PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Kerkdienst Witte Donderdag 28 maart 2024 Kerkdienst Witte Donderdag 28 maart 2024
PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST

‘Witte Donderdag’

Dienst 28 mrt 2024 om 19.30 uur in de Remigiuskerk in Steenderen

De viering vind plaats in het koorgedeelte
              Organist:  Gert Oldenbeuving
        Voorganger:  Ds. Hubertien Oostdijk
         m.m.v. Christa Kelderman blokfluit
                          en de Cantorij
        Muziek: Sonate G-dur – Joh. Seb. Bach

WELKOM EN MEDEDELINGEN

Lied 116: 1, 2, 3 en 8
1  God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

2  Toen de benauwdheid dreigend op mij viel
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen,
heb ik de naam des Heren aangeroepen
en weende: Heer mijn God, bewaar mijn ziel.

3  Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.

8  Voor ’t oog van al de zijnen zal ik Hem
offers van dank naar mijn beloften brengen,    
in ’s Heren voorhof mijn gejubel mengen
met uw lofprijzingen, Jeruzalem.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Kyriegebed
Afgesloten met:   Kyrie
Heer, ontferm U over ons
Christus, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons
Lied 556: 1 en 3 Cantorij  5 Gemeente
Cantorij
1  Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

Cantorij
3  Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.

Allen
5  Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisig Hem!

GEBED opening Schrift
EERSTE LEZING    Marcus 14: 12 – 25
Lied 395: 1 en 4  Couplet Cantorij, refrein Allen
                    
                                                                                         
1  Op de avond, toen de uittocht
uit Egypte werd gevierd,
en de matse werd gebroken
en de wijn werd ingeschonken,
toen heeft Jezus aan zijn mensen
een geheim geleerd:
refrein
Wij gaan rond met het brood,
wij gaan rond met de wijn,
want iedereen mag leven
en vrolijk zijn.
Wij gaan rond met het brood,
wij gaan rond met de wijn,
want iedereen mag leven
en vrolijk zijn.

4  Op die maaltijd van het paasfeest,
op de avond voor zijn dood
zei Hij: zelf zal Ik er bij zijn
op het feest waar jullie vrij zijn,
op de maaltijd die God aanricht,
en dat feest wordt groot!
refrein
Wij gaan staan
TWEEDE LEZING Marcus 14: 32 – 41

Lied 570

1  Toen Jezus had gebeden,
gebeden in de hof,
toen lagen zijn discipelen
te slapen in het stof.

2  Zij zouden met Hem waken,
maar wakker bleef er géén,
zij kwamen naar Getsemane,
maar lieten Hem alleen.

3  Hun ogen gingen open,
hun ogen vielen toe,                                                 
zij wilden zijn waar Jezus was,
maar waren veel te moe.

4  En Jezus ging iets verder,
iets verder in de nacht.
Daar sprak Hij met zijn Vader en
ontving Hij nieuwe kracht.

Wij gaan weer zitten
VERKONDIGING
Muziek: Herzlich tut mich verlangen – Joh.Seb. Bach

GEBEDEN

Wij vormen een kring
Tafelgebed Lied 403d
Voorganger
 Allen
 Gij, louter licht en bron van eeuwig leven,
 wij zegenen U!

 Voorganger
 Allen
 Gij, louter licht en bron van eeuwig leven,
 wij zegenen U!

 Voorganger
  Allen
 Gij, louter licht en bron van eeuwig leven,
 wij zegenen U!

 Voorganger

Allen
Hij, licht uit licht, woord van den beginne,
Jezus Messias!

Voorganger

Allen
Hij, ware herder, woord van den beginne,
Jezus Messias!
Voorganger

Allen
Hij, Lam van God, brood uit de hemel,
Jezus Messias!

Voorganger

Allen
Gij, louter licht en bron van eeuwig leven,
wij zegenen U!

Voor het delen van brood en wijn zingen we
Eat this bread    (zie bijlage)

Tijdens het delen van Brood en Wijn:

Muziek: Sonate g-moll – Joh.Seb. Bach

Dankgebed
          Overgang naar de Goede Vrijdag
Wij gaan staan
Marcus 14: 26 – 31
Lied 571: 1 en 3 Cantorij  2, 4 en 5 met gemeente
Cantorij
1  In stille nacht houdt Hij de wacht
waar alle anderen slapen.
De ogen zwaar, de harten moe,
hebben wij Hem verlaten.

Allen
2  Waarom blijft niet het laatste lied
in onze harten hangen?
De lofzang klonk, maar is verstomd.
De dood houdt ons omvangen.

Cantorij
3  Een beker vol van vreugdewijn
heeft Hij met ons gedronken.
Een bittere kelk vol eenzaamheid
hebben wij Hem geschonken.

Allen
4  In stille nacht heeft Hij volbracht
de doortocht voor ons leven.
De nieuwe morgen van Gods trouw
heeft Hij aan ons gegeven.
Allen
5  Tot aan het einde van de tijd
zal ik zijn wachtwoord horen:
Waak dan en bid! Zo blijft Hij mij,
en ik Hem toebehoren.

Bidden Luthers Avondgebed.
In stilte verlaten we de kerk.
 
terug
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 28-04-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 05-05-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 09-05-2024 om 09:00
Hemelvaartsdag 9.00 uur meer details

Kerkdienst Hemelvaartsdag 9.00 uur
datum en tijdstip 09-05-2024 om 09:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 12-05-2024 om 10:00
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.