kerkdienst, Het Anker
datum en tijdstip 24-01-2021 om 10:00 uur
meer details

online kerkdienst, Het Anker
datum en tijdstip 31-01-2021 om 10:00 uur
meer details

online kerkdienst, Het Anker
datum en tijdstip 07-02-2021 om 10:00 uur
meer details

online kerkdienst, het Anker
datum en tijdstip 14-02-2021 om vanaf 9:00 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.