PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Nieuwsbulletin 11 september 2021 Nieuwsbulletin 11 september 2021
In het nieuwsbulletin vindt u onze actuele gemeenteberichten. Dit bulletin in uw mailbox ontvangen? Geef uw e-mailadres door aan de webredactie

PROTESTANTSE GEMEENTE STEENDEREN & BRONKHORST

NIEUWSBRIEF 2021-18
11 september 2021

Vanaf 13 juni kunnen we diensten houden met maximaal 60 kerkgangers exclusief medewerkers. Vanaf 22 augustus hoeft u zich niet meer op te geven! U kunt gewoon komen, wel blijven de basismaatregelen van kracht.

12 september, 10 uur, Pastor Rien Baauw, Wichmond
19 september, 10 uur, mevr. Gea Haan, Toldijk
26 september, 10 uur, ds. Hubertien Oostdijk


De diensten zijn terug te bekijken via youtube, de liturgie is hier te zien. 
 
BIJ DE DIENSTEN BIJ DE DIENSTEN


Startzondag, dus… klaar voor de start
Op zondag 5 september kon in onze kerk (eindelijk weer) een startdienst worden gehouden. De activiteiten in dit kerkelijk jaar kunnen weer beginnen. Ds. Hubertien Oostdijk wees daarbij op de bijzondere bloemschikking: bloemen rondom een fietswiel. Klaar voor de start…
Centraal in de dienst stond het landelijke thema ‘Van U is de toekomst’. De cantorij zong bijpassende liederen, zoals het bekende ‘Lead me, Lord’ en de gemeentezang werd begeleid door maar liefst twee organisten: Gert Oldenbeuving en Bram van Oort. Het begin van dit kerkelijk jaar is niet alleen maar ‘klaar voor de start en ren-je-rot’, zo legde Hubertien Oostdijk uit. “Juist na een jaar waarin alles stil stond, zijn we samen gaan nadenken over de toekomst. Wat voor toekomst willen we eigenlijk? En wat kunnen wij daarvoor zelf doen?” De leiding van de kinderkerk ging ook verder met dit thema in deze dienst voor jong en oud.
Na afloop van de startdienst werd, voor het eerst na anderhalf jaar, weer samen koffie gedronken. Vervolgens werden we uitgenodigd om mee te doen aan een gezamenlijke activiteit in en rond de kerk, waarbij het ging om de ontmoeting met elkaar. Daar werden niet alleen enkele sportieve activiteiten gedaan, maar werd ook verder gepraat over het thema ‘onze eigen (duurzame) bijdrage aan de toekomst van de wereld’. Het was 5 september ook de landelijke ziekenzondag; aan zieken en 80-plussers uit onze kerkelijke gemeente werd daarom een groet en een bijpassend pakketje gebracht..  Voor alle foto's van de activiteiten na de dienst klik hier.Kinderkerk weer terug van vakantie
De vakantie-kinderkerk is afgelopen weken fantastisch verzorgd door Ina Wijmenga. Elke zondag zes weken lang waren alle kinderen tussen 4 en 12 jaar welkom. Ina, hartelijk dank. 
Vanaf de Startzondag verzorgt de kinderkerkleiding elke zondag (m.u.v. de vakanties) weer een afwisselend programma. We starten met een XL dienst tijdens de Startzondag. Alle kinderen en tieners zijn dan welkom. Er is oppas, kinderkerk en tienerkerk.  Daarna weer wekelijks kinderkerk m.u.v. de vakanties.

Versoepeling maatregelen tijdens de kerkdiensten
  • U hoeft zich niet meer aan te melden bij Renee Kranenborg als dank voor de maandenlange inzet hiervoor ontvangt Renee de tafelbloemen van zondag 15 augustus.  
  • Gelukkig zijn veel mensen gevaccineerd en is er weer meer mogelijk in de kerk. Vanaf zondag 27 juni mogen de kerkgangers ook weer zachtjes meezingen in de kerkdiensten. Het zanggroepje blijft voorlopig de samenzang ondersteunen.  
  • De andere maatregelen blijven van kracht: 1,5 meter afstand, handen wassen, thuisblijven als je ziek bent.
Vanaf de Startzondag op 5 september starten we weer met gezamenlijk koffiedrinken na de dienst.

Thuis bekijken en/of beluisteren
U kunt de diensten online meebeleven of later beluisteren onder Diensten online. Heeft u geen computer, vraag dan de gratis cd aan bij Ineke Klein Lenderink, tel. 0575 451471.
Heeft u nog vragen over de diensten, bel dan Leonie Kornegoor, tel: 06 23077074.
Kijk hier een of meerdere diensten terug.

Collectes
Voorlopig kunnen we nog niet allemaal naar de kerkdiensten. Ook als u niet naar de kerk kunt komen hopen wij toch op uw bijdrage. De rekeningnummers:
Kerkrentmeesters
Diaconie: 
Het Anker:
NL14RABO0361103352; NL11RABO0361100884; NL07RABO0361156537
 
uit de gemeente uit de gemeente
Uit de knechtenkamer, september
Lieve mensen,
“Wat doe jij in vredesnaam? Op weg naar een inclusieve samenleving”.
Dat is het thema van de vredesweek 2021 die gehouden wordt van 18 tot en met 26 september.
Er is pas sprake van vrede als recht wordt gedaan aan iedereen. Vrede is rechtvaardig. Vrede is liefde. Vrede sluit niet uit. Vrede wordt geboren als we naar elkaar omzien, naar elkaar luisteren, elkaar horen, elkaar ruimte geven, elkaar vrijheid geven. Vrede is inclusief, op weg naar een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt, waarin met respect naar iedereen wordt geluisterd en niemand wordt buitengesloten.

Helaas is er dan nog veel werk aan de winkel!
In ons streven naar een inclusieve samenleving vinden we Jezus aan onze kant. Jezus ging ons voor en leerde ons te kijken buiten onze eigen ‘bubbel’.
In het Evangeliegedeelte wat in de Vredesweek op het rooster staat Marcus 9:30-37 blijkt dat duidelijk. De discipelen zijn met elkaar aan het redetwisten over wie van hen de belangrijkste is! Jezus leert hun en ons de les: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.’ Als voorbeeld plaatste Jezus een kind in hun midden.
Laten wij in het voetspoor van Jezus steeds weer opnieuw werken aan, streven naar een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt.

Op 19 september ga ik met de start van de Vredesweek in Arnhem voor en op 26 september sluit ik in Steenderen de Vredesweek af!

En nog steeds geldt: Mocht u bezoek van mij willen hebben, laat het me weten via mail of telefoon en we maken een afspraak.
h.oostdijk.van.andel@hotmail.nl of 026-3237577Kerstmusical-film in 2021: geef je op!
Vorig jaar moesten we al onze plannen rondom de kerstmusical stoppen, terwijl we een geweldig idee hadden. Dat het niet door kon gaan was niet leuk, maar dit jaar gaan we het plan gewoon weer oppakken en er iets moois van maken. Het wordt geen live musical, maar een film die we vooraf opnemen op diverse locaties. Die film wordt ingepast in de Kerstmorgendienst van zaterdag 25 december om 10.00 uur. (Op vrijdag 24 december is er een kerstavond-dienst met medewerking van de cantorij, om 20.00 uur.)Alles wat we nodig hebben voor die kerstmusical-film is al aanwezig: het draaiboek, de muziek, de kleding en de opname-locaties. Daarom doen we nu een oproep aan alle sterren van het Sterrenkoor, tieners van de vorige musicals en… wellicht willen er dit jaar ook wel volwassenen meedoen. Geef je op bij Els Veraart (elsveraart@solcon.nl) of Marlies Groeneveld (marliesgroeneveld10@gmail.com).
De musical-leiding
 
 
Bijbelleesrooster Bijbelleesrooster
Het bijbelleesrooster van het NBG: op DeBijbel.nl leest u de tekst van de dag in de bijbelvertaling die u prettig vindt. Voorheen kon men zich abonneren op een dagelijkse e-mail voor de tekst van de dag. Vanaf januari is de app 'mijn Bijbel' beschikbaar. U kunt deze downloaden voor smartphone of tablet. Informatie via DeBijbel.nl 

Ook kunt u podcasts beluisteren. Bijvoorbeeld 'Eerst dit' van de EO en de IZB, neem eens een kijkje op Gratis Bijbelpodcasts 


 
 
OVERIGE BERICHTEN OVERIGE BERICHTEN
Vriendenmiddag Tent of Nations op 25 september in Doesburg
Tent of Nations is de naam van het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar in Bethlehem. Het was de droom van BisharaNassar dat de boerderij van de familie een plek zou worden waar in allerlei opzichten gewerkt wordt aan vrede, het bouwen van bruggen van hoop, begrip en verzoening. Aan die droom geeft de familie Nassar tot op de dag van vandaag handen en voeten, samen met tal van mensen die vanuit heel de wereld komen om mee te werken op het land, in de zomerkampen voor kinderen en in de vrouwenprojecten. Zo zet de familie Nassar zich op een geweldloze en creatieve manier in onder het motto ‘Wij weigeren vijanden te zijn.’ Dit levensmotto staat in meerdere talen op een grote steen bij de ingang. 

Het vraagt veel van de familie waar zij leven en werken onder moeilijke omstandigheden en voortdurende bedreiging van landonteigening door de Israëlische autoriteiten. Toch probeert de familie om haar frustratie telkens weer om te zetten in positieve acties, in daden van hoop. Het afgelopen jaar was de familie Nassar extra kwetsbaar omdat er vanwege Corona geen buitenlandse vrijwilligers konden komen. Aanvallen, vernielingen en bedreigingen zijn toegenomen, tot brandstichting toe, waarbij recent ruim 1.000 fruitbomen in vlammen zijn opgegaan. Desondanks gaat de familie dóór.Wij willen hen hierin steunen en ons laten inspireren door hun levenshouding.

Op zaterdagmiddag 25 september 2021 wordt op 21 plekken in Nederland een Vriendenmiddag Tent of Nations georganiseerd. Zo ook in de Grote of Martinikerk in Doesburg. Van 14.00-16.30 uur ben je van harte welkom! Het wordt een inspirerende en dynamische bijeenkomst met bijdragen van DaoudNassar (Tent of Nations) en Carolien Roelants (Midden-Oosten expert en journalist), een korte film over de invloed van Corona in Bethlehem, ontmoeting in kleine groepjes, creativiteit en een solidariteitsactie.

Meer informatie en een overzicht van alle 21 locaties is te vinden op www.tentofnations.nl Aanmelding is verplicht en kan via tentofnationsnl@gmail.com, uiterlijk maandag 20 september. Van harte welkom, en nodig vooral ook anderen uit mee te komen!

Meer weten? Mail naar diana@house-of-innovation.nlUIt het Petrus Magazine van de PKN Nederland: 
In elke editie van het nieuwsbulletin zal aandacht worden besteed aan interessante artikelen uit het Petrus Magazine, een digitale uitgave van de PKN, waar u zich gratis op kunt abonneren.
Klik hier om de nieuwsbrief te lezen. In deze editie een artikel over vertrouwen.
'Van U is de toekomst', luidt het nieuwe jaarthema van de Protestantse Kerk. We mogen leven in vertrouwen. Maar hoe doe je dat precies? De nieuwe Petrus-uitgave 'Vaste grond' biedt inspiratie.
We kunnen ons als mensen eindeloos zorgen maken. Over ons geluk en ons ongeluk, over ons werk en onze carrière, over onze kinderen en kleinkinderen, over onze gezondheid en ons sterven. Als reactie daarop proberen we vaak krampachtig ons leven te sturen. 

Vertrouwen en overgave
De Bijbel laat ons zien dat er ook een andere houding mogelijk is. Een houding van vertrouwen en overgave, in de wetenschap dat de toekomst in Gods hand is. Hoe oefenen we ons in dat geloofsvertrouwen? In de nieuwe Petrus-uitgave ‘Vaste grond’ zoeken predikanten Marleen Blootens, Piet de Jong, Pim Brouwer en Corine Beeuwkes handvatten in de levens van verschillende mannen en vrouwen in het Oude en Nieuwe Testament. Wat kunnen wij vandaag de dag leren van hun ervaringen?
Het boekje 'Vaste grond' is een uitgave van de Protestantse Kerk in Nederland, bij het jaarthema 'Van U is de toekomst'. Het boekje bevat korte overdenkingen, (gespreks)vragen, citaten en gebeden rondom het thema 'Vertrouwen'. Eén exemplaar is gratis te bestellen via petrus.protestantsekerk.nl/vastegrond.
 
 
 

kerkgebed
datum en tijdstip 28-09-2021 om 19:30 uur
meer details

Kerkdienst, kerk XL kinderkerk en tienerkerk
datum en tijdstip 03-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 10-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Kerkdienst, Viering Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 17-10-2021 om 10:00 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.