PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Thema-avond op 6 oktober 2022 Thema-avond op 6 oktober 2022
Op 6 oktober organiseert de werkgroep Ontmoeting en Inspiratie van de gezamenlijke kerken in
Hengelo Gld. een thema avond over “Anders zijn” binnen onze (kerk) gemeenschap. Natuurlijk weten
we dat niet iedereen hetzelfde is. Maar dat betekent niet dat we ook beseffen wat anders zijn dan
betekent binnen een structuur van dorp en/of kerk. Mogen en kunnen mensen daar ook echt
“Anders” zijn? Is daar dan ruimte voor? Hoever gaat ons begrip? Over deze vragen gaan we met
elkaar in gesprek. Op zoek naar begrip, steun en erkenning.
Dominee Hubertien Oostdijk (ook moeder) heeft deze avond voorbereid met een aantal belangstellenden en de werkgroep 'Ontmoeting en Inspiratie' van Hengelo Gld.
Plaats: Ons Huis
Adres: Beukenlaan 30, 7255 DM Hengelo Tijd: zaal open om 19.00 uur, start 19.30 uur Kosten: vrije gift

 
 
Meditatief schilderen op 18 augustus Meditatief schilderen op 18 augustus
Altijd al eens willen schilderen in onze kerk? Roelie Reiling, bedreven in meditatief schilderen, geeft op 18 augustus twee workshops. Verf, kwasten en doeken zijn aanwezig. Een prachtige zomeractiviteit in onze heerlijk koele kerk. 
Wat houdt 'mediatief schilderen' in? Roelie legt uit:
"We schilderen naar aanleiding van een gedicht: een strofe of een woord dat je raakt. Van woordtaal naar beeldtaal. We ontdekken welke zeggingskracht kleuren en vormen hebben en spelen daar naar hartenlust mee. Het resultaat is altijd verrassend!"
  • U kunt zich opgeven voor de ochtendworkshop (9.30 tot 12.30) of de middag-workshop (13.30 tot 16.30 uur). Kosten bedragen 20 euro per dagdeel (professionele schildermaterialen en kerkhuur). Twee dagdelen deelnemen is ook mogelijk.
Opgave bij Roelie Reiling: roeilie.reiling@gmail.com, tel: 06-45736602. Of doe een briefje met uw opgave door de brievenbus: Dorpstraat 2, Steenderen. 
 
Paasontbijt 2022 Paasontbijt 2022
Op zondagmorgen 17 april, Eerste Paasdag, wordt (eindelijk) weer het jaarlijkse Paasontbijt gehouden in de grote zaal van Het Anker. De aanvang is 8.45 uur; de zaal is open vanaf 8.30 uur. 
De maaltijd begint traditiegetrouw met zang en muziek. Dit jaar zingen we samen het paas-projectlied dat door de leiding van de kinderkerk is uitgekozen. Vervolgens kunnen de bezoekers genieten van een uitgebreid ontbijt. Er wordt zoals gewoonlijk een kleine financiële bijdrage gevraagd, van 2,50 euro per volwassene en 1,00 euro per kind. Maar veelal wordt door de bezoekers zelfs iets extra’s gegeven, aangezien de opbrengst ieder jaar naar een goed doel gaat. Dit jaar is dat ‘Het Passion’ in Hummelo, dat dak- en thuisloze medemensen de kans geeft om in een time-out periode rust te vinden en zich te heroriënteren in hun leven.
In de afgelopen jaren werd het Paasontbijt druk bezocht. Daarom is het weer zinvol om zich, ook voor de benodigde inkopen, vooraf op te geven. Opgave kan onder andere via de intekenlijsten na afloop van de zondagse kerkdiensten of via de mail: discover.steenderen@gmail.com. Iedereen is weer van harte welkom!
 
 
Stille Omgang Steenderen en Vesperpassie op Palmzondag Stille Omgang Steenderen en Vesperpassie op Palmzondag
Drie jaar geleden vond in Steenderen een Stille Omgang plaats, waarbij een groot wit kruis door het dorp werd gedragen. Dit jaar zal de Stille Omgang Steenderen, van kerk naar kerk, voor de tweede keer plaats vinden: op Palmzondag-avond 10 april. 
Iedereen wordt namens beide kerken uitgenodigd om 19.00 uur naar de R.K. Willibrorduskerk te komen, waar het grote witte kruis staat opgesteld. Van daaruit begint de Stille Omgang door het dorp, waarbij het kruis door groepen mensen in wisselende samenstelling zal worden gedragen. Er is dit jaar veel om bij stil te staan, voordat we op weg gaan naar Pasen. In stilte denken we aan slachtoffers van de coronapandemie, aan de oorlog in Oekraïne en aan geweld en onderdrukking in veel andere landen.
De Stille Omgang eindigt in onze Remigiuskerk. Daar wordt vervolgens om 19.30 uur de Vesperpassie van Willem Vogel uitgevoerd. Deze passie bezingt het lijden en sterven van Jezus, zoals beschreven in het evangelie van Mattheus. De vesper wordt uitgevoerd door vocal group Full House, op de vleugel begeleid door Lucian Venderink, waarbij lectoren van de R.K. parochie de bijbehorende lezingen verzorgen. Iedereen wordt uitgenodigd om in de Stille Omgang Steenderen mee te lopen en/of de Vesperpassie na afloop in de Remigiuskerk te bezoeken.
 
 
Veertig dagen wandeling Veertig dagen wandeling
Mogelijkheid om in de veertigdagentijd vier wandelingen te maken en zo toe te leven naar Pasen
Als je wilt wandelen kan je een stempelkaart krijgen op de zondagen na afloop van de kerkdiensten, dus in het Anker, J.F. Oltmanstraat 7,  je krijgt er ook een consumptiebon bij 1 per persoon, om daarmee te plaatselijke horeca, het café naast de kerk te steunen..
De route is te downloaden via een QR code, op de deur van de kerken, maar is ook op papier verkrijgbaar, in Steenderen uit de groene brievenbus bij het Anker. En hoe dat bij de andere kerken geregeld is staat daar ongetwijfeld aangegeven. 

Als je de wandeling gedaan hebt kan je een stempel krijgen van de kerk, ten teken dat je dat rondje gelopen hebt. De stempel is ergens aan het eind van de wandeling zelf te zetten bij gemeenteleden in een tuin, zie route!  Bij vier stempels, een volle kaart krijg je op Paasmorgen na afloop van de dienst een cadeautje. Klik hier om de stempelkaart te downloaden.

In iedere kerk lezen wij als collega’s een stukje van een psalm passend bij de Veertigdagentijd voor.
Tijdens de wandeling zou je bijvoorbeeld een foto kunnen maken van iets waarvan jij vindt dat dat past bij de psalm van dat rondje. Steenderen heeft psalm 25, ‘Here maak mij uwe wegen door uw woord en geest bekend’ zingen we… Met die foto’s proberen we nog wat te doen.
Bij vragen neem contact op met Hubertien Oostdijk via telefoon of mail

 
 
Kinderverhaal 6 maart 2022 Kinderverhaal 6 maart 2022
De blauwe ballon
Mama ziet het meteen. Eline is met de pest in uit school gekomen. Ze is met een boos gezicht aan tafel gaan zitten. Ze wil zelfs geen thee.
Strafwerk? Vraagt mama. Nee, nog erger. Ik moet een tekening maken over vrede omdat het nu oorlog in Oekraïne is en op zoveel plaatsen in deze wereld. Nou je denkt toch niet dat dat helpt? Denk je nu echt dat Poetin luistert naar een paar tekeningen over vrede die kinderen maken? Als je daar een tekening laat zien over vrede ga je de bak in moppert Eline verder…En wat zou jij dan willen doen vraagt mama?
Ja weet ik veel…
Ga eerst maar een boodschap voor mij doen stelt mama voor, misschien word je dan weer rustiger en heb je daarna wel een idee.
 
lees meer »
 
Preek 6 maart 2022 ds Hubertien Oostdijk Preek 6 maart 2022 ds Hubertien Oostdijk
Lieve mensen, gemeente van onze Heer Jezus Christus

Sinds anderhalve week wordt ons leven beheerst door de oorlog in Oekraïne. 
Bij ieder huisbezoek, ieder overleg, ieder gesprek kwam de ellende in Oekraïne en de laffe aanval van president Poetin op dat land ter sprake… Al heel wat gebeden zijn opgezonden naar God met vooral die ene wens, ‘geef vrede Heer, geef vrede’. 
In onze gespreksgroep over de Geloofsbelijdenis spraken we over de opdracht van Jezus, ‘heb uw vijanden lief’, moeten we nu Poetin liefhebben, luidde de vraag?
Ik kom daarop terug.

Op de eerste zondag van de Veertigdagentijd, vandaag dus, lezen we traditiegetrouw het verhaal van de verzoeking in de woestijn.
Actueler dan actueel.
In dat verhaal gaat het over verzoeking, verleiding, waar kies je voor, voor wie kies je, welke weg ga je?
 
lees meer »
 
terugblik kerstfeest tienerclub terugblik kerstfeest tienerclub
Met allerlei spelvormen  en op verschillende creatieve manieren zijn de jongeren bezig gegaan met de vorm en inhoud van Kerst. De jongeren probeerden samen te ontdekken, wat echt bij kerstfeest hoort en wat randverschijnselen zijn. Allerlei dingen werden door hen naar voren gebracht, van de geboorte van het Kindje Jezus in Bethlehem tot kerstsfeer; en zelfs werd de corona zelftest genoemd,  nodig voor kerstvieringen op school. Een filmpje liet zien, hoe tegenwoordig de levende kerststal langzaam wordt vervangen door een commerciële Ster-reclame. En via een quiz konden de tieners in twee groepen ontdekken, wat ze nu eigenlijk van kerst weten. Hoeveel wijzen kwamen er bijvoorbeeld uit het oosten en wat zei de engel tegen Maria? Ze wisten samen heel veel.
De volgende tiener-avond vindt plaats in januari.
 
 
Concert Full House & Friends 28 november 2021 Concert Full House & Friends 28 november 2021
Traditiegetrouw geeft Full House in Steenderen een concert op Eerste advent. Ook dit jaar gebeurt dat weer. Naast Full House doen de volgende ‘Friends’ uit Steenderen en omgeving: Hans Sluijter, Mirjam Sluijter, Freek Beeftink, Jaap Dirkse van den Heuvel en Ronald Wisselo.
Zij zullen, onder leiding van Lucian Venderink, verschillende liederen zingen, waaronder natuurlijk adventsliederen. En er breekt zelfs al een straaltje licht vanuit Kerst door… Het concert begin om 15.30 uur en de toegang is gratis; natuurlijk is een vrije gift welkom bij de uitgang. 
Bij het concert wordt rekening gehouden met de bestaande corona-maatregelen. Zo zal er voldoende afstand worden gehouden en wordt bij de ingang tevens gevraagd naar de QR-code van de coronacheck. 
 
Startdienst 2021 Startdienst 2021
Centraal in de dienst stond het landelijke thema ‘Van U is de toekomst’. De cantorij zong bijpassende liederen, zoals het bekende ‘Lead me, Lord’ en de gemeentezang werd begeleid door maar liefst twee organisten: Gert Oldenbeuving en Bram van Oort. Het begin van dit kerkelijk jaar is niet alleen maar ‘klaar voor de start en ren-je-rot’, zo legde Hubertien Oostdijk uit. “Juist na een jaar waarin alles stil stond, zijn we samen gaan nadenken over de toekomst. Wat voor toekomst willen we eigenlijk? En wat kunnen wij daarvoor zelf doen?” De leiding van de kinderkerk ging ook verder met dit thema in deze dienst voor jong en oud.
Na afloop van de startdienst werd, voor het eerst na anderhalf jaar, weer samen koffie gedronken. Vervolgens werden we uitgenodigd om mee te doen aan een gezamenlijke activiteit in en rond de kerk, waarbij het ging om de ontmoeting met elkaar. Daar werden niet alleen enkele sportieve activiteiten gedaan, maar werd ook verder gepraat over het thema ‘onze eigen (duurzame) bijdrage aan de toekomst van de wereld’. Het was 5 september ook de landelijke ziekenzondag; aan zieken en 80-plussers uit onze kerkelijke gemeente werd daarom een groet en een bijpassend pakketje gebracht.
 
Lied in coronacrisistijd Lied in coronacrisistijd
Lied 1003 uit ons Liedboek is toepasselijk juist in deze corona tijd, nu winkels en evenmenten, restaurants en kerken gesloten zijn.. In muziek (van Jan Raas) en tekst (van Jan Jetse Bol) sluit het aan op de situatie waarin mensen zich bevinden, onzeker over hoelang het stilleggen van het sociale leven nog zou duren. De tekst van de strofen 2, 3 en 4 verwezen naar een oorlogssituatie, meer dan naar een epidemie. Gert Landman voegde daarom (met toestemming van de auteur), op verzoek van de protestantse kerk in Tilburg, enkele alternatieve verzen toe.
Klik door voor de volledige tekst.
lees meer »
 
 

Kerkdienst Remigiuskerk
datum en tijdstip 02-10-2022 om 10.00 uur
meer details

Thema avond : Anders zijn binnen onze gemeente, een klein verschil?
datum en tijdstip 06-10-2022 om 19.30 uur
meer details

Oecumenische viering
datum en tijdstip 09-10-2022 om 10:00 uur
meer details

Kerkdienst Remigiuskerk
datum en tijdstip 16-10-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.