PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Liturgie 5 november 2023 Liturgie 5 november 2023
Thema Samen delen
XL Dienst 5 nov. 2023 om 10.00 uur in de Remigiuskerk in Steenderen

                   Pianist: Bram van Oort
          Voorganger: Hubertien Oostdijk
m.m.v. kinderen, tieners en
                                      volwassen gemeenteleden
PIANOSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
Wij gaan staan
Lied 218  ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’
1  Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

2  Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.

3  Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.

4  Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.

5  Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U – o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
Wij gaan zitten

GEBED

Lied EL 398  ‘Handen heb je om te geven’
Handen heb je om te geven
Van je eigen overvloed
En een hart om te vergeven
Wat een ander jou mis doet

Refrein
Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen

Ogen heb je om te zoeken
Naar wat mensen nog ontbreekt
En een hart om uit te zeggen
Wat een ander moed in spreekt
Refrein

Schouders heb je om te dragen
Zorg en pijn van alleman
En een hart om te aanvaarden
Wat een ander beter kan
Refrein

Voeten heb je om te lopen
Naar een mens die eenzaam is
En een hart om waar te maken
Dat geen mens een eiland is
Refrein

Oren heb je om te horen
Naar een mens die vrede is
En een hart om te geloven
In een geest die liefde is
Refrein

LEZING  Mattheus 14: 15 – 21
Uitdelen visdropjes
Overweging

Over de streep
Luisteren/zingen Vijf broden en twee vissen ‘You Tube’
https://youtu.be/7YuCPd7zHvw?si=kts61zuzeMIcJtCJ
Vijf Broden En Twee Vissen
Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld

Vijfduizend mensen waren
Aan 't luisteren naar de Heer
Maar op de derde avond
Was er geen eten meer


Er was nog wel een jongen
Die iets te eten had
Hij gaf het aan de Here
Het was zijn hele schat


Vijf broden en twee vissen
Het was niet eens zo veel
Maar toen de Heer ze zegende
Kreeg iedereen zijn deel

Ja, Jezus deed een wonder
Want Hij heeft alle macht
Maar denk eens aan die jongen
Die het bij Jezus bracht

Vijf broden en twee vissen
Het was niet eens zo veel
Maar toen de Heer ze zegende
Kreeg iedereen zijn deel

Vijf broden en twee vissen
Het was zijn hele schat
Zou jij ze kunnen missen
Als jij niets anders had

Danken en bidden

                    ONZE VADER   Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

         Wij gaan staan                

Slotlied 416
1  Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2  Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3  Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4  Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

ZEGEN

PIANOSPEL                 Aan de uitgangen vindt u                                                                                   gelegenheid uw gaven te geven.
 
terug
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 26-05-2024 om 10:00
meer details

Kind op Schootviering
datum en tijdstip 26-05-2024 om 11:45
meer details

Gespreksgroep Bijbelboek Job
datum en tijdstip 30-05-2024 om 19:00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 02-06-2024 om 10:00
meer details

Noaberdienst met vijf noaberkerken in de Remigiuskerk Steenderen
datum en tijdstip 09-06-2024 om 10:00
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.