PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Liturgie 5 februari Liturgie 5 februari
PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST

Dienst 5 febr. 2023 om 10.00 uur in Het Anker  in Steenderen
Organist:  Teus de Mik
Voorganger:  Ds. Karin Spelt
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.
In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
Zingen: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf

Lied  287: 1,2,5
1  Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnentreden, –
bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.

2  Rond het boek van zijn verbond
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond
levenswoorden: ja en amen –
als de kerk van liefde leest
is het feest!

5  Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie uw liefde delen, –
licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   301a

Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison

Glorialied 304

1  Zing van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
houd Hem in ere!

2  Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!

3  Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!

GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN/lied voor de kinderen
Lied 923

Wil je wel geloven dat het groeien gaat,
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad,
dat je had verborgen in de zwarte grond,
en waaruit een grote
boom ontstond.

2  Wil je wel geloven het begin is klein,
maar het zal een wonder boven wonder zijn
als je het gaat wagen met Gods woord alleen;
dan gebeuren wonderen
om je heen.

3  Wil je wel geloven dat je vrede wint,
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
groeit de liefde uit
boven de haat.

EERSTE LEZING    1 Korinthe 2: 1-5
Lied  838: 1,2,4
1   O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

2  Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

4  Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.

TWEEDE LEZING  Mattheüs 5: 13-16
ZINGEN   338b
Halleluja, halleluja, halleluja. 

UITLEG EN VERKONDIGING
Zegening Nahua . Mexico en Midden-Amerika

Ik bevrijd mijn ouders en anderen,
en daarmee mijzelf….

Ik bevrijd mijn ouders van het
gevoel dat ze hebben gefaald.

Ik bevrijd mijn kinderen van de behoefte om trots
naar me toe te brengen, zodat ze hun eigen wegen
schrijven in overeenstemming met hun harten,
die altijd in hun oren fluisteren.

Ik bevrijd mijn partner van de verplichting om mij
compleet te maken. Ik kom niets tekort en ik leer
van alle wezens, altijd.

Ik dank mijn grootouders en voorvaderen die samen zijn gekomen zodat ik vandaag het leven kan ademen.
Ik bevrijd ze van hun mislukkingen en onvervulde verlangens uit het verleden.
Ik ben me ervan bewust dat zij hun best hebben gedaan om hun situaties op te lossen  met het bewustzijn dat ze op dat moment hadden.
Ik eer jullie, ik hou van jullie.
Ik erken jullie als onschuldig.

Ik ben transparant voor jullie ogen, zodat jullie weten dat ik niets verstop of verplicht ben, dat ik enkel trouw aan mezelf en aan mijn bestaan ben, dat ik wanneer ik loop met de wijsheid van mijn hart, ik me bewust ben dat ik zo aan mijn levensdoel voldoe.

Vrij van de onzichtbare en zichtbare familieloyaliteiten,
die mijn vrede en vreugde zouden kunnen verstoren,
die mijn eigen verantwoordelijkheden zijn.

Ik doe afstand van mijn rol als redder, van degene zijn die voldoet aan de verwachtingen van anderen.
Lerend door en alleen door Liefde.

Ik zegen mijn essentie, mijn manier van uiten,
zelfs als iemand mij niet begrijpt.

Ik begrijp mijzelf, omdat ik alleen mijn verleden heb beleefd en ervaren. Omdat ik mezelf ken, ik weet wie ik ben, wat ik voel, wat ik doe en waarom ik het doe.

Ik respecteer en waardeer mezelf. Ik eer het Goddelijke in mij en jou. We zijn vrij.

ORGELSPEL
ZINGEN  Lied 834

1  Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

2  Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3  Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

GEBEDEN   Dankgebed
Voorbeden
Acclamatie 367k
         Hoor ons bidden, God, en luister,
          wees nabij in licht en duister.
           
                    Stil gebed
                    ONZE VADER     Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

Wij gaan staan
Slotlied 974: 1,2,5
974:1

Maak ons uw liefde, God,
tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om
haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet
de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe
ons uw beleid verstaan.

2  Wij zijn aaneengevoegd,
bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons
gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij
tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt
uw liefde openbaar.

5  God, laat geen mensenkind
uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart
het kwade van ons allen.
Gij zijt te goeder trouw
geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot
uw liefde overwint.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b
A ----- men
ORGELSPEL
Uitgangscollecte, Diaconie en kerkrentmeesters
 
terug
 
 

Gespreksgroep Bijbelboek Job
datum en tijdstip 29-02-2024 om 19:00 uur
meer details

Gespreksgroep Bijbelboek Job
datum en tijdstip 29-02-2024 om 19:00 uur
meer details

Kerkdienst Derde zondag veertigdagentijd
datum en tijdstip 03-03-2024 om 10:00 uur
meer details

Prikkelarme kerkdienst, Remigiuskerk Hengelo
datum en tijdstip 03-03-2024 om 12:00 uur tot 12:30 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.