PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Liturgie 12 maart 2023 Liturgie 12 maart 2023
                            3e zondag van de 40 dagen  – kleur paars
                        Thema : ‘ Hopen op ’

                       Organist: Teus de Mik

                 Voorganger:  Pastor Rien Baauw
                     Lector: Anneke van Helvoort  

Welkomstwoord en mededelingen  

Bij het aansteken van de tafelkaarsen

Licht….omdat de duisternis zo zichtbaar is
Omdat er steeds weer donkere wolken zijn
Omdat onvrede en onrust hun schaduw vooruitwerpen
Een licht om te ontsteken, een vlam die warmte geeft,
om de moed niet te verliezen.
Om de hoop die dooft weer aan te blijven wakkeren.
Om te blijven geloven in wat komt in een wereld,
waarin het licht iedereen om straalt .
Stilte ……. Wij willen een moment stil zijn.

Lied: 221  Zo vriendelijk en veilig als het licht
1  Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

2  Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

3  Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Aanvangswoorden – Toch blijven leven
Hopen is toch blijven leven in de vertwijfeling
en toch blijven zingen in het duister.
Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in de morgen, is niet in slaap vallen
en wakker worden als de zon weer opgaat.
Is bij storm op zee land ontdekken.
Is in de ogen van de ander lezen dat hij je heeft verstaan.
Zolang er nog hoop is , zolang is er ook bidden,
       en zolang zal God je in zijn ‘handen’ houden.

Bemoediging 
Voorganger:   Onze hulp is in de naam van de Heer
Gemeente :    DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Voorganger:   Die trouw blijft tot in eeuwigheid.
Gemeente:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON
Voorganger:   Liefde, barmhartigheid en vrede zij met U                                    
                        van God onze Vader van Jezus Christus                                                                                        en van de Heilige Geest .

Drempelgebed:
Voorganger: Zie ons hier bijeen gekomen
                       mensen met elk hun eigen levensverhaal.
Gemeente:   Zie ons en…richt onze ogen op U 
                       dat wij door Uw kracht leven als mensen van U
Voorganger: Geef ons een woord – een verhaal voor  onderweg  
Gemeente:   Geef ons vandaag een teken van Uw Liefde trouw                                                                                  en Hoop        Amen
Lied: Met de kinderen;    “Zoek het licht…….. ( zie bijlage )
Het is maar te hopen   vrij vertaald naar psalm 9

Er worden mensen vergeten, er zijn mensen die niemand kent, en het is maar te hopen dat jij het niet bent. Er worden mensen geslagen, geschopt en gestompt, en het is maar te hopen dat het jou niet overkomt.
Er worden mensen uitgescholden, hun naam met slijk besmeurd, en het is maar te hopen dat het jou niet gebeurt. Er worden mensen vergeten, er zijn mensen die niemand moet, en het is maar te hopen dat jij het niet doet. Er moeten mensen vluchten voor hun leven en het is maar te hopen, dat wij hen warmte, veiligheid en hulp willen geven  Waar mensen worden vergeten, wordt U God vergeten.                                   Waar mensen worden geslagen, doet het U pijn.    
En.. het is maar te hopen, van harte te hopen,
dat mensen voormensen menselijk zijn.                       

Lied:  305 Alle eer en alle glorie

1  Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

2  Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3  Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

Lezingen uit de bijbel

Psalm 25 : 4 en 5  en Jeremia 29: 11

Lied: Nr. 913 : 1,2,4  Wat de toekomst brengen moge

1 Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

2 Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

4 Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Romeinen 15: 4 en 13
Lied: Nr. 909 : 1,2  Wat God doet dat is welgedaan

1  Wat God doet, dat is welgedaan,
zijn wil is wijs en heilig.
’k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,
die hand geleidt mij veilig.
In nood is mij
zijn trouw nabij.
Ja Hij, de Heer der Heren,
blijft eeuwig wijs regeren.


2  Wat God doet, dat is welgedaan.
Hij is mijn licht en leven. Ik wil mijzelf van nu voortaan
blijmoedig aan Hem geven,
omdat ik weet  in vreugd en leed:
zijn vaderlijke ontferming
blijft eeuwig mijn bescherming.

Overdenking  -  Orgelspel
Lied: Nr. 904 : 1,2  Beveel gerust uw wegen 
1  Beveel gerust uw wegen,
al wat u ’t harte deert,
der trouwe hoede en zegen
van Hem, die ’t al regeert.
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan.

2  De Heer moet gij vertrouwen,
begeert gij de uitkomst goed,
op Hem uw hope bouwen,
zal slagen wat gij doet.
Door geen bekommeringen,
geen klagen en geen pijn
laat God zich iets ontwringen:
Hij wil gebeden zijn.

Oefening in hoop
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop
Ik hoop dat ik in mensen het goede kan zien.
Ik hoop dat ik in deze tijd tekenen van hoop kan zien.
Ik hoop dat ik niet door wanhoop overspoeld zal worden.
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop
Ik hoop dat ik mensen kan aanmoedigen en verwarmen.
Ik hoop dat ik anderen niet zal breken met mijn woorden
Ik hoop dat ik mild en terughoudend blijf in mijn oordeel.
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik hoop dat ik open kan blijven staan voor anderen
Ik hoop dat ik kan luisteren naar het innerlijk van de mens
Ik hoop dat er iemand is die mij altijd weer steunt
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
        Ik wil leven uit vertrouwen en liefde.
        Ik wil doorgeven wat opbouwend en hoopgevend is.
        Ik hoop op mensen die samen met mij leven vanuit de goede hoop. 

Gebeden en Gaven

Dankgebed – Voorbeden – stilgebed …..
Samen bidden we het Oecumenische  “Onze Vader “

Lied: Nr. 793: 1,2  Bron van liefde, licht en leven 

1  Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt
door uw hand elkaar gegeven,
door uw vinger aangeraakt.
Laat ons op uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet;
dat wij samen lachend lopen
in uw grote bruiloftsstoet.

2  Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind –
al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten:
Gij laat ons geen dag alleen.

Heenzending

Alleen de woorden die we samen vinden,
zijn verstaanbaar. Alleen de weg die we samen gaan,
heeft een doel.  Alleen het doel dat we samen stellen,
is bereikbaar. Alleen de vrede die we zelf maken,
wordt wereld wijd.

Zegen

Lied: Nr. 415 Zegen ons,  Algoede

1  Zegen ons, Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.
2  Stort, op onze bede,  in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht   
van uw Geest bij dag en nacht.

3  Amen, amen, amen!  Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer!

Orgelspel

Uitgangscollecte, Diaconie en Kerkrentmeesters
 
terug
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 28-04-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 05-05-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 09-05-2024 om 09:00
Hemelvaartsdag 9.00 uur meer details

Kerkdienst Hemelvaartsdag 9.00 uur
datum en tijdstip 09-05-2024 om 09:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 12-05-2024 om 10:00
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.