PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie 12 september 2021 liturgie 12 september 2021
Viering  zondag 12 september 2021 – 13e zondag van de zomer
Kleur groen – Thema “hereniging – verbondenheid” 
                       Voorganger:  Pastor Rien Baauw
                              Organist:  Teus de Mik   -       
                                  Lektor:  Ise Vredegoor                                                                                  

Orgelspel 

Welkomstwoord en mededelingen  ( door de ouderling van dienst )

Bij het aansteken van de kaarsen
Rond het licht dat leven doet, groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor of tegenspoed zegen zoekt,
mag binnen treden – bij de Heer zijn wij hier thuis…kind aan huis.

Rond het boek van zijn Verbond, noemen wij elkaar bij name,
spellen wij met hart en mond levenswoorden: ja en amen –
als de kerk van liefde leest is… het feest 

Stilte… wij willen stil zijn voor God…….

Lied : Nr.217 : 1,2,3, 4 De dag gaat open voor het woord des Heren
1  De dag gaat open voor het woord des Heren,
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.

2 Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,
God onze Vader.

3  Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.

4  Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.

Openingswoorden
Vieren is je hart verwarmen.
Er is een plek in deze kring – er is muziek, luister mee en zing.
Laat de stilte je omarmen.

Vieren is met open handen, vrij ontvangen wat er komt,
wat verkild is en verstomd – aan nieuw vuur laten ontbranden.

Vieren is je laten dragen door genade, door elkaar,
door muziek, een lied, gebed en een verhaal.
en… er is ook ruimte voor je leven – voor je zoeken en je vragen.

Vieren is breken en delen, hoop, vertrouwen, klein of groot,
deel je warmte, deel je brood. Laten we de toekomst spelen.  

Bemoediging 

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer.
Allen:             DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Voorganger: Die ons zijn woord geeft om te horen
Allen:             DIE ONS OGEN GEEFT OM TE ZIEN
Voorganger: Die ons een hart geeft om lief te hebben
                       en een wil om te doen.
Allen:             EN ONS SAMEN BRENGT IN DEZE    
                        KERKGEMEENSCHAP.
 
Gebed  
Voorganger: Heer zie ons hier bijeengekomen,
                       mensen die zich een weg zoeken te midden van wat gebeurt
ALLEN:          KEN ONS EN BEHOED ONS.
Voorganger: Zie ons met onze vragen en onzekerheden,
                        met onze vreugde en verdriet
                        Zie ons in ons doen en laten.
ALLEN:           OPEN ONZE OGEN VOOR UW NABIJHEID
Voorganger: Open onze oren voor uw Woord,
                       geeft zicht op de wegen die U wijst.
ALLEN:          DOORADEM ONS MET UW GEEST
                       AMEN.

Lied: Nr. 139: 1,2 Heer die mij ziet zoals ik ben 
1  Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.

2  Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.
Gebed – ‘Wij zoeken’….

Danklied – Nr. 218 Dank U voor deze nieuwe morgen 
1  Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.
2  Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.

3  Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.

4  Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.

5  Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U – o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

Woorden uit de bijbel
Stem van God die oren opent om zijn roepen te verstaan 
Geest van God die harten opent – dat de liefde in kan gaan
Vuur van God die onze lauwheid doet vonken en doorgloeit
Kom vervul ons steeds intenser – tot ons antwoord open bloeit.

Eerste lezing:  Genesis 45 : 1-15 Jozef vertelt zijn broers wie hij is.

Lied: Nr. 166 a : 1,2,3,4 Hij wandelt in zijn koningsjas
1  Hij wandelt in zijn koningsjas,
gekregen van zijn vader;
en droomt al dat hij koning was:
zijn broeders treden nader
en buigen zich voor Jozef neer.
Hij droomt het telkens weer.
2  Maar nee, een koning wordt hij niet.
Zijn jas wordt afgenomen;
zijn broers verkopen hem als slaaf.
Zo eindigen zijn dromen.
Zijn vader leeft in diep verdriet,
want Jozef is er niet.

3  Maar in Egypte gaat het goed.
Hij krijgt het voor het zeggen.
Hij wordt een dromenmeester die
ook dromen uit kan leggen.
De koning droomt van hongersnood
en Jozef zorgt voor brood.

4  Als opperbroodverkoper ziet
hij daar zijn broeders komen.
Zij buigen zich eerbiedig neer.
Het is als in zijn dromen.
Ze komen in de hongersnood
bij Jozef om hun brood.

Tweede lezing: Johannes 7: 25 – 31 De mensen reageren verschillend

Lied: Nr. 119a : 1,2 Uw woord omvat mijn leven 

1  Uw woord omvat mijn leven
en tilt het aan het licht.
Hebt Gij zo door uw spreken
niet alles opgericht?
Uw woord zet mij op vaste grond
en vult met louter leven
de woorden in mijn mond.

2  Op U laat ik mij voorstaan,
ik ben aan U gehecht.
Waar Gij betrouwbaar voorgaat
ontvouwt zich weer een weg.
De paden die ik zelf bedacht
zijn doelloos doodgelopen.
Zij voerden in de nacht.

Overdenking 

Orgelspel

Lied: Nr. 225 Zingen wij van harte zeer 
1  Zingen wij van harte zeer,
loven, danken wij de Heer,
die zijn goedheid ons bewijst,
die ons alle dagen spijst.
God die ook de vogels voedt,
die het leven leven doet,
God is voor de mensen goed.

2  Bidden wij de Geest om licht,
om het innerlijk gezicht,
dat wij het toch recht verstaan
en Gods woorden nemen aan,
dat wij nu en immermeer
Christus prijzen, onze Heer.
Amen. Hem zij dank en eer.

Credo – Een Nieuw begin is altijd mogelijk 
Omdat onze woorden zo schraal zijn, onze gebaren zo krachteloos, 
onze blik zo kortzichtig, onze harten soms zo kil,
hebben wij een ander nodig, met menselijke warmte.
Gemeente: Daarom gedenken wij Jezus van Nazareth.
Omdat onze dromen zo bedrieglijk zijn, 
onze perspectieven zo op onszelf gericht,
onze visioenen slechts van hier en nu  
hebben we een medestander nodig, die liefde en trouw ons leert.
Gemeente: Daarom herinneren wij ons Jezus van Nazareth.
Omdat onze angsten zo talrijk zijn, onze dood zo doodgewoon,
ons leven zo vaak tevergeefs,
onze oplossingen een deel van ons probleem,
hebben wij een broeder nodig die zegt: een nieuw begin is altijd mogelijk.
Gemeente: Daarom geloven wij Jezus van Nazareth.  

Dankgebed – voorbeden – stilgebed – Onze Vader 

Declamatie: Ik ben een vluchteling maar……
Noem mij geen vreemdeling,                                                                                          
want ik zoek contact omdat ik je taal niet spreek
Noem mij geen vreemdeling,
want ik wil met je samen zijn omdat ik eenzaam ben.
Noem mij geen vreemdeling,
want ik wil me thuis voelen omdat mijn huis ver weg is.  
Noem mij geen vreemdeling ,
de kleur van mijn paspoort is anders, maar niet de kleur van mijn bloed.
Noem mij geen vreemdeling,
want mijn taal is anders, maar niet de ‘kleur’ van mijn gevoelens.
Noem mij geen vreemdeling,
want ik wil ook werken in jou land en ons zweet is het zelfde.
Noem mij geen vreemdeling,
want ik ben je vriend al ken je me nog niet.
Noem mij geen vreemdeling,
we bidden wel anders, maar onze God is het zelfde .
Noem mij geen vreemdeling.
Ja…ik ben migrant, maar onze God is dat ook.

Lied: Nr.1014 Geef vrede door van hand tot hand 
1  Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren;
bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.

2  Geef vrede door van hand tot hand
met liefde, onze redding;
wees vriendelijk in woord en daad
bewogen om Gods schepping.

3  Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen;
kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.

4  De sterke, zachte hand zij dank,
die meer dan troost kan geven:
als woorden stokken, spreekt de hand
in vriendschap, steun en zegen.

5  Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen.

Heenzending      
Het ga jou goed,
dat je je niet laat leiden door wat je allemaal bezit.
dat je niet wordt beoordeeld om wat je kunt of doet, 
dat je jouw kijk op het leven niet laat bepalen,
door wat anderen over je zeggen.
Maar… dat het de goede woorden van de zegen zijn
die aan jou Gods liefde bevestigen .
Draag dan de zegen van God en ga in vrede.

Zegen……….. 
      
Aan de uitgang is er gelegenheid om uw gaven te geven.
We groeten elkaar !  Toegewenst;  een fijne zondag en …een goede week.   
 
terug
 
 

Gespreksgroep Bijbelboek Job
datum en tijdstip 29-02-2024 om 19:00 uur
meer details

Gespreksgroep Bijbelboek Job
datum en tijdstip 29-02-2024 om 19:00 uur
meer details

Kerkdienst Derde zondag veertigdagentijd
datum en tijdstip 03-03-2024 om 10:00 uur
meer details

Prikkelarme kerkdienst, Remigiuskerk Hengelo
datum en tijdstip 03-03-2024 om 12:00 uur tot 12:30 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.