PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Liturgie kerkdienst Tweede Advent 10 december 2023 Liturgie kerkdienst Tweede Advent 10 december 2023
Dienst 10 dec. 2023 om 10.00 uur in de Remigiuskerk in Steenderen

2de Zondag van Advent

Thema: “het kind in het midden”

Marcus 9: 37 “wie in mij naam één zo’n kind opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft

                   Organist:  Bram van Oort                Voorganger:  Ds. Thea Bouwman
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.   In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de gedachtenishoek gebracht. Zingen: lied   
‘de Mensen van voorbij’  ( zie bijlage )

Wij gaan staan
Lied 283: 1 en 2
          1  In de veelheid van geluiden
In het stormen van de tijd,
Zoeken wij het zachte suizen
Van het woord, dat ons verblijdt

2  En van overal gekomen,
Drinkend uit de ene bron,
Bidden wij om nieuwe dromen,
Richten wij ons naar de zon.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

AANSTEKEN van twee adventskaarsen

ZINGEN: (aansluitend) 2 coupletten van Verlanglichtjes.

Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan

Nu meteen, kaarsje één
Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan
Goed idee, kaarsje twee
Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan

kinderen naar de kinderdienst
Wij gaan zitten
Lied 283: 4 en 5
          4  Laat uw dauw van vrede dalen
In de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
Van uw goedertierenheid
5  Die ons naam voor naam wilt noemen,
Al uw liefde ons besteedt,
Zingend zullen wij U roemen
En dit huis zingt met ons mee!

GEBED
…….
En daarvoor danken wij U vanuit de ziel van ons bestaan.  in Jezus de Christus, uw Zoon, ons tot Heer,
en bidden samen:    
Kyrie
Heer, ontferm U over ons
Christus, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons

Lied 441: 1 en 7

          1  Hoe zal ik U ontvangen,
Wat wordt mijn eerste groet?
U, ieders hartsverlangen,
Vervult ook mij met gloed!
O Jezus, licht der wereld,
Verlicht mij, dat ik weet
Waarmee ik U moet eren,
U waardig welkom heet.

7   Waarom u zorgen maken
Met vragen, dag en nacht,
Hoe u Hem zult ontvangen
Met uw gebrek aan kracht?
Hij komt, Hij komt met liefde,

Wil zo graag bij u zijn!
Want Hij weet van uw grieven
En Hij stilt al uw pijn.

TIEN WOORDEN voor jong en oud

Lied 433: 1 en 2

          1  Kom tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht,
Licht dat in de nacht begint,
Kind van God, Maria’s kind.

2  Kind dat uit uw kamer klein
Als des hemels zonneschijn
Op de aarde wordt gesteld,
Gaat uw weg zoals een held.GEBED om de Heilige Geest
Lied 433: 4

4  Lof zij God in ’t hemelrijk.
Vader, Zoon en Geest gelijk,
Nu en overal altijd,
Nu en tot in eeuwigheid.

EERSTE LEZING    Jesaja 9: 1 - 6
Lied 462: 1 en 2
          1  Zal er ooit een dag van vrede,
Zal er ooit bevrijding zijn
Voor wie worden doodgezwegen
Levenslang gebroken zijn?

2  Zal er ooit een blijvend heden
Vol van goede vrede zijn
Voor wie worden doodgezwegen
Levenslang gebroken zijn?

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING Marcus 9: 30 - 37
Lied 462: 4 en 6
4  Zie de sterren aan de hemel
Waar het duister van de nacht
Door hun schijnsel wordt verdreven
Tot een nieuwe dag die lacht.

6  Zoals sterren mensen melden
Dat geen nacht te donker is
Zal een kind ons komen redden
Dat het licht der wereld is.

Wij gaan weer zitten
VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 442: 1en 2
1  Op U, mijn  Heiland, blijf ik hopen,
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
En wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wiens aarde en hemel zingen,
Verkwik mij met uw heilige gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
O zon van liefde, mijn gemoed.

2  Vervul, o Heiland, het verlangen,
Waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
Mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
Waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
Doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

GEBEDEN   Dankgebed
Voorbeden
                    Stil gebed

En met Jezus uw Zoon bidden we:

Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome  Uw wil geschiede
Gelijk in de hemel    Alzo ook op aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
En leidt ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van de boze;
Want van u is het koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid
Amen

(kinderen komen terug)

Wij gaan staan
Slotlied 422: 1,2 en 3
1  Laat de woorden   die we hoorden
klinken in het hart.        Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen door uw stille kracht.

2  Laat ons weten,    nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:  Sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,  vuur dat U ontsteekt.

3  Laat ons hopen ,   biddend hopen,
dat de liefde wint.   Wil geloof ons geven
dat door zo te leven    hier Gods rijk begint.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431c  A----men, A----men, A----men
ORGELSPEL
Collecten.
 
terug
 
 

Orgeltocht SGK
datum en tijdstip 20-07-2024 om 09:30
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 21-07-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 28-07-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-08-2024 om 10:00
meer details

Brommers kieken...in de karke... activiteit SGK
datum en tijdstip 10-08-2024 om 10:00 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.