PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
De doop De doop
Als ouders hun kind laten dopen, nemen ze de verantwoordelijkheid op zich om hun kind in te wijden in de weg van het geloof en de navolging. Om hen vertrouwd te maken met de Bijbel en Jezus te leren liefhebben, hen in te wijden in de gemeente, door ze mee te nemen naar de kerk. 

Wanneer u de doop wilt aanvragen voor uzelf of voor uw kind(eren), dan kunt u contact opnemen met de predikant of met uw wijkouderling.


Achtergronden bij de doop
 

Keuze
De doop geldt vanaf het prille begin van de gemeente als inwijding, toetreding tot de Kerk. In de eerste eeuwen waren het vooral volwassenen die zich lieten dopen. Later, toen het christendom zich steeds meer had verbreid, kwam de kinderdoop in zwang. In de Protestantse Kerk is de kinderdoop nog altijd de meest voorkomende vorm van dopen. Volwassenen-doop komt ook voor: mensen die in aanraking komen met het Evangelie en er bewust voor kiezen om gedoopt te worden.

Verbond
De overtuiging achter de kinderdoop is de gedachte van het Verbond. In het Oude Testament horen we dat God met zijn volk Israël een Verbond sluit, waar de kinderen vanzelfsprekend bij horen. Het verbondsteken in Israël is de besnijdenis. Door Jezus Christus –zo geloven we– mogen wij in dat Verbond van God met Israël delen en voor ons, gelovigen uit de volkeren, en voor onze kinderen geldt de doop als verbondsteken. 

Aan het eind van het Mattheüsevangelie zegt Jezus: ‘Ga dan heen, maak alle volkeren tot mijn discipelen en doop hen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en leer hen onderhouden alles wat Ik jullie bevolen heb’.

Naast de verbondsgedachte spreekt bij de kinderdoop nog een andere overtuiging mee: dat God ons vòòr is voordat wij ook nog maar iets hebben kunnen doen, kiezen of beslissen. Hij kiest voor òns en die keuze is onvoorwaardelijk. 

Betekenis
De betekenis van de doop is ingrijpend. Een volwassene die zich laat dopen, zal dit ook bewust meemaken: zijn(haar) oude leven afleggen en als volgeling van Jezus een nieuw leven beginnen.
terug
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 26-05-2024 om 10:00
meer details

Kind op Schootviering
datum en tijdstip 26-05-2024 om 11:45
meer details

Gespreksgroep Bijbelboek Job
datum en tijdstip 30-05-2024 om 19:00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 02-06-2024 om 10:00
meer details

Noaberdienst met vijf noaberkerken in de Remigiuskerk Steenderen
datum en tijdstip 09-06-2024 om 10:00
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.