PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Welkom bij de Protestantse Gemeente Steenderen en Bronkhorst Welkom bij de Protestantse Gemeente Steenderen en Bronkhorst

Met open oren en ogen,
voor mensen om ons heen.

We ontmoeten u graag in en rondom onze gemeente. Lees hier meer over ons.

Iedere zondag om 10.00 uur bent u van harte welkom bij onze vieringen. Vanaf  januari vinden de diensten plaats in kerkelijk centrum Het Anker, vanaf Palmpasen 'kerken' we in de Remigiuskerk. Na afloop nodigen we u of jou graag uit voor koffie, thee of limonade! 
Een overzicht van komende diensten vindt u onder Kerkdiensten. Diensten zijn terug te luisteren via deze link en hier terug te kijken. Ook kunt u de dienst live meemaken vanaf 10 uur. Klik daarvoor hier.

Wanneer u ons full colour kerkblad Kerk Zijn digitaal wilt ontvangen kunt u zich aanmelden bij Bart Boenink. Kerk Zijn verschijnt 6 x per jaar.
Het mailadres van de redactie is kerkzijn@pkn-sb.nl.
 

 
NIEUWS NIEUWS

Feestelijke Pinksterviering in het Plantenbos
In een zonnig Plantenbos op Eerste Pinksterdag werd door een groot aantal mensen vanuit beide Steenderense kerken de jaarlijkse gezamenlijke openluchtdienst gehouden. De Pinksterviering werd geleid door Maria Schotman en ds. Hubertien Oostdijk. Het koor Steenrewalt, onder leiding van Lucian Venderink, werkte aan deze feestelijke dienst mee. ‘Dit is een morgen als ooit de eerste, zingende vogels geven hem door’, zo klonken de eerste klanken van Steenrewalt heel toepasselijk bij het fraaie voorjaarsweer. Het thema van de viering was: Welke taal spreek jij? “We vieren met Pinksteren dat er een nieuwe wind waait”, zo vertelde ds. Hubertien Oostdijk. “Als mensen -ook als mensen van twee kerken- zijn we allemaal verschillend, maar in die veelkleurigheid mogen we ons met elkaar verboden weten. En we mogen samen de taal van hoop en vrede spreken.” De groep van aanwezige kinderen waren inmiddels met een speurtocht door het Plantenbos begonnen, met de leiding van de kinderkerk. Ook zij konden daarbij genieten van het warme voorjaarsweer. Zij vertelden bij terugkomst aan Maria Schotman van de opdrachten die zij tijdens de speurtocht hadden gedaan; en van het Pinksterverhaal dat zij hadden gehoord.
Na afloop van de viering werd volop gebruik gemaakt van de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en samen koffie, thee en limonade te drinken op deze fraaie Pinksterdag.Volle kerk bij de ‘Kerknaoberdienst’
 Op zondagmorgen 9 juni jl. werd in onze kerk een ‘Kerknaoberdienst’ gehouden door de protestantse kerken van Vorden, Zelhem, Hengelo, Wichmond en Steenderen. Net als vorig jaar in Hengelo was er bijzonder veel belangstelling voor deze viering. Alle kerkbanken in de kerk stroomden vol mensen. Het thema waarvoor was gekozen door ds Hubertien Oostdijk en ds Wilfrieda Stam (uit Zelhem) was: ‘Wat heb jij uit te delen?’ Rondom het verhaal van een andere grote groep mensen die bij elkaar waren bij het Meer van Tiberias, waarbij een kleine jongen met vijf broden en twee vissen ervoor zorgde dat niemand tekort kwam. Een koor van bijna 40 mensen uit de vijf deelnemende kerken zong het toepasselijke lied: ‘Er is een kind bereid tot delen, het komt met brood, het komt met vis, het geeft zijn voedsel aan de velen.’ Het koor stond onder leiding van Teus de Mik. Ook een blazersgroep van vier jongeren uit Wichmond werkte aan de dienst mee.
Vervolgens werd iedereen uitgenodigd om op een briefje te schrijven wat ieder van hen te delen heeft. Het leidde tot veel leuke, creatieve reacties die vervolgens worden meegenomen. De kinderen van de gezamenlijke kinderkerken hadden intussen hun eigen programma, met hetzelfde thema. Zij gingen naar aanleiding van het verhaal aan het werk met broden en vissen; net zoals destijds die jongen aan het Meer van Tiberias.


Een bijzondere maaltijd bij de tienerclub
Op zondagavond 5 mei was er een bijzondere maaltijd bij de tienerclub. De jongeren hadden namelijk bedacht dat ze op die avond allemaal iets mee zouden nemen dat ze zelf gebakken of gekookt hadden. Het werd een heerlijke maaltijd. Daarbij werd het verhaal van 'De soepsteen' verteld: zelfs wanneer iedereen ook maar het kleinste stukje eten deelt, krijg je samen genoeg. En vervolgens keken we naar een film over het bijbelse verhaal van de Wonderbaarlijke spijziging. Vijf broden en twee vissen, die door een jongen waren meegenomen, blijken voldoende te zijn om uit te delen aan duizenden mensen.
Meer dan 100 mensen bij het Paasontbijt
Het extra vroege tijdstip van het Paasontbijt -vanwege het begin van de zomertijd- op Eerste Paasdag weerhield de mensen er niet van om naar Het Anker te komen. Er kwamen zelfs meer mensen dan in de voorgaande jaren: meer dan honderd.  Mensen van verschillende leeftijden, kerken en achtergronden waren weer naar Het Anker gekomen. Zo was er een speciale tafel gedekt voor jongeren uit de tienerleeftijd. ‘Het leven krijgt weer kleur; we zien elkaar weer staan’, zo klonk het toepasselijke Paaslied dat de kinderkerk had uitgekozen als begin van het ontbijt. Daarna kon iedereen genieten van onder andere heerlijke paasbroden,palmpasenhaantjes en eieren. De aanwezigen werd gevraagd om een kleine bijdrage in de onkosten. Er werd echter ruim gegeven, zodat er een mooi bedrag van 277 euro kan worden overgemaakt naar een speciaal project van Maria Goris in Armenië: de opvang van vluchtelingen uit de enclave Nagorno-Karabach. Iedereen die heeft meegewerkt aan dit Paasontbijt: hartelijk bedankt!

 

Indrukwekkende Steenderense Passion
Op zondag 24 maart jl., op Palmzondag, werd voor de derde keer de Steenderense Passion gehouden. Ditmaal was het thema ‘Oog hebben voor elkaar’. Veel mensen waren hiervoor naar de Remigiuskerk gekomen. Het grote witte kruis werd vanuit de R.K. kerk de Remiguskerk binnengedragen, waarna een boeiend geheel van start ging. Met het zingen van merendeel Nederlandstalige teksten, ondersteund door foto- en filmbeelden. Daarbij werd door Janine van der Spoel het verhaal over het leven van Jezus verteld. Lees hier verder. Eline Melsen, begeleid door Jan van der Spoel; Lisanne Knol, begeleid door Derk-Jan Terpstra; en Josja van Mierlo, met Lucian Venderink achter de vleugel, vertolkten ieder op indrukwekkende manier liederen rondom het genoemde thema. Een volgend hoogtepunt was het lied ‘Blind’, gezongen door Sjors de Haas. Daarna werden de aanwezigen verder gevoerd langs het verhaal van de lijdensweg van Jezus. Evaly den Bakker wist met een lied bij de scene over de verloochening door Petrus mensen ademloos te laten luisteren, waarna Eline Melsen het gevoelige lied ‘Via Dolorosa’ liet horen. Hans Sluijter en Els Veraart zongen de passende tekst van An Easter Halllelujah. Bijzonder was ook dat de Steenderense cantorij een aandeel had in deze Passion. Het geheel werd door vocal groep Full House afgesloten met het lied ‘Jesus alive’, als een vooruitblik op Pasen.
 

 

Eetclub Eet eens mee! is groot succes
Het maandelijks samen eten in Het Anker wordt door veel mensen al regelmatig bezocht en zeer gewaardeerd. Elke tweede maandag van de maand word dit georganiseeerd. 
Vanaf 17.00 uur staat dan de koffie / thee klaar en om 17.30 uur serveren we een lekkere, eenvoudige maaltijd. Hiervoor wordt een bijdrage van €5,00 gevraagd.
Iedereen is welkom!. Meer informatie vindt u in het Nieuwsbulletin

Kerkdiensten live te streamen en na afloop te bekijken.
Alle diensten in het Anker en in de kerk kunnen live bekeken worden. Er is nieuwe apparatuur aangeschaft. Heel fijn dat iedereen die dat wil de diensten nu live via YouTube kan bekijken. De liturgie is onder de video in te zien en op deze plek.
De geluidsopnames van onze diensten zijn terug te vinden onder Diensten online. Daar vindt u het geluidsbestand, de link naar het videokanaal én de link naar de liturgie.
Ook kunt u hiernaast in de rechterkolom rechtstreeks op het logo van YouTube klikken.

Collectes 
Kunt u niet naar de kerkdiensten? Dan kunt u uw gIften overmaken op onze bankrekeningnummers. Ook als u niet naar de kerk kunt komen hopen wij toch op uw bijdrage. De rekeningnummers: 
Kerkrentmeesters: 
Diaconie:  
Het Anker:
NL14RABO0361103352 
NL11RABO0361100884
 NL07RABO0361156537

Wat te doen bij een overlijden?
Bij het overlijden van een gemeentelid kunt u contact opnemen met dhr. Ab Garritsen, koster. Zijn telefoonnummer is: 06-12306907. Hij stemt met de uitvaarverzorger uw wensen af, waaronder óók het contact met een predikant. U benadert de predikant dus zelf niet. Meer informatie vindt u hier.

Vertrouwenspersoon 
De vertrouwenspersoon voor de kerkelijke gemeente van Steenderen is: Antoinette Kroeze. Voor meer informatie klik hier.
Contact via mail: vertrouwenspersoon@pkn-sb.nl
 
 
 

Orgeltocht SGK
datum en tijdstip 20-07-2024 om 09:30
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 21-07-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 28-07-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-08-2024 om 10:00
meer details

Brommers kieken...in de karke... activiteit SGK
datum en tijdstip 10-08-2024 om 10:00 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.