PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Liturgie 11 juni 2023 Liturgie 11 juni 2023
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.

ZINGEN Psalm 71: 9 en 11
EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   301a

ZINGEN Glorialied  305: 1,2,3 Alle eer en alle glorie
GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
lied voor de kinderen Lied 224  Elke dag vertelt over God de Heer
(kinderen naar de kinderdienst)
EERSTE LEZING  Exodus22: 21 t/m 27  Door de lector
ZINGEN  lied 686: 1,2 en 3

TWEEDE LEZING  Mattheus 5: 33 t/m 48     
ZINGEN   338b
UITLEG EN VERKONDIGING Tekstlezing: Hand. 2: 42 en 46,47
Het leven van de eerste gemeente
ORGELSPEL

ZINGEN  Lied  672: 3,4,5,6 In ’t lichaam van de Heer
GEBEDEN          Dankgebed
Voorbeden  met acclamatie 367e
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.    
                    Stil gebed
                    ONZE VADER

Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(kinderen komen terug)

ZINGEN Slotlied 315: 1,2 en 3 Heb dank o God van alle leven
ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b

ORGELSPEL
Uitgangscollecte, Diaconie en kerkrentmeesters
 
terug
 
 

Orgeltocht SGK
datum en tijdstip 20-07-2024 om 09:30
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 21-07-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 28-07-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-08-2024 om 10:00
meer details

Brommers kieken...in de karke... activiteit SGK
datum en tijdstip 10-08-2024 om 10:00 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.