PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Nieuwsbulletin 25 augustus 2023 Nieuwsbulletin 25 augustus 2023
In het nieuwsbulletin vindt u onze actuele gemeenteberichten. Dit bulletin in uw mailbox ontvangen? Geef uw e-mailadres door aan de webredactie

PROTESTANTSE GEMEENTE STEENDEREN & BRONKHORST

NIEUWSBRIEF 2023-7
25 augustus 2023

De diensten vinden plaats om 10 uur. De diensten zijn live hier te bekijken. 
27 augustus - ds. Joop Mol
3 september Startzondag: 9.15 uur ontbijt, 10.00 uur  oecumenische startdienst - ds. Hubertien Oostdijk 
10 september -  Gea Haan
17 september - Henk Dijkman
24 september - ds. Hubertien Oostdijk
24 september - Remigiuskerk Hengelo ,12.00-12.30 uur prikkelarme viering met ds. Hubertien Oostdijk en ds. Rineke van den Berg 
 
 
BIJ DE DIENSTEN BIJ DE DIENSTEN
Oogstdankviering weer druk bezocht
Op zaterdag 19 augustus jl. werd de jaarlijkse Oogstdankviering gehouden in de Veldkapel tussen Baak en Wichmond. Deze werd ook dit jaar weer druk bezocht. De Oogstdankviering wordt georganiseerd door LTO Noord, in samenwerking met de protestantse kerken van Steenderen en Wichmond en de R.K. parochie De Twaalf Apostelen. Het thema was ditmaal ‘Besef van gezamenlijke verantwoordelijkheid’. Dit thema werd uitgewerkt door ds. Hubertien Oostdijk, pastoor Harry Scheve en Marja Hartman en Berna Lamers van de LTO Noord. Een bijzonder onderdeel van de viering was het kaarsenritueel. Daarbij werden door de vele tientallen bezoekers kaarsen aangestoken in een ronde schaal, als teken van onderlinge verbondenheid en verantwoordelijkheid. Muziekvereniging Nieuw Leven werkte traditiegetrouw ook aan deze viering mee.

De kinderkerk gaat weer beginnen
Tijdens de zomervakantie was er weer een vakantiekinderkerk o.l.v.  Ina Wijmenga . Bijna elke zondag waren er kinderen die een fijne tijd samen hadden om met bijbelverhalen aan de slag te gaan. Ina, dank je wel voor alle leuke en inspirerende ideeën die we elke zondag langs zaagen komen als gemeent. Het blijft heel leuk om de terugblik en ervaringen van de kinderen zelf ook te horen na dt de kinderkerk terug is in de kerk.
Na de zomervakantie start de kinderkerk het jaar weer tijdens de Startzondag op 3 september. Zijn jullie erbij?
Groetjes, Charlotte, Marije, en Joke (06-11133903)

                                             
Start tienerclub seizoen
Bij de seizoenafsluiting op 18 juni gingen we gezellig barbecueën, nadat we eerst een fotopuzzeltocht door het dorp deden. De tienerclub start na de vakantie weer, op zaterdag 2 september met een gezellige  en sportieve bowling. We  hebben jongeren tussen de 10 en 15 jaar weer een uitnodiging gestuurd. Mocht je geen uitnodiging hebben ontvangen en wel graag meedoen bel of app dan met Marion Knol (06 13837898). 
Startzondag beide Steenderense kerken met ontbijt
Op zondagmorgen 3 september a.s. beginnen de beide kerken van Steenderen samen het kerkelijk seizoen met een startdienst in de Remigiuskerk. Deze kerkdienst wordt om 9.15 uur voorafgegaan met een gezamenlijk ontbijt in de grote zaal van Het Anker.
De gezamenlijk startzondag heeft als thema ‘Ga mee!’. Dat is ook het jaarthema van de landelijke kerk. Iedereen in wordt dan ook uitgenodigd om mee te gaan naar het ontbijt in Het Anker. Ook de buren van het kerkgebouw krijgen een speciale uitnodiging hiervoor. Het ontbijt begint met het toepasselijke lied ‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel…’ De bezoekers worden uitgenodigd om een bloem mee te nemen voor de aankleding van de tafels.
Daarna vindt in de Remigiuskerk om 10.00 uur de oecumenische startdienst plaats. Hieraan werkt een koor mee, bestaande uit leden van de protestantse cantorij en van het R.K. kerkkoor van de Willibrorduskerk. De dienst wordt geleid door ds. Hubertien Oostdijk. De lezingen worden verzorgd door lectoren van de beide kerken. Voor de kinderen is er een programma, georganiseerd door de leiding van de kinderkerk.


Thuis bekijken en/of beluisteren
U kunt de diensten online meebeleven of later beluisteren onder Diensten online. Heeft u geen computer, vraag dan de gratis cd aan bij Ineke Klein Lenderink, tel. 0575 451471.
Heeft u nog vragen over de diensten, bel dan Luc van Asselt (06-42616493).
Kijk hier een of meerdere diensten terug.

Collectes
Ook als u niet naar de kerk kunt komen hopen wij toch op uw bijdrage. De rekeningnummers:

Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst                   NL14 RABO 0361 1033 52
Diaconie van de Protestantse Gemeente uit Steenderen               NL11 RABO 0361 1008 84
Diaconie van de Protestantse Gemeente uit Steenderen               NL07 RABO 0361 1565 37   (Dit is Het Anker)
 
 
 
uit de gemeente uit de gemeente
Uit de knechtenkamer, september 2023

Lieve mensen,

De scholen zijn weer begonnen, het seizoen weer gestart.
Volgende week vieren we onze startzondag, een oecumenische dienst met de cantorij en het Rooms Katholiek koor. We starten om 9.15 uur met een ontbijt in het Anker, om 10.00 uur begint de viering. Het thema is ‘Ga mee’, dat is geen uitnodiging voor een rondje in ‘de draaimolen’ van weer een kerkelijk seizoen, maar een uitnodiging voor iets groters, we zijn immers op weg naar Gods toekomst, onze bestemming.

Voor iedereen die een gewone kerkdienst te lawaaierig, te onvoorspelbaar, te chaotisch vindt organiseren we een prikkelarme, rustgevende kerkdienst. Kort, geen orgel maar zachte pianomuziek en geen onverwachte verrassingen. De dienst vindt plaats op 24 september van 12.00 uur tot 12.30 uur in de Remigiuskerk in Hengelo (Gld). De voorgangers zijn Rineke van der Berg en Hubertien Oostdijk. Bij vragen, informatie kunt u contact opnemen met Hubertien Oostdijk. Hieronder staan de gegevens!

Op zondag 1 oktober sluiten de kerken van Vorden, Zelhem, Wichmond en Steenderen voor één zondag hun deuren en vieren we gezamenlijk in de Remigiuskerk in Hengelo, om 10.00 uur. Het thema is Naoberschap, de dienst is voorbereid door mensen uit de verschillende kerken. Er is een koor met mensen uit de verschillende kerken. De viering is bedoeld om elkaar wat beter te leren kennen. Ook in deze viering gaan Rineke van der Berg en Hubertien Oostdijk voor.

In de kerkenraad zijn we aan het nadenken over de toekomst van onze kerk, waar staan we over 10 jaar? Hoe houden we dan de gemeente levend? Wat is daarvoor nodig? En vooral hoe betrekken we de jongeren daarbij?
Als u ideeën daarover hebt, laat het alsjeblieft weten!

Het pastoraat vind ik heel belangrijk neem dus alsjeblieft contact op met mij of met de ouderling als u bezoek wilt! Daar moet ik het van hebben! Neem alstublieft ook bij ziekte contact met mij op, omdat ik op afstand woon en niet alle dagen hier ben ontgaat mij ook wel eens wat.

U kunt mij aanspreken als u mij tegenkomt, bellen op 026-3237577, of via mijn mobiele telefoon 06-44422769 of mailen via h.oostdijk.van.andel@hotmail.nl
Mogelijkheden genoeg dus. Een hartelijke groet
Hubertien Oostdijk


Roelie Reiling geïnterviewd voor de website van de Protestantse kerk
Op de site van de Protestantse kerk Nederland is een interessant interview met ds. Roelie Reiling te lezen. Ze woont in Steenderen en was tot haar pensioen geestelijk verzorger bij mensen met een verstandelijke beperking. Ze gaat ook regelmatig voor in onze kerk en verzorgt de Kind op Schootvieringen. Lees hier het artikel.
 
Gedicht  van Annie Verdelman 
Hij wist: het zou niet lang meer duren,
dan zou hij naar zijn Heiland gaan.
En tellende de laatste uren,
leefde hij op het afscheid aan.
Hij vroeg zich af, hoe dat zou wezen,
als straks het laatste uur zou slaan.
Hij wist  toch heb ik niets te vrezen,
want Jezus Christus gaat vooraan.
Toen hebben engelen mij gedragen,
recht op Gods open huisdeur aan.
De dood is op de vlucht geslagen,
het leven is hij ingegaan.
Hij hoefde stervend niet te sterven.
hij overleed om op te staan.
Hij mocht de heerlijkheid beërven
en die al zingend binnengaan.

Kerkgebed op dinsdag 29 augustus
Aan het begin van deze zomer kwam een groep gemeenteleden bij elkaar in Het Anker voor het maandelijkse Kerkgebed. We lazen in het bijbelboek Handelingen over het belang van samen bidden: ‘Toen de apostelen in Jeruzalem waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden. Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus en zijn broers. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag…’ Daarna begonnen we ons kerkgebed met een gebed dat door iemand was opgeschreven in het gebedenboek achterin de kerk: ‘Laten we meer naar elkaar omzien, zodat er meer liefde en genegenheid is voor ieder om ons heen. En vertrouw op de liefde van God. Hij is altijd bij ons.’
Het volgende Kerkgebed is op dinsdagavond 29 augustus a.s. om 19.00 uur in Het Anker. Iedereen is welkom!
 
 
Nieuws van de plaatselijke commissie Stichting Gelderse Kerken Nieuws van de plaatselijke commissie Stichting Gelderse Kerken
                                                                                                                                             
Kunstexpositie in de kerk: 10 jaar Pictura Gelria
De plaatselijke commissie van de SGK (Stichting Gelderse Kerken) organiseeert in het weekend van 2 en 3 september a.s. een kunstexpositie in de kerk. Meer informatie leest u alvast in de poster. 
Open Monumentendagen
Op zaterdag 9 en zondag 10 september is de kerk open.
In het kader van de Open Monumentendagen.
We hopen natuurlijk dat er mensen zijn die zomaar even binnenlopen om onze mooie kerk te bewonderen.
Maar… er is ook iets voor gemeenteleden.
Er zijn heel veel foto’s van de Remigiuskerk in omloop.
Van 75 foto’s is een powerpoint-prestentatie gemaakt.
Zoiets als wat we vroeger als een diavoorstelling kenden.
Die presentatie van de foto’s staat doorlopend aan.
Misschien leuk om even te komen kijken?
Van harte welkom!

Gratis concert
Op zaterdag 23 september komt het koor Ars Polyphonica oefenen in onze kerk.
Van 10.00 ’s morgens tot 15.30 uur in de middag oefenen ze voor optredens.
En om 15.30 uur geven ze een concertje voor wie dat leuk vindt om mee te maken.  Ongeveer zo’n drie kwartier…
Ze laten horen waar ze op geoefend hebben.
Vanuit eerdere optredens mag vermeld worden dat het zeer de moeite waard is!
Ook daar van harte welkom!

Expositie schilderijen Dijkjans
Van 14 tot en met 22 oktober wordt er een expositie georganiseerd in de Remigiuskerk.
De expositie zal bestaan uit een groot aantal schilderijen van de schilder Dijkjans.
Achter de koffiebalie in de kerk hangt een replica van een schilderij dat Dijkjans van onze Remigiuskerk gemaakt heeft.
Een aantal mensen uit Steenderen en omgeving bezit wel een of meer werken van deze schilder.
Van harte welkom in de kerk om de schilderijen te bekijken!

 
 
Bijbelleesrooster Bijbelleesrooster
Het bijbelleesrooster van het NBG: op DeBijbel.nl leest u de tekst van de dag in de bijbelvertaling die u prettig vindt. Voorheen kon men zich abonneren op een dagelijkse e-mail voor de tekst van de dag. Ook is de app 'mijn Bijbel' beschikbaar. U kunt deze downloaden voor smartphone of tablet. Informatie via DeBijbel.nl 

Er zijn tevens podcasts te beluisteren. Bijvoorbeeld 'Eerst dit' van de EO en de IZB, neem eens een kijkje op Gratis Bijbelpodcasts 
 
 
OVERIGE BERICHTEN OVERIGE BERICHTEN
 
Ontmoeting+, het gesprek besproken, meer over pastoraat: hoe luister je nu echt
Woorden kunnen maken en breken!
Wij praten veel met elkaar over van alles en nog wat, maar ontmoeten we elkaar ook echt?
Vaak staan meningen ons in de weg om een vertrouwelijk gesprek aan te gaan, nemen we het verhaal van de ander ongemerkt over of luisteren om met een eigen oordeel te reageren.
In het specifieke pastoraat, maar ook in de gewone dagelijkse omgang kan een gesprek uitgroeien tot een echte ontmoeting.
In overleg met het Pastorale Team in de gemeente Angerlo/Doesburg gaan we daar op 4 zaterdagochtenden bij stilstaan om tot nieuwe inzichten te komen.
Inhoud van de 4 ochtenden:
1e morgen:               Wat verstaan we onder een goed gesprek?
2e morgen:              Goede vragen stellen
3e morgen:               Zingeving
4e morgen:               Ontmoeting.
Wanneer je geïnteresseerd bent dan ben je van harte welkom op:
zaterdagmorgen 14 en 28 oktober en 11 en 25 november
We beginnen om 9.30 tot 12.00 uur.
Kosten: koffie, thee en materialen voor alle ochtenden samen: € 25,00
Plaats: Ontmoetingsruimte Grotenhuys, Coehoornsingel 9, in Doesburg.
Meer informatie en opgave: Toos Rietman, begeleider.
Telefoon: 0313 475774, e-mail: toos.rietman@ridt.nl
Toos heeft een theologische HBO opleiding gevolgd, waarbinnen een counselingtraining voor pastorale gesprekken, is o.a. werkzaam geweest binnen enkele kerkelijke gemeenten en jarenlang als geestelijk verzorger in
een verpleeghuis. Op vrijwillige basis dialooggroepen begeleid met echtparen binnen Marriage Encounter en sinds 1½ jaar dialooggroep Agora die open staat voor iedereen. Verder is zij verbonden aan de Derde Verdieping in Arnhem bij het project: Hart voor Zingeving, dat geestelijke verzorging thuis begeleidt.Eetclub 'Eet eens mee!'
Gezellig een keer samen tafelen in het Anker
Elke tweede maandagavond van de maand wordt er een maaltijd verzorgd door een groep enthousiaste vrijwilligers. De eerste maaltijden zijn enthousiast ontvangen. Enkele tientallen bezoekers hebben de weg inmiddels gevonden. Lijkt het u ook leuk een keer mee te eten en nieuwe mensen te ontmoeten of gezellig aan te schuiven bij bekenden, kom dan op elke tweede maandag van de maand naar het Anker.
Vanaf 17.00 uur staat de koffie / thee klaar en om 17.30 uur serveren we een lekkere, eenvoudige maaltijd. Hiervoor wordt een bijdrage van €5,00 gevraagd.
Iedereen is welkom! Jong en oud, kerkelijk en niet kerkelijk!  Aanmelden  voor eten altijd de wosensdag voorafgaande aan de maaltijd.
In juli was er een heuse barbecue geregeld. Buiten werd  gegrild en binnen kon men eten. Er is inmiddels een groep van 20 tot 30 gasten die de smaak te pakken hebben. 

Aanmelden kan door te bellen, appen (06-83016970) of te mailen naar Ineke Klein Lenderink (kleinlenderink@gmail.com) of door je naam te noteren op de intakelijst op het prikbord in het Anker. 

Wil je ons komen helpen als vrijwilliger, ook dan ben je van harte welkom. Als vrijwilliger kun je in de keuken helpen, eten uitserveren, opruimen, gasten ontvangen en veel meer. Voor meer informatie of aanmelden kun je contact opnemen via bovenstaand telefoonnummer.
De maaltijden worden gedeeltelijk thuis voorbereid, gezien de beperkte ruimte in de keuken van het Anker. Dus ook op een ander tijdstip kun je een bijdrage leveren.Bible Box in de kerk
In een nis, links in de kerk staat sinds kort een houten kistje met Bijbels. De diaconie heeft deze Bijbels aangevraagd bij de Bijbelvereniging. De diaconie biedt Nederlandse, Duitse, Engelse en Poolse Bijbels in de Bible Box aan. Daarnaast zijn er ook Oekraïense bijbel en Oekraïense kinderstripbijbels neergelegd in de nis. De Bijbels en boekjes mogen gratis meegenomen worden. Er staat een bus bij voor een vrije gift. Op deze manier heeft onze gemeente de mogelijkheid gecreëerd om Bijbels te verspreiden aan degene die daar belangstelling en behoefte aan hebben.  

Petrus nieuwsbrief augustus/september
In het Petrus magazine een interview met een jongere die zomaar een keer een kerk binnenstapte. Lees haar verhaal hier. Inspirerend om te lezen.

Meer om te lezen uit Petrus, bijvoorbeeld een ervaring van de dorpsdominee Gertine Blom vindt u hier
 

Lied: Zoals een bloem

Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon,
een boom zijn armen uitbreidt naar de hemel,
ja zelfs het zaad, diep in de akkergrond,
zoekt naar het licht en opstaat om te leven,
zo zoekt ons hart naar U, o eeuwig licht,
zo taalt ons lied naar U, o God van vrede.

Lof zij uw naam die oplicht in de nacht,
uw luister staat geschreven in de sterren,
zo hoog van eer, een uitstraling zo zacht,
taal van genegenheid, tijding van verre.
Wij zien verwonderd naar de stille pracht,
zou ooit een mens die heerlijkheid verwerven?
 
God van ons hart, Gij die ons zingen doet,
uw mensen zijn wij, maaksel van uw handen,
uw adem geeft ons innigheid en gloed,
o leid ons uit het huis van schad' en schande –
Gij schenkt de sterveling een vergezicht,
uw stad van licht daalt neer over de landen.

 
Beluister dit lied


 

 
 

concert Ars Polyphonica
datum en tijdstip 23-09-2023 om 15:30 uur
meer details

Kerkdienst Remigiuskerk met Viering van de Maaltijd van de Heer
datum en tijdstip 24-09-2023 om 10.00 uur
meer details

Gezamenlijke kerkdienst wegens Bronckhorster kerkendag, PKN kerk Hengelo (Gld)
datum en tijdstip 01-10-2023 om 10.00 uur
meer details

Gezamenlijke dienst in Remigiuskerk Hengelo
datum en tijdstip 01-10-2023 om 10.00 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.