PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Liturgie Doopdienst 2 april 2023 Liturgie Doopdienst 2 april 2023
PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST

“Palmpasen en Doopdienst”

In deze dienst wordt de doop bediend aan Lucas Daan Derksen

    Voorganger:  Ds. Hubertien Oostdijk
    Organist:  Bram van Oort
    Pianist: Derk-Jan Terpstra 

  
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN

Lied 118: 8 en 9
8  De steen, die door de tempelbouwers
verachtelijk was een plaats ontzegd,
werd tot verbazing der beschouwers
ten hoeksteen door God zelf gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen,
door ’s Heren hand alleen geschied.
Het is een wonder in onze ogen.
Wij zien het, maar doorgronden ’t niet.

9  Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en wees verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in ’s Heren naam.
Wij zegenen u uit ’s Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

KYRIEGEBED  Afgesloten met:   301a Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison.

Lied 657: 1,3 en 4
1  Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

3  Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

4  Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

GEBED VAN DE ZONDAG
EERSTE LEZING  Johannes 1: 29 - 34
Lied: uit geroepen om te zingen

Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht,
dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht.
En Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijn';
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'!

Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet,
of het helder licht geeft of ook bijna niet,
Hij ziet uit de Hemel of wij lichtjes zijn;
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'!

TWEEDE LEZING Lucas 19: 29 - 40

Lied:  552
1  Dit is een dag van zingen!
Voorgoed zijn wij bevrijd.
Gods kracht zal ons omringen,
zijn liefde duurt altijd.
Ontsloten is de poort
scharnierend op de vrede,
wij zullen binnentreden
en leven ongestoord.

2  Zijn intocht werd tot teken,
tot hoeksteen van het recht;
van vrede kwam Hij spreken,
van leven warm en echt.
Gezegend is zijn Naam.
Hij heeft aan ons zijn leven
en liefde doorgegeven
tot grond van ons bestaan.

3  Dit is een dag van zegen,
een dag van feest en licht,
van palmen hoog geheven,
van zon en vergezicht.
Geef ons vandaag de moed
het met uw naam te wagen,
uw vrede uit te dragen.
Looft God, want Hij is goed!

VERKONDIGING

Lied uit geroepen om te zingen 79, ‘verbonden met vader en moeder’
Verbonden met vader en moeder, natuurlijk het meest met die twee,
Maar ook met andere mensen vier jij hier dit feest mee.
Refrein:
Je hebt al een naam, maar je krijgt er één bij op dit feest    
want jij wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest


De kinderen komen binnen met de Palmpaasstok, daarna ook de dopeling. Als de kinderen hun ronde lopen zingen we ‘Daar komt Hij aan’.
 
Daar komt hij aan!   Daar komt hij aan!   Kom heel vlug uit je huis vandaan.  Hij, die ons redt,   Hij, die ons redt.  Daar komt de Koningszoon uit Nazareth.
Hij rijdt op een ezel Jeruzalem in. Wordt alles weer goed, net zoals in ’t begin. Zwaai met de takken, leg je jas voor hem neer, hosanna,  hosanna voor Jezus de Heer.
Verjaagt Hij de vijand en worden wij vrij? Kom mensen, Hij kan het dans mee in de rij.
Kinderen blijven vooraan, gietertjes water worden gehaald 
Inleiding op de doop

Mirjam zingt ‘Meer dan een wonder’ lied van Kinga Ban (begeleiding Derk-Jan)

Nooit gedacht dat je zo mooi zou zijn.
Nooit gedacht, zo perfect en klein.
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk.
Je bent meer dan een wonder.

Door Hem bedacht,
Door Hem gemaakt
Door Hem geliefd en aangeraakt.
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk.
Je bent meer dan een wonder.

Dicht tegen me aan: je voelt zo warm en zacht.
Vol verwachting hebben wij op jou gewacht
En nu jij er bent…

Je kijkt me aan, ik zie een hemelkind,
Ik kijk jou aan, de hemel geeft ons licht.
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk.

Je eerste woord zal alles zijn:
Papa, mama, blijf bij mij.
Je hebt een plek, je hoort erbij
Hier zul je veilig zijn

Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk

Je bent…meer dan een wonder

Doopvraag
Bediening Doop

Hans zingt: geroepen om te zingen 72 ‘geboren ben je om te leven’ (begeleiding Derk-Jan)

Geboren ben je om te leven
Geboren ben je om te leven:
Een ander zien en God soms even,
Geboren voor het licht.

Een mens ben jij om lief te hebben,
Een heel lief kind om lief te hebben:
Een mens met een gezicht

God spreekt je aan, je mag gaan heten
Naar Hem, dat moet je nooit vergeten:
Jij krijgt een nieuwe naam.

Je bent gedoopt om echt te leven,
Het licht van God weer door te geven:
Jij mag je weg nu gaan


Vraag aan de gemeente:
Gemeente van Jezus Christus, wilt u Lucas aanvaarden als lid van deze gemeente? Wilt u hem dragen in uw gebeden en de ouders, Mirjam en Mark, tot steun zijn in de belofte die ze vandaag hebben afgelegd.
Wat is daarop uw antwoord?

Lied 354: 1,4 en 5

1  Jouw leven staat aan het begin,
het heeft nog geen herinnering,
het is zo weerloos en zo klein,
je weet nog niet hoe het zal zijn.
O Heer, bevestig ons bestaan,
noem ons bij onze naam.

4  Dat teken is een heilgeheim:
God wil met jou verbonden zijn.
Hij is nabij waar jij ook bent,
omdat Hij je bij name kent.
O Heer, bevestig ons bestaan,
noem ons bij onze naam.
5  Zo komt jouw leven aan het licht,
zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht.
Gods adem heeft je aangeraakt
en jou tot bondgenoot gemaakt.
O Heer, bevestig ons bestaan,
noem ons bij onze naam.

Overhandiging doopkaars/geschenk en kistje goede wensen

GEBEDEN   Dankgebed 
                     Voorbeden            
                    Stil gebed
                    ONZE VADER   Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen
           

Slotlied 416: Ga met God
1  Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2  Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3  Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4  Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b
A ------ men
ORGELSPEL                
terug
 
 

Orgeltocht SGK
datum en tijdstip 20-07-2024 om 09:30
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 21-07-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 28-07-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-08-2024 om 10:00
meer details

Brommers kieken...in de karke... activiteit SGK
datum en tijdstip 10-08-2024 om 10:00 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.