PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Nieuwsbulletin 17 januari 2022 Nieuwsbulletin 17 januari 2022
In het nieuwsbulletin vindt u onze actuele gemeenteberichten. Dit bulletin in uw mailbox ontvangen? Geef uw e-mailadres door aan de webredactie

PROTESTANTSE GEMEENTE STEENDEREN & BRONKHORST

NIEUWSBRIEF 2022-2
17 januari 2022

Coronamaatregelen:
De kerkdiensten zijn aangepast. Zie hiervoor de mededeling van de kerkenraad in het welkom

We houden ons aan de hygiënemaatregelen, registreren ons  en houden 1,5 meter afstand tijdens de dienst. Daarnaast tijdelijk geen koffiedrinken na de dienst.
Vanaf 9 januari zullen de diensten in het Anker worden gehouden aan het marktplein (J.F. Oltmansstraat 7). Hiervoor kunt u zich telefonisch aanmelden bij Renée Kranenborg op de vrijdagavond voorafgaand aan de dienst tussen 18 en 22 uur.  Tel. 0575 451224.

De diensten zijn live  te bekijken om 10 uur  via Youtube en vanaf 12.30 uur hier terug te kijken.  De liturgie is hier te zien.

23 januari 10 uur, Anker, ds.Thea Bouwman, Ridderkerk
30 januari 10 uur Anker, Doopdienst, ds. Hubertien Oostdijk
6 februari 10 uur Anker, ds. Jaccqueline Krajenbrink, Vorden
13 februari 10 uur Anker, ds. Hubertien Oostdijk
 
BIJ DE DIENSTEN BIJ DE DIENSTEN

Kinderkerk
De kinderkerk heeft de eerste  XL dienst van het jaar gehouden. Het thema was de bruiloft te Kana. De komende zondagen is er elke week kinderkerk in  het Anker. Alle kinderen ijn van harte welkom

Doopdienst
Op 30 januari zal Esmee Wagenvoort worden gedoopt, dochter van Bob Wagenvoort en Marije Knol.
Bijzonder om een doopdienst mee te maken in het Anker, waar een doop dan ook plaatsvindt, het is en blijft een teken van Gods nabijheid en trouw over ons leven.


​​Kerstmusical
De kerstmusical Franciscus is massaal bekeken op Youtube en kan nog steeds bekeken worden. Het verhaal van de monnik Franciscus en de liedjes er omheen werden geweldig vertolkt door de kinderen en begeleid door de muziekgroep Jan, Evert en Lisanne. De musical kan hier teruggekeken worden en de foto's vindt u op deze plek. Klik op de titel Kerstmusical 2021.


Thuis bekijken en/of beluisteren
U kunt de diensten online meebeleven of later beluisteren onder Diensten online. Heeft u geen computer, vraag dan de gratis cd aan bij Ineke Klein Lenderink, tel. 0575 451471.
Heeft u nog vragen over de diensten, bel dan Leonie Kornegoor, tel: 06 23077074.
Kijk hier een of meerdere diensten terug.

Collectes
Voorlopig kunnen we nog niet allemaal naar de kerkdiensten. Ook als u niet naar de kerk kunt komen hopen wij toch op uw bijdrage. De rekeningnummers:
Kerkrentmeesters
Diaconie: 
Het Anker:
NL14RABO0361103352; NL11RABO0361100884; NL07RABO0361156537
 
uit de gemeente uit de gemeente
Actie Kerkbalans

In de komende weken ontvangt u informatie over de jaarlijkse actie Kerkbalans. Helpt u mee de begroting sluitend te krijgen?
Afgelopen jaar hebben we als kerk ervaren dat we elkaar meer dan ooit nodig hebben. Ondanks de coronamaatregelen konden kerkdiensten en andere activiteiten weer bezocht worden. En gelukkig konden de diensten met beeld en geluid worden opgenomen. We hebben sinds het begin van afgelopen jaar zelfs weer een eigen predikant.
De kerkrentmeesters doen daarom een dringend beroep op u allen. Over het komende jaar verwachten we als kerk een tekort van ruim 5.000 euro op de begroting. Dat wil zeggen: wanneer de inkomsten gelijk blijven aan het afgelopen jaar. Wellicht zijn er mogelijkheden voor u om uw kerkelijke bijdrage dit jaar iets te verhogen? Zoals andere uitgaven ook zo nu en dan geïndexeerd worden om deze aan te passen aan de gestegen kosten, zo is dat bij een kerkelijke bijdrage ook onmisbaar. Helpt u weer mee om de begroting van uw en onze kerk weer sluitend te krijgen?
De kerkrentmeesters hopen met dit schrijven u/jullie ervan te kunnen overtuigen hoe belangrijk uw financiële bijdrage is, zodat we in de toekomst in de gemeente Steenderen en Bronkhorst nog samen kerk kunnen zijn. De behoefte aan onderlinge verbondenheid zal ook in de komende jaren blijven bestaan! Bij voorbaat dank!Uit de knechtenkamer, januari 

Lieve mensen,

Dankbaar
Ik voel me een dankbaar mens dat ik uw predikant mag zijn! Dankbaar omdat ik een ouderling en een diaken heb mogen bevestigen, dankbaar omdat er maar liefst 5 mensen zijn die nog even bijtekenen. Een behoorlijk voltallige kerkenraad, een luxe die ik in Arnhem niet gewend was, zeker pastorale ouderlingen waren er daar niet of nauwelijks, waardoor al het bezoekwerk voor mijn collega, mijzelf en een paar bezoekmedewerkers was en dat in een nog veel grotere gemeente. Als ik nog wensen heb voor de kerkenraad hier, dan is dat een jeugdouderling!
De vertrekkende mensen wens ik alle goeds toe, ik ben dankbaar voor alles wat zij betekend hebben. 
Doop
Op 30 januari wordt de doop bediend aan Esmee Dina Wagenvoort, dochter van Marije Knol en Bob Wagenvoort. Welke maatregelen dan gelden is nog niet bekend, maar we maken er een mooie viering van!
Bezoek
Hoewel er een heleboel zaken mijn aandacht vragen probeer ik toch vrijwel iedere week een aantal gemeenteleden te leren kennen. Nog steeds geldt, wilt u bezoek, laat het me weten. Ik ben afhankelijk van de informatie van ouderlingen, gemeenteleden onderling en van uw eigen moed om de telefoon te pakken!  Dus mail of bel me gerust. Mail: h.oostdijk.van.andel@hotmail.nl of even Arnhem bellen: 026-3237577 spreek gerust het antwoordapparaat in als ik er niet ben, ik bel wel weer terug. Als u het fijner vindt mag u ook de ouderling inseinen dan laten zij het mij wel weten.
Kringen
In het vorige Kerkzijn vertelde ik u over de mogelijkheid van een kring rondom de geloofsbelijdenis en/of rondom de dood. Het loopt eerlijk gezegd nog niet bepaald storm… u heeft nog tot en met zondag 13 februari om u aan te melden! Dus aarzel niet langer en meld u aan!
Hieronder volgt nog even de informatie.
Catechese/Geloofsgesprek
Graag bied ik een kring aan waarin wij met elkaar, jong en oud, belijdend lid of nog geen belijdend lid in gesprek gaan over ons geloof. Voorstel is om dat te doen aan de hand van de Apostolische Geloofsbelijdenis. Zelfs over de eerste regel: “ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper des hemels en der aarde” kan je al een hele poos met elkaar in gesprek zijn.
Wilt u graag met elkaar in gesprek zijn over het geloof, denkt u/denken jullie na over catechese en eventueel belijdenis laat het me weten! Ik wil er graag tijd en energie in stoppen, maar wel pas als ik weet op wie ik kan rekenen! Bij ongeveer 6 aanmeldingen gaat de kring door! Geef dan ook even aan of u dat overdag wilt of op een avond. We kijken dan met elkaar wat de mogelijkheden zijn! Meld u dus snel aan per mail of telefoon!
‘De laatste eer’
Vele jaren lang heb ik in Arnhem me extra beziggehouden met rouw en rouwverwerking. Behalve het leiden van rouwgroepen, lotgenotencontact kan heilzaam en helend zijn, gaf ik ook met regelmaat een kring getiteld ‘de laatste eer’ waarin het gaat over de geschiedenis van rouw en rouwgebruiken, waarin we met elkaar in gesprek gaan met een uitvaartleider en waarin uiteindelijk ook onze eigen dood aan de orde komt en onze hoop op een leven na dit leven.
Ook deze kring wil ik graag opstarten, maar ook hiervoor geldt, meld u aan, geef u op! Via de bekende kanalen en we kijken samen naar de mogelijkheden! Ook deze kring kan doorgaan met een minimum van ongeveer 6 aanmeldingen!
Beide kringen starten dan bij voldoende belangstelling in de tweede helft van februari!

Een heel hartelijke groet, alle goeds gewenst, blijf gezond en zoek indien nodig contact!
Hubertien Oostdijk
h.oostdijk.van.andel@hotmail.nl of 026-3237577

Kerkgebed op dinsdag 25 januari
Vanwege de corona-maatregelen kon het kerkgebed op dinsdag 30 november niet in uitgebreide vorm plaatsvinden in Het Anker. Daarom kwam ditmaal een kleine groep bij elkaar, bij een van de gemeenteleden thuis. We begonnen dit kerkgebed met het Onze Vader, zoals dat is verwoord door de dichter Huub Oosterhuis in de Adventskalender van Kerk in Actie: ‘Onze Vader verborgen’.
Het volgende kerkgebed vindt plaats op dinsdagavond 25 januari om 19.45 uur in Het Anker. Iedereen is welkom, om mee te bidden en danken voor onze kerkelijke gemeente, de mensen om ons heen en de situatie in de wereld; of om gewoon stil aanwezig te zijn.
 

 De tieners vierden kerstfeest
Een groep tieners uit beide Steenderense kerken kwam in december bij elkaar voor een kerstviering, in de bovenzaal van Het Anker.Ook kwam een nieuwe jongere eens meedoen. De jongeren probeerden samen te ontdekken, wat echt bij kerstfeest hoort en wat randverschijnselen zijn. Allerlei dingen werden door hen naar voren gebracht, van de geboorte van het Kindje Jezus in Bethlehem tot kerstsfeer; en zelfs werd de corona zelftest genoemd,  nodig voor kerstvieringen op school. Een filmpje liet zien, hoe tegenwoordig de levende kerststal langzaam wordt vervangen door een commerciële Ster-reclame. En via een quiz konden de tieners in twee groepen ontdekken, wat ze nu eigenlijk van kerst weten. Hoeveel wijzen kwamen er bijvoorbeeld uit het oosten en wat zei de engel tegen Maria? Ze wisten samen heel veel.
De volgende tiener-avond vindt plaats in januari. Heb je ook zin eens te komen kijken. Laat het weten, welkom!
Verdere informatie en aanmelding: Henk en Marion Knol: marionknol@outlook.com
 
Bijbelleesrooster Bijbelleesrooster
Het bijbelleesrooster van het NBG: op DeBijbel.nl leest u de tekst van de dag in de bijbelvertaling die u prettig vindt. Voorheen kon men zich abonneren op een dagelijkse e-mail voor de tekst van de dag. Ook is de app 'mijn Bijbel' beschikbaar. U kunt deze downloaden voor smartphone of tablet. Informatie via DeBijbel.nl 

Er zijn tevens podcasts te beluisteren. Bijvoorbeeld 'Eerst dit' van de EO en de IZB, neem eens een kijkje op Gratis Bijbelpodcasts 


 
 
OVERIGE BERICHTEN OVERIGE BERICHTEN
Bericht van het opnameteam

Sinds we kerken in het  Anker kunnen we de dienst ook streamen. Dit betekent dat u de dienst vanaf 9.45 uur live kunt meemaken. Voor live meemaken klikt u hier. Vanaf dat moment is er een rechtstreekse verbinding met het Anker. De enige moeilijkheid is dat het na afloop een poosje duurt voor de dienst opnieuw te  bekijken is.  Dit is omstreeks 12.30 uur. Voor het bekijken van de dienst na afloop klikt u hier. Het kan zijn dat deze nog verborgen is onder de knop 'Playlist' boven in het scherm. Klik dan daarop.
Mocht u er niet uitkomen kunt u gerust bellen (Marion Knol 0613837898) of mailen om uw ervaringen door te geven (nieuwsbulletin.remigius@gmail.com)


Uit het Petrus Magazine van de PKN Nederland: 
In elke editie van het nieuwsbulletin zal aandacht worden besteed aan interessante artikelen uit het Petrus Magazine, een digitale uitgave van de PKN, waar u zich gratis op kunt abonneren.
Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.  Deze keer o.a.aandacht voor de week van het nationaal gebedvoor  vrede en eenheid. Thema is : Leer ons de taal van de liefde.  Hieronder een gebed dat bij dit thema goed past.
Op zondag 16 januari begint de Week van gebed voor eenheid, een week waarin christenen over de hele wereld gezamenlijk bidden voor eenheid, voor de wijk en de wereld. Op petrus.protestantsekerk.nl/gebeden vind je deze week elke dag een gebed uit een ander land, geschreven door voorgangers en predikanten uit verschillende werelddelen.

‘Onze Vader in de hemel’, zo willen we roepen, 
Maar onze blik naar boven is vertroebeld. 
‘Laat uw koninkrijk komen’, zo wensen we vurig,
Maar we vinden het moeilijk om uw wil te doen.
‘Geef ons vandaag wat we nodig hebben’, niet meer en niet minder,
Maar alleen U weet wat wij ten diepste nodig hebben.

‘Red ons van het kwaad’,
Dat is ons diepste verlangen. 
Maar wat als mijn ‘kwaad’ iets anders is dan dat van mijn naaste?
Wat als ik soms liever mijn eigen gelijk bevestigd zie
Dan dat ik vreugde vind in de waarheid?

Help ons dan om te bidden:
‘Vergeef ons onze schulden,
Zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is’.
Vergeef ons, wanneer we onze pijn tot wapens omsmeden.
Uit zelfverdediging, natuurlijk, maar toch.
Vergeef ons, wanneer we muren optrekken
Totdat niets ons meer kan raken,
En we zelf geen kant meer op kunnen.

Heer, U kent ons en doorgrondt ons.
Droog onze tranen, zodat we werkelijk kunnen zien,
Oog in oog, volledig kennend, volledig gekend.
Geen afspiegelingen meer, geen raadselachtige beelden, 
Geen dreunende tweets en schallende one-liners,
maar de taal van de liefde.
Leer ons die taal spreken en verstaan,
Geduldig, verdraagzaam en volhardend,
Totdat hoop en vreugde overwinnen.

‘Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit, 
in eeuwigheid, amen’

 
AGENDA AGENDA
dinsdag 25 januari, 19.45- 20.15 uur,  Kerkgebed in het Anker 
 
 

Kerkdienst, Anker, J.F. Oltmansstraat 7
datum en tijdstip 23-01-2022 om 10:00 uur
meer details

kerkgebed
datum en tijdstip 25-01-2022 om 19:30 uur
meer details

Doopdienst, Anker, J.F. Oltmansstraat 7
datum en tijdstip 30-01-2022 om 10:00 uur
meer details

Kerkdienst, Anker, J.F. Oltmansstraat 7
datum en tijdstip 06-02-2022 om 10:00 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.