PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Nieuwsbulletin 11 juni 2022 Nieuwsbulletin 11 juni 2022
In het nieuwsbulletin vindt u onze actuele gemeenteberichten. Dit bulletin in uw mailbox ontvangen? Geef uw e-mailadres door aan de webredactie

PROTESTANTSE GEMEENTE STEENDEREN & BRONKHORST

NIEUWSBRIEF 2022-9
11 juni 2022

Vanaf Palmzondag zijn de diensten om 10 uur in de kerk, tenzij anders aangegeven. De diensten zijn vanaf 12.30 uur hier terug te kijken. De liturgie is hier in te zien.

12 juni, dhr. Henk Dijkman, Vorden
19 juni ds. Dirk Engelage, Vorden
26 juni ds. Hubertien Oostdijk met Viering van de Maaltijd en overstap van Demi en Jasmijn van de kinderkerk naar de tiendrekerk en tienderclub.
3 juli, ds. Dirk van Keulen, Rijssen
 
BIJ DE DIENSTEN BIJ DE DIENSTEN
Terugblik oecumenische openluchtdienst Pinksteren

Op Eerste Pinksterdag, zondagmorgen 5 juni jl. stroomde het grasveld in het Plantenbos vol met bezoekers van de oecumenische openluchtdienst. Mensen van beide kerken, kinderen van de kinderkerk en vakantiegangers wisten allemaal de weg naar de kerkdienst in het bos te vinden.
Het was al weer enkele jaren geleden, dat er in het Plantenbos een openluchtdienst werd gehouden. Tijdens deze Pinksterdagen was het eindelijk weer mogelijk; ook omdat de voorspelde regenbuien pas later op de dag kwamen. De dienst werd geleid door Maria Schotman van de R.K. parochie en ds. Hubertien Oostdijk van de Protestantse kerk. De zang werd begeleid door een samengesteld koor met leden van de protestantse cantorij en het R.K. kerkkoor, onder begeleiding van Ron Holtslag. “Het is feest vandaag, ’t is Pinksterfeest, wij staan in vuur en vlam”, werd gezongen, samen met de kinderen van de kinderkerk. “Het is feest vandaag, voor iedereen, een nieuwe tijd begint.” Het enthousiasme was inderdaad groot bij de aanwezigen, om weer zo’n gezamenlijke feestelijke kerkdienst te vieren. Vervolgens gingen de aanwezige kinderen in het Plantenbos op zoek naar gekleurde ‘vuurvlammetjes’ van papier, die overal verstopt waren.  
“Op het Pinksterfeest worden we uitgenodigd om in actie te komen”, zo legde ds. Hubertien Oostdijk uit. “En waar is dat mooier dan hier, waarin mensen uit verschillende kerken elkaar ontmoeten en elkaar van harte respecteren.”
Zoals het in de kerkdienst voorgelezen gedicht zegt: “Mensen komen in beweging, willen meedoen, vatten moed, willen bouwen aan een wereld waar het leven is en goed.” Het slotlied sloot daar perfect bij aan: “Wij spreken met elkaar een taal van hoop en vrede.”
Er werd een speciale collecte gehouden, waarvan de opbrengst bestemd is voor het aanschaffen van een betrouwbare, gebruikte bestelbus voor het vervoer van hulpgoederen en medicijnen vanuit Roemenië naar het oorlogsgebied in Oekraïne. Werkgroep Partnergemeenten Oost-Europa (WPO) in Vorden werkt al jaren samen met de gezamenlijke hulporganisaties in Sighetu Marmatiei (Roemenië). Van daaruit worden hulpgoederen naar Oekraïne vervoerd. De kerken in Steenderen willen hieraan bijdragen door deze collectie. Hiervoor is door de werkgroep in Vorden ook een speciaal bankrekeningnummer geopend. Bijdragen zijn welkom op rekening NL05 ASNB 8832 0793 13 t.n.v. F. Boekelo o.v.v. ‘bestelbus Oekraine’.
Ook volgend jaar is weer een oecumenische openluchtdienst gepland met Pinksteren, maar dan in de boomgaard van fruitboerderij Horstink.

Thuis bekijken en/of beluisteren
U kunt de diensten online meebeleven of later beluisteren onder Diensten online. Heeft u geen computer, vraag dan de gratis cd aan bij Ineke Klein Lenderink, tel. 0575 451471.
Heeft u nog vragen over de diensten, bel dan Luc van Asselt (06-42616493).
Kijk hier een of meerdere diensten terug.

Collectes
Ook als u niet naar de kerk kunt komen hopen wij toch op uw bijdrage. De rekeningnummers:
Kerkrentmeesters
Diaconie: 
Het Anker:
NL14RABO0361103352; NL11RABO0361100884; NL07RABO0361156537
 
uit de gemeente uit de gemeente
Uit de knechtenkamer, juni

Lieve mensen,

Wat was het een feest samen Pinksteren vieren in het Plantenbos! Voor mij natuurlijk de eerste keer maar het was bijzonder om mee te maken en heel fijn om zo samen te vieren met Katholieken en Protestanten. En alles was weer opgeruimd voordat de welkome regen zich aandiende. Alle mensen die zich ingezet hebben om dit mogelijk te maken, heel, heel hartelijk bedankt!

Op 13 en 14 juni volg ik de cursus ‘Predikant in het dorp’ op Hydepark in Doorn. Er zit ook nogal wat voorbereiding en nawerk aan de cursus dus het kan zijn dat ik dan een keer niet hier ben maar thuis aan het werk! Net zoals vrijwel elke beroepsgroep moeten predikanten aan nascholing doen. Door corona is dat soms online geweest, nu weer een fysieke cursus (20 aanmeldingen) met overnachting.
Toevallig gaat mijn collega uit Hengelo naar dezelfde cursus, erg gezellig! Ik zal proberen in het komend kerkblad er iets over te schrijven.

Op 26 juni vieren we Avondmaal en neemt de kinderkerk afscheid van Demi van der Beek en Jasmijn Groeneveld. Beiden gaan naar de middelbare school, beiden zijn inmiddels al betrokken bij de tienerclub. Samen bidden zij in die dienst het kyriegebed en als gemeente willen wij hen goede wensen meegeven voor in de toekomst.

10 juli is de laatste keer dat ik voorga voor mijn zomervakantie. Vanaf 15 juli heb ik vakantie, ik start op 15 augustus weer.
Karin Spelt uit Drempt zal mij in eerste instantie vervangen in die periode, zoals ik voor haar waarneem tijdens haar vakantie.
Neem bij overlijden altijd contact op met Ab Garritsen 06-12306907, hij regelt het verder. Neem bij pastorale vragen en zorgen contact op met uw ouderling.
Ik hoop van harte dat het rustig blijft!

Op 20 augustus 19.30 uur is de Oogstdankviering bij de Veldkapel op de Vordenseweg tussen Baak en Wichmond. Pastoraal Werker Carin Timmermans van de Willibrordparochie en ik gaan voor. Het thema is ‘Genieten en Dankbaarheid’. Weet u welkom! Op 21 augustus is dan mijn eerste viering hier weer in de kerk na mijn vakantie.

Het bezoekwerk gaat door, soms één nieuw adres per week, soms geen, soms meer, afhankelijk van de andere bezigheden. Ik vind het erg fijn om bij iedereen een keer langs te komen en even iets meer te horen. Ik vind het ook bijzonder om bij boerenbedrijven een rondje door de stallen te maken en iets meer te horen over het bedrijf, de kansen en de zorgen, zeker ook in deze moeilijke tijd.

Mocht u bezoek van mij willen hebben, duurt het u te lang, laat het me weten via mail of telefoon en we maken een afspraak.
h.oostdijk.van.andel@hotmail.nl of 026-3237577


Afsluiting Tienerclub-seizoen met barbecue

In het afgelopen seizoen kwam een groep tieners vanuit beide Steenderense kerken één keer per maand bij elkaar in Het Anker. Met elkaar allerlei activiteiten en spelen doen en samen praten over een thema. Op zondagmiddag 22 mei werd het seizoen afgesloten. Omdat het mooi weer was, kon dat buiten in een tuin gebeuren met een gezellige barbecue. Intussen konden de jongeren eens zien, hoe goed ze elkaar nu kennen. Iedereen mocht iets opschrijven wat bijzonder van hem of haar was. Daarna ging iedereen nadenken over wat door welke persoon was opgeschreven. Wie van hen heeft hoogtevrees? Wie zit al jarenlang op volleybal? Wie heeft een reis naar Engeland gemaakt? 
Vervolgens gingen zij elkaar interviewen over wat ze allemaal op de tienerclub beleefd hebben. De interviews werden opgenomen met de aanwezige smartphones en na afloop met elkaar bekeken via een tv. Wat was volgens jullie het meest bijzondere spel dat we gespeeld hebben? Het meest genoemd: paaseitjes in veel te kleine plastic bekertjes proberen te gooien… “Maar de glimlach-steen die we op de eerste avond maakten, heb ik ook nog bewaard”, zei een van de jongens. En welk thema vonden jullie het meest boeiend? Dat was volgens de meerderheid: kerstfeest, met elkaar praten en nadenken over de geboorte van Jezus. De laatste vraag was: willen jullie volgend jaar doorgaan met de tienerclub? “Natuurlijk”, zeiden ze allemaal. “Mag mijn zusje dan ook komen?” “En mag ik een vriendin meenemen?” Prettige vakantie allemaal!

 
 
Bijbelleesrooster Bijbelleesrooster
Het bijbelleesrooster van het NBG: op DeBijbel.nl leest u de tekst van de dag in de bijbelvertaling die u prettig vindt. Voorheen kon men zich abonneren op een dagelijkse e-mail voor de tekst van de dag. Ook is de app 'mijn Bijbel' beschikbaar. U kunt deze downloaden voor smartphone of tablet. Informatie via DeBijbel.nl 

Er zijn tevens podcasts te beluisteren. Bijvoorbeeld 'Eerst dit' van de EO en de IZB, neem eens een kijkje op Gratis Bijbelpodcasts 

 
 
OVERIGE BERICHTEN OVERIGE BERICHTEN
Kerk elke vrijdagmiddag open voor iedereen van 13.30 tot 16.00 uur.
Vanuit de Plaatselijke commissie van de Gelderse kerken en de kerkenraad is dit initiatief uitgegaan. Vrijwilligers bemensen de kerk tijdens de openstelling. Het is de moeite waard om eens binnen te lopen voor informatie of om even neer te strijken in de mooie nieuwe stiltehoek.
De eerste ervaringen zijn positief. Dorpsgenoten en campinggasten kunnen zo de kerk ook eens van binnen zien. Ook voor leden van onze gemeente kan het een bijzondere ervaring zijn. U komt toch ook?

Bible Box in de kerk
In een nis, links in de kerk staat sinds kort een houten kistje met Bijbels. De diaconie heeft deze Bijbels aangevraagd bij de Bijbelvereniging. De diaconie biedt Nederlandse, Duitse, Engelse en Poolse Bijbels in de Bible Box aan. Daarnaast zijn er ook Oekraïense bijbel en Oekraïense kinderstripbijbels neergelegd in de nis. De Bijbels en boekjes mogen gratis meegenomen worden. Er staat een bus bij voor een vrije gift. Op deze manier heeft onze gemeente de mogelijkheid gecreëerd om Bijbels te verspreiden aan degene die daar belangstelling en behoefte aan hebben.  

Vrijwilligers gezocht
De oorlog in Oekraïne brengt ook vluchtelingen bij ons. Ze verblijven hier bij gastgezinnen en in door de gemeente aangewezen opvanglocaties. In onze gemeente zijn het op moment van schrijven al ruim honderd. Voor hen en andere vluchtelingen heeft Vluchtelingwerk versterking nodig voor haar vrijwilligers. Mensen die de weg weten bij de verschillende Nederlandse instanties en vanwege het werk met tal van formulieren graag met hbo-denkniveau.
Kun jij een dag in de week inruimen voor deze vluchtelingen. Geef dan je gegevens door aan vluchteling@pgvorden.nl

Alvast bedankt voor je bereidheid.
Namens de kerken van Bronckhorst, 
Wilfrieda Stam en Ruben den Hertog

Ruben den Hertog
Predikant
0575 474810


Uit het Petrus Magazine van de PKN Nederland: The Passion Hemelvaart
Via deze link kunt u de uitzending van the Passion Helmelvaart terugkijken. Waar the Passion eindigt begint dit verhaal met bekende Nederlandstalige songs wordt het verhaal van Hemelvaart verteld. De moeite waard, indrukwekkend verteld en verbeeld in het Achterhoekse landschap.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.  Deze keer aandacht voor Pinksteren, een lied, een overdenking en een brief aan een kleinzoon.

Een Pinksterlied:

Heilige liefdeskracht,
bezoek mijn ziel die smacht,
daal neer, daal in, uw vonk doet mij ontbranden.
Kom Trooster, hartsvriendin,
liefde die wondt en wint,
in U verlies ik mij, stil mijn verlangen.

Oplaaiend vuur, verteer
wat krom is of verkeerd,
de lage driften, hoge dunk, ze branden.
Ga met uw licht ons voor,
U trekt een lichtend spoor,
omgeef ons met uw gloed, wees onze mantel.

Liefde voor al wat leeft
wordt ons een kostbaar kleed
waarmee wij ons armoedig pogen sieren.
Verdwenen is de trots,
wij kennen ons tekort.
Kom ons te hulp, laat mildheid zegevieren.

Dood ben ik zonder U,
mijn ziel verlangt naar U,
een hartstocht die geen mens ooit kan verklaren.
Met liefde vormt U mij
tot teken van uw heil.
Bewoon ons, Geest van God, geef ons uw adem.

Tekst: Richard Frederick Littledale – ‘Come down, o Love divine’
Vertaling: Andries Govaart
Melodie: Ralph Vaughan Williams – Down Ampney

 
AGENDA AGENDA
21 juni 19.00 uur - Anker, Gespreksavond geloofsbelijdenis
 
 
 
 

Kerkdienst Remigiuskerk
datum en tijdstip 03-07-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst Remigiuskerk
datum en tijdstip 10-07-2022 om 10.00 uur
meer details

gespreksgroep 'Rondom de geloofsbelijdenis'
datum en tijdstip 12-07-2022 om 19:00 uur
meer details

Kerkdienst Remigiuskerk
datum en tijdstip 17-07-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.