PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Kerk in actie Kerk in actie
"Samen zijn we de Kerk in Actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen."
 
De Protestantse Kerk biedt landelijke collecten aan die iedere gemeente kan overnemen op het collecterooster. Ieder jaar stelt onze kerkenraad het collecterooster vast. Op dit rooster staan een aantal uitgangscollectes voor het werk van Kerk in Actie; de collectes worden door de diakenen aan Kerk in Actie afgedragen. Dit geldt ook voor de collectes van de ZWO.
 
Uw giften en collecteopbrengsten zijn bestemd voor het jeugd- en missionaire werk van de kerk en het (wereld) diaconale- en zendingswerk van Kerk in Actie. Alle plaatselijke gemeenten zijn eigenaar van dit werk en hebben het beleid en de begroting van Kerk in Actie via de synode vastgesteld en daarvoor de verantwoordelijkheid genomen.
 
Wij collecteren onder meer voor de oecumene, het werelddiaconaat, het binnenlands diaconaat, de voorjaars- en najaarszendingsweek,  de 40- dagentijdcollecte, eredienst en kerkmuziek, de zending, het jeugdwerk, het vredeswerk, Kerk en Israel, het pastoraat en kinderen in de knel. Namens de diaconieën ondersteunt Kerk in Actie diaconale en zendingsprojecten in Nederland en het buitenland. Kerk in Actie behartigt de belangen van mensen in kwetsbare omstandigheden door lobbygesprekken met de overheid.

U kunt meer informatie vinden op de website van Kerk in Actie.
 
terug
 
 

gespreksgroep over bijbelboek Amos
datum en tijdstip 07-12-2023 om 19:00
meer details

Kerstmarkt 2023
datum en tijdstip 09-12-2023 om 11:00
meer details

Tweede Advent , kerkdienst Het Anker
datum en tijdstip 10-12-2023 om 10:00 uur
meer details

Eetclub 'Eet eens mee'
datum en tijdstip 11-12-2023 om 17:00
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.