PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Liturgie 14 januari 2024 Liturgie 14 januari 2024

PROTESTANTSE GEMEENTE

STEENDEREN EN BRONKHORST

 

Dienst 14 jan. 2024 om 10.00 uur

in Het Anker in Steenderen

 

Organist: Teus de Mik

Voorganger: ds. Roelie Reiling

ORGELSPEL

WELKOM EN MEDEDELINGEN

Wij gaan staan

Lied 216: 1,2 en 3

1 Dit is een morgen als ooit de eerste,

zingende vogels geven hem door.

Dank voor het zingen, dank voor de morgen,

beide ontspringen nieuw aan het woord.

 

2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven,

vochtige gaarde, geurig als toen.

Dank voor gewassen, grassen en bomen,

al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

 

3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,

licht dat ooit speelde waar Eden lag.

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,

dank opgetogen Gods nieuwe dag.

 

EEN MOMENT VAN STILTE

BEMOEDIGING EN GROET

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer,

G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,

V: die trouw blijft tot in eeuwigheid

G: EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.

V: Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.

G: AMEN

 

Wij gaan zitten

GEBED OM ONTFERMING Afgesloten met: Kyrie

Heer, ontferm U over ons

Christus, ontferm U over ons

Heer, ontferm U over ons

 

Lied 304: 1,2 en 3

1 Zing van de Vader die in den beginne

de mensen schiep, de dieren en de dingen:

hemel en aarde wil zijn naam bezingen:

houd Hem in ere!

 

2 Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,

bron van geluk voor wie Hem wil geloven:

luister naar Hem het woord van alzo hoge:

houd Hem in ere!

 

3 Zing van de Geest, de adem van het leven,

duurzame kracht die mensen wordt gegeven.

Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:

houd Hem in ere!

 

GEBED VAN DE ZONDAG

AANDACHT VOOR DE KINDEREN

Lied 8b: 1 en 4

1 Zie de zon, zie de maan,

zie de sterren in hun baan,

sterren ontelbaar, overal vandaan.

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.

Heer, hoe heerlijk is uw naam!

 

4 Voel je hart, voel je huid,

voel je adem als je fluit.

Mensen ontelbaar, overal vandaan.

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.

Heer, hoe heerlijk is uw naam!

 

(kinderen naar de kinderdienst)

Wij gaan staan

EERSTE LEZING Johannes 2: 1 – 12

Lied 315: 1 en 2

1 Heb dank, o God van alle leven,

die zijt alleen Uzelf bekend,

dat Gij uw woord ons hebt gegeven,

uw licht en liefde ons toegewend.

Nu rijst uit elke nacht uw morgen,

nu wijkt uw troost niet meer van de aard,

en wat voor wijzen bleef verborgen

werd kinderen geopenbaard.

 

2 En of een mens al diep verloren

en ver van U verzworven is,

Gij noemt zijn naam, hij is herboren,

vernieuwd door uw getuigenis.

Uw woord, dat spreekt in alle talen,

heeft uit het graf ons opgericht,

doet ons in vrijheid ademhalen

en leven voor uw aangezicht.

 

Wij gaan weer zitten

UITLEG EN VERKONDIGING

ORGELSPEL

Lied 791: 1 – 6

1 Liefde, eenmaal uitgesproken

als uw woord van het begin,

liefde, wil ons overkomen

als geheim en zegening.

 

2 Liefde, die ons hebt geschapen,

vonk waarmee Gij zelf ons raakt,

alles overwinnend wapen,

laatste woord dat vrede maakt.

 

3 Liefde luidt de naam der namen

waarmee Gij U kennen laat.

Liefde vraagt om ja en amen,

ziel en zinnen metterdaad.

 

4 Liefde waagt zichzelf te geven,

ademt op van goede trouw.

Liefde houdt ons in het leven, –

daarop hebt Gij ons gebouwd.

 

5 Liefde laat zich voluit schenken

als de allerbeste wijn.

Liefde blijft het feest gedenken

waarop wij uw gasten zijn.

 

6 Liefde boven alle liefde,

die zich als de hemel welft

over ons: wil ons genezen,

bron van liefde, liefde zelf!

 

GEBEDEN Dankgebed

Voorbeden

Stil gebed

ONZE VADER Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,

Uw naam worde geheiligd,

Uw koninkrijk kome,

Uw wil geschiede

Op aarde zoals in de hemel,

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.

En leidt ons niet in verzoeking.

maar verlos ons van het boze,

want van U is het Koninkrijk

en de kracht en de heerlijkheid

in eeuwigheid, Amen

 

(kinderen komen terug)

 

Wij gaan staan

Slotlied 526: 3 en 4

3 In Kana was de gloed geweken,

het vuur bedolven onder as;

toen zei de vlam in ieders beker

wie er de ware wijnstok was;

laat het nu uit de kruiken stromen,

de vreugde ga van mond tot mond,

omdat Hij, in zijn uur gekomen,

de aarde aan zijn zijde vond!

 

4 Juich voor de koning van de volken

buig voor zijn opperheerschappij,

zing halleluja! Uit de wolken

komt ons zijn heerlijkheid nabij.

Bouw dan ootmoedig aan de aarde,

leg vrede in elkanders hand:

Hij die de beste wijn bewaarde

roept ons ter bruiloft in zijn land!

 

ZEGEN EN ZENDING

Afgesloten met 431c

A --- men A --- men A --- men

ORGELSPEL

Collecten.

terug
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 30-06-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 07-07-2024 om 10:00
meer details

Eetclub 'Eet eens mee'
datum en tijdstip 08-07-2024 om 17:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 14-07-2024 om 10:00
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.