PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Liturgie Goede Vrijdag, 2 april 2021 Liturgie Goede Vrijdag, 2 april 2021
(Er is een wakelampje wat in de nis achterin geplaatst kan worden, geeft het vertrouwen weer dat de lamp van God niet uitgaat)

Voorganger : ds. Hubertien Oostdijk
Lector Tineke Burgers
Zangers: Jan en Tineke Burgers
Organist: Gert Oldenbeuving

Wij komen in stilte binnen

Lied 86: 2 en 3 wordt gezongen door de zanggroep

2  Ja tot U hef ik mijn leven,
Gij zijt mild om te vergeven,
rijk in goedertierenheid
voor een hart dat tot U schreit.
Heer, neem mijn gebed ter ore,
wil mijn luide smeken horen.
In het bitterste getij
roep ik en Gij antwoordt mij.

3  Allen die als goden blonken
zijn bij U in ’t niet gezonken.
Niets kan bij uw werk bestaan.
Heel de wereld roept U aan.
Alle volken komen samen,
die Gij schept en roept bij name,
buigen voor uw zetel neer,
brengen uwen naam de eer.

Gebed voor de Goede Vrijdag
Orgelspel als opmaat voor het lezen van het Lijdensevangelie
Lied 571 wordt gezongen door de zanggroep

1  In stille nacht houdt Hij de wacht
waar alle anderen slapen.
De ogen zwaar, de harten moe,
hebben wij Hem verlaten.


2  Waarom blijft niet het laatste lied
in onze harten hangen?
De lofzang klonk, maar is verstomd.
De dood houdt ons omvangen.

3  Een beker vol van vreugdewijn
heeft Hij met ons gedronken.
Een bittere kelk vol eenzaamheid
hebben wij Hem geschonken.

4  In stille nacht heeft Hij volbracht
de doortocht voor ons leven.
De nieuwe morgen van Gods trouw
heeft Hij aan ons gegeven.

5  Tot aan het einde van de tijd
zal ik zijn wachtwoord horen:
Waak dan en bid! Zo blijft Hij mij,
en ik Hem toebehoren.

Marcus 14: 53-65
Orgel: Wer hat dich so geschlagen – J.S. Bach
Marcus 14: 66-72
Orgel: Erbarm’ dich mein, o Herre gott – J.S. Bach
Marcus 15:1-15
Orgel: O Lamm Gottes, unschuldig – J.S. Bach
Marcus 15:16-32
Orgel: O wir armen Sünder – J.S. Bach
Marcus 15: 33-37 (staande)
De Paaskaars wordt gedoofd
Stilte
(gemeente gaat zitten)
Marcus 15: 38-41
Orgel: Wenn wir in höchsten Nöten sein – J.S. Bach
Gebed
Lied 590: 1-4 wordt gezongen door de zanggroep
1  Nu valt de nacht. Het is volbracht:
de Heer heeft heel zijn leven
voor het menselijk geslacht
in Gods hand gegeven.

2  De wereld gaf
Hem slechts een graf,
zijn wonen was Hem zwerven;
al zijn onschuld werd Hem straf
en zijn leven sterven.

3  Hoe slaapt Gij nu,
die men zo ruw
aan ’t kruishout heeft gehangen.
Starre rotsen houden U,
rots des heils, gevangen.

4  ’t Is goed, o Heer,
Gij hoeft de eer
van God niet meer te staven.
Leggen wij ons bij U neer,
in uw dood begraven.

Als overgang naar de Stille Zaterdag

Marcus 15: 42-47

We verlaten in stilte de kerk

 
terug
 
 

Kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Korte vesper, Dankdag gewas en arbeid, Kerk
datum en tijdstip 03-11-2021 om 19:30 uur
meer details

Gemeenteavond
datum en tijdstip 03-11-2021 om 20:15
meer details

oecumenische dienst, Willibrorduskerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 9.30 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.