PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Nieuwsbulletin 17 mei 2024 Nieuwsbulletin 17 mei 2024
In het nieuwsbulletin vindt u onze actuele gemeenteberichten. Dit bulletin in uw mailbox ontvangen? Geef uw e-mailadres door aan de webredactie

PROTESTANTSE GEMEENTE STEENDEREN & BRONKHORST

NIEUWSBRIEF 2024-6
17 mei 2024

De diensten vinden plaats om 10 uur in de Remigiuskerk, tenzij anders vermeld. De diensten zijn live hier te bekijken. 

19 mei, Pinksteren - Oecumenische  Openluchtdienst in het Plantenbos, ds. Hubertien Oostdijk en Maria Schotman m.m.v. koor Steenrewalt
26 mei - ds. Jacqueline Krajenbrink
26 mei 11.45 uur - 12.15 uur - Kind op Schoot viering in Het Anker, Roelie Reiling en Hubertien Oostdijk
2 juni - ds. Deodaat van der Boon
9 juni Noaberdienst in Steenderen -  ds. Hubertien Oostdijk en ds. Wilfrieda Stam (Zelhem)
16 juni - ds. Hubertien Oostdijk
16 juni 12.15 uur - prikkelarme viering ds. Hubertien Oostdijk  in de Remigiuskerk Hengelo
23 juni  afscheid oudste kinderen kinderkerk - Gea Haan
 
BIJ DE DIENSTEN BIJ DE DIENSTEN

Gezamenlijke Pinksterdienst in het Plantenbos
Op zondag 19 mei, eerste Pinksterdag, is er om 10.00 uur een oecumenische openluchtdienst in het Plantenbos. Ds. Hubertien Oostdijk-van Andel en Maria Schotman gaan namens de beide Steenderense kerken voor. Het koor Steenrewalt, onder leiding van Lucian Venderink, verleent medewerking aan deze feestelijke viering. Na afloop is er koffie en thee om nog even gezellig na te praten. Bij slecht weer wordt de dienst in de Remigiuskerk gehouden. De collecte is bestemd voor Actie Vakantietas.


Noaberdienst  op 9 juni
Net als vorig jaar een  gezamenlijke viering voorbereid door de vijf noaberkerken uit Vorden, Zelhem, Hengelo, Wichmond en Steenderen.
Een zangkoor samengesteld uit de diverse cantorijen o.l.v. organist Teus de Mik zal medewerking verlenen.Voor de kinderen is er een eigen programma.
Voorgangers zijn ds. Wilfrieda Stam en ds. Hubertien Oostdijk. Thema is 'We delen van het goede ons geschonken'.


Prikkelarme kerkdienst 
Alweer de derde viering  van een kerkdienst voor mensen die een gewone dienst te druk vinden. Voorganger is ds. Hubertien Oostdijk en de viering wordt gehouden in de Remigiuskerk in Hengelo vn 12.00 tot 12.30 uur
Er is zachte pianomuziek en de liturgie is op papier aanwezig.


Thuis bekijken en/of beluisteren

U kunt alle diensten online meebeleven of later beluisteren onder Diensten online. De liturgie van de vieringen zijn onder de video te bekijen.  U kunt de diensten ook alleen beluisteren. Klik dan hier
Heeft u geen computer, vraag dan de gratis cd aan bij Ineke Klein Lenderink, tel. 0575 451471.
Heeft u nog vragen over de diensten, bel dan Luc van Asselt (06-42616493).
Kijk hier een of meerdere diensten terug.

Collectes
Ook als u niet naar de kerk kunt komen hopen wij toch op uw bijdrage. De rekeningnummers:

Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst                   NL14 RABO 0361 1033 52
Diaconie van de Protestantse Gemeente uit Steenderen               NL11 RABO 0361 1008 84
Diaconie van de Protestantse Gemeente uit Steenderen               NL07 RABO 0361 1565 37   (Dit is Het Anker)
 
 
 
uit de gemeente uit de gemeente
Uit de Knechtenkamer, mei 2024
De gespreksgroep over Job is afgesloten. Wat we geleerd hebben is vertrouwen, God is ons nabij ook in lijden en verdriet én het andere,roep, schreeuw, klaag, bid tot God, het mag en het kan helpen. Het waren waardevolle bijeenkomsten.
In het najaar weer, graag ontvang ik suggesties!
Het feest van Pasen ligt achter ons, het was een goede, waardevolle week. Enkele hoogtepunten de speurtocht en Paasknutsel met de kinderen. Palmpasen met 25 kinderen met hun versierde stokken voorafgegaan door enkele mensen van Nieuw Leven.
Een indrukwekkende Steenderense Passion en natuurlijk Paasmorgen met meer dan 100 mensen die mee ontbeten en een volle kerk met opnieuw veel kinderen. Ik kijk er goed op terug en ben blij en dankbaar met al die vrijwilligers die zich ongelooflijk ingezet hebben.

Vooruitblik
Er staat ons ook nog het een en ander te wachten, Pinksteren, zoals altijd gezamenlijk met onze katholieke broeders en zusters. Dit jaar bij goed weer in het Plantenbos met medewerking van Steenrewalt. Bij slecht weer vindt de viering plaats in de Remigiuskerk. Maria Schotman en ik gaan samen voor, het thema is  'Welke taal spreek jij?’
Op 26 mei vindt er weer een ‘kind op schoot’ viering plaats om 11.45 uur in Het Anker. Samen met Roelie Reiling gaan we er weer een hoogtepunt van maken.
Op 9 juni is de gezamenlijke viering met onze Kerknoabers, u weet wel samen met Zelhem, Wichmond, Vorden, Steenderen en Hengelo. De dienst vindt plaats in onze kerk en Wilfrieda Stam uit Zelhem en ik gaan samen voor. Vorig jaar puilden we in Hengelo de kerk uit, we gaan er vanuit dat dat nu weer zo is! Ook nu is er weer een groot koor. Het thema is: ‘We delen van het goede ons geschonken’.

Oproep
Graag wil ik met een groepje mensen de Startzondag, 22 september voorbereiden, wie o wie wil meedenken? Het is fijn om daar in juni alvast mee te beginnen.

Pastoraal zijn er heel wat zorgen bij mensen, om mensen. Laten we naar elkaar omkijken.
Als u bezoek wilt van mij aarzel dan niet om contact met mij op te nemen, via mail of telefoon, of uiteraard persoonlijk als u mij tegenkomt.

Een hartelijke groet!
Hubertien Oostdijk,
h.oostdijk.van.andel@hotmail.nl
mijn telefoonnummers zijn 026-3237577 of 06-44422769


Bijzondere maaltijd bij de tienerclub
Op zondagavond 5 mei was er een bijzonere maaltijd bij de tienerclub. De jongeren hadden namelijk bedacht dat ze op die avond allemaal iets mee zouden nemen dat ze zelf gebakken of gekookt hadden. Het werd een heerlijke maaltijd. Daarbij werd het verhaal van De soepsteen verteld: zelfs wanneer iedereen ook maar het kleinste stukje eten deelt, krijg je samen genoeg. En vervolgens keken we naar een film over het bijbelse verhaal van de Wonderbaarlijke spijziging. Vijf broden en twee vissen blijkt voldoende te zijn voor duizenden mensen.
 
 
Nieuws van de plaatselijke commissie Stichting Gelderse Kerken Nieuws van de plaatselijke commissie Stichting Gelderse Kerken


De IJssel staat centraal in de kerk op 3 juni a.s.
Hebt u het mooie marktplein al bewonderd? De IJssel is erin verbeeld via de klinkers. De IJssel is dan ook het onderwerp van een bijzondere lezing op 3 juni in de kerk.
‘IJsselambassadeur’ Wim Eikelboom uit Zwolle, doet zijn verhaal in de Remigiuskerk te Steenderen.
Zwollenaar Wim Eikelboom is een man met een missie. De ‘onbezoldigde ambassadeur van de IJssel’ maakt zich via tal van publicaties sterk voor schone rivieren in Nederland en in het bijzonder voor zijn geliefde IJssel. Op maandag avond 3 juni om 20.00 uur geeft Eikelboom in de Remigiuskerk van Steenderen een lezing over de IJssel als natuurrivier.
Eikelboom: ‘Mijn missie is dat we de IJssel – nog – meer gaan waarderen als een rivier die belangrijk voor ons is. De IJssel moet schoon blijven en zelfs weer drinkbaar worden.’ De centrale vraag is daarbij: Wat kunnen we er zelf aan doen? Eikelboom is ervan overtuigd dat iedereen op zijn eigen manier een bijdrage kan leveren aan een mooiere en schonere IJssel … ‘Door er bijvoorbeeld goed op te letten wat je door de gootsteen of wc spoelt, en door langs het water geen rommel achter te laten.’
In zijn boek ‘Geen dag zonder de IJssel’ en op de website ‘Rivierverhalen’ beschrijft Eikelboom in heldere bewoordingen het belang van de IJssel. In podcasts en lezingen blijkt hij een enthousiast verteller met een diepgaande kennis van de rivier en het IJssellandschap, en met een genuanceerde blik op de maakbaarheid van zijn ideeën weegt Eikelboom steeds alle verschillende belangen.
De plaatselijke commissie van de Geldersekerken in Steenderen wil als organisator de band met het aan de kerk grenzende nieuwe plein waarin de loop van de IJssel in het straatwerk is weergegeven benadrukken. Wim Eikelboom kennende zal hij zeker in zijn verhaal het belang van de IJssel voor de streek rondom Steenderen en Bronkhorst meenemen in zijn verhaal.
Tickets om de lezing bij te wonen zijn voor 10 euro per stuk te verkrijgen via www.remigiuskerksteenderen.nlOude knopstoelen gratis aangeboden
12 stoelen met iets kapotte zittingen gratis te krijgen in de kerk via Toos van Asselt (tel. 0646370224)  Op is op.
 

 

Stoelen en de IJssel
Inmiddels zijn de bestelde stoelen gearriveerd. 60 in totaal.De oude knopstoelen zullen binnenkort in de verkoop gaan en voor een paar euro bent u de trotse bezitter van zo’n stoel. De stoelen die een opknapbeurt nodig hebben zijn gratis verkrijgbaar (zie hier boven).
Ook de vier kerkbanken zijn nog beschikbaar…

Menno Leistra, Voorzitter van de Plaatselijke Commissie

 
Bijbelleesrooster Bijbelleesrooster
Het bijbelleesrooster van het NBG: op DeBijbel.nl leest u de tekst van de dag in de bijbelvertaling die u prettig vindt. Voorheen kon men zich abonneren op een dagelijkse e-mail voor de tekst van de dag. Ook is de app 'mijn Bijbel' beschikbaar. U kunt deze downloaden voor smartphone of tablet. Informatie via DeBijbel.nl 

Er zijn tevens podcasts te beluisteren. Bijvoorbeeld 'Eerst dit' van de EO en de IZB, neem eens een kijkje op Gratis Bijbelpodcasts 

 
 
OVERIGE BERICHTEN OVERIGE BERICHTEN

 Eetclub 'Eet eens mee!'
Gezellig een keer samen tafelen in het Anker
Elke tweede maandagavond van de maand wordt er een maaltijd verzorgd door een groep enthousiaste vrijwilligers. De eerste maaltijden zijn enthousiast ontvangen. Enkele tientallen bezoekers hebben de weg inmiddels gevonden. Lijkt het u ook leuk een keer mee te eten en nieuwe mensen te ontmoeten of gezellig aan te schuiven bij bekenden, kom dan op elke tweede maandag van de maand naar het Anker.
Vanaf 17.00 uur staat de koffie / thee klaar en om 17.30 uur serveren we een lekkere, eenvoudige maaltijd. Hiervoor wordt een bijdrage van €5,00 gevraagd.
Iedereen is welkom! Jong en oud, kerkelijk en niet kerkelijk!  Aanmelden  voor eten altijd de wosensdag voorafgaande aan de maaltijd.
In juli was er een heuse barbecue geregeld. Buiten werd  gegrild en binnen kon men eten. Er is inmiddels een groep van 20 tot 30 gasten die de smaak te pakken hebben. 
Aanmelden kan door te bellen, appen (06-83016970) of te mailen naar Ineke Klein Lenderink (kleinlenderink@gmail.com) of door je naam te noteren op de intakelijst op het prikbord in het Anker. 
Wil je ons komen helpen als vrijwilliger, ook dan ben je van harte welkom. Als vrijwilliger kun je in de keuken helpen, eten uitserveren, opruimen, gasten ontvangen en veel meer. Voor meer informatie of aanmelden kun je contact opnemen via bovenstaand telefoonnummer.
De maaltijden worden gedeeltelijk thuis voorbereid, gezien de beperkte ruimte in de keuken van het Anker. Dus ook op een ander tijdstip kun je een bijdrage leveren.


Vrijdag open kerk
De vrijwilligers staan op vrijdagmiddag weer klaar in het kerkgebouw om iedereen te begroeten. Gasten van ver weg maar ook degene die in de buurt wonen zijn van harte welkom om eens een kijkje te nemen.
Als je toch in Steenderen bent voor een bezoek aan de markt, kom dan gerust eens langs en beleef de kerk op een andere manier.
Elke vrijdagmiddag tot en met 25 oktober is de kerk open van 13.30 tot 16.00 uur.
 

Uit  het magazine Petrus:
Klik hier voor het online magazine.
Onderstaand lied van Schrijvers voor Gerechtigheid komt van de website van het Petrus Magazine. Hier kunt u het beluisteren

Ontvang de zegen
Ontvang de zegen van God voor vandaag:
dat het land ons vrucht mag geven,
dat de zon ons hart verwarmt,
dat wij zijn liefde gaan beleven,
op deze nieuwe dag.

Ontvang de zegen van God voor vannacht:
dat de sterren ons verlichten,
dat de rust ons zacht omarmt,
dat zijn kracht ons op zal richten,
na elke nieuwe nacht.

Ontvang de zegen van God voor elkaar:
dat ons hart brandt voor de ander,
dat ons woord zijn vrede zaait,
dat het werk van onze handen
zijn schepping mooier maakt.
Ontvang de zegen van God voor vandaag.


 

Bible Box in de kerk
In een nis, links in de kerk staat sinds kort een houten kistje met Bijbels. De diaconie heeft deze Bijbels aangevraagd bij de Bijbelvereniging. De diaconie biedt Nederlandse, Duitse, Engelse en Poolse Bijbels in de Bible Box aan. Daarnaast zijn er ook Oekraïense bijbel en Oekraïense kinderstripbijbels neergelegd in de nis. De Bijbels en boekjes mogen gratis meegenomen worden. Er staat een bus bij voor een vrije gift. Op deze manier heeft onze gemeente de mogelijkheid gecreëerd om Bijbels te verspreiden aan degene die daar belangstelling en behoefte aan hebben.  
 
AGENDA AGENDA
26 mei 11.45 uur -12.15 uur Kind op schootviering, Het Anker
zondag 26 mei 18.00 uur - Laatste tienerclub bij Henk en Marion Knol, Kastanjelaan 37 Steenderen
dinsdag 28 mei - laatste kerkgebed van dit seizoen 19.00 tot 19.30 uur Anker
woensdag 29 mei - koffie met een oortje 10.00 uur Anker
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 26-05-2024 om 10:00
meer details

Kind op Schootviering
datum en tijdstip 26-05-2024 om 11:45
meer details

Gespreksgroep Bijbelboek Job
datum en tijdstip 30-05-2024 om 19:00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 02-06-2024 om 10:00
meer details

Noaberdienst met vijf noaberkerken in de Remigiuskerk Steenderen
datum en tijdstip 09-06-2024 om 10:00
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.