PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Liturgie 25 juni 2023 Liturgie 25 juni 2023
25 juni 2023   
Voorganger : dhr. Herman Haan
Organist: Bram van Oort

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.

In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
Zingen: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf

ZINGEN Liedboek 280 : 1, 3 en 6
De vreugde voert ons naar dit huis

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   301a

ZINGEN Liedboek 304, alle coupletten 
Zingt van de Vader

GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN

EERSTE LEZING Door de lector EXODUS 17:1-7

ZINGEN  Liedboek 281: 1, 2, 3 en 6
Wij zoeken hier uw aangezicht

TWEEDE LEZING          Door de voorganger
Markus 9: 33-37

ZINGEN   338b

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
ZINGEN  gezongen geloofsbelijdenis,
Liedboek 344, alle coupletten
Wij geloven één voor één

GEBEDEN          Dankgebed
                              Stil gebed
                              ONZE VADER

Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(kinderen komen terug)
Gelegenheid kinderkerk leiding om afscheid te nemen van Jorik en welkom door tieners

ZINGEN Slotlied 978, alle coupletten
Aan U behoort o Heer der Heren

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b

ORGELSPEL
Uitgangscollecte, Diaconie en kerkrentmeesters
 
terug
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 30-06-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 07-07-2024 om 10:00
meer details

Eetclub 'Eet eens mee'
datum en tijdstip 08-07-2024 om 17:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 14-07-2024 om 10:00
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.