PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie Hemelvaartsdag 21 mei liturgie Hemelvaartsdag 21 mei
De liturgie van de korte viering op 21 mei  te beluisteren via Diensten online.
Wanneer u het audiobestand downloadt kunt u tegelijkertijd de liturgie aanklikken. Zo kunt u beiden tegelijk openen.

Voorganger: ds.Gerard van der Brug
Organist: Gert Oldebeuving.
Ouderling van dienst: Wim Kornegoor
 

Orgelspel - Prelude Gen Himmel aufgefahren ist – (Lied 621)

Kort woord ter inleiding door Wim Kornegoor

Psalm 47: 2
God stijgt blinkend schoon
met gejuich ten troon.
Luid bazuingeschal
meldt het overal.
Zingt Gods eer, heft aan, 
's Konings eer, heft aan.
 
Heel de aarde hoort
naar des Heren woord, 
is zijn rijksgebied.
Zingt een kroningslied!
Die de volken leidt
troont in heiligheid
Lezing - Lucas 24,49-53
Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen.   Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden.

Korte overdenking

Orgelspel

Gebed - Liedtekst Lied 664
Naam van Jezus, nu verheven 
boven alle namen uit,
om een leidsman ons te geven 
die in alle waarheid leidt, 
wees verborgen in ons midden, 
leer ons bidden,
geef uw zegen wijd en zijd.
Wanneer zult Gij weer verschijnen? 
Komt het vragen nog te vroeg? 
Kent de herder nog de zijnen 
sinds hij eens de wolven sloeg?
Leid ons in de ware vrijheid,
uw nabijheid 
wolk en vuur zijn niet genoeg.
Overal wordt U gebeden
om het rijk dat komen gaat. 
Laat het zichtbaar zijn beneden, 
geef een nieuwe dageraad. 
Woord van God, maak deze aarde 
tot een gaarde
waar de boom des levens staat!
Amen

Lied 663
Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.
Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

Zegenbede

Orgelspel - Heer, komt in deze tijd (Lied 662)
 
terug
 
 

Kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Korte vesper, Dankdag gewas en arbeid, Kerk
datum en tijdstip 03-11-2021 om 19:30 uur
meer details

Gemeenteavond
datum en tijdstip 03-11-2021 om 20:15
meer details

oecumenische dienst, Willibrorduskerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 9.30 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.