PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Kerkdienst Stille Zaterdag 30 maart 2024 Kerkdienst Stille Zaterdag 30 maart 2024
                        Dienst 30 mrt 2024, om 21.00 uur
                        in de Remigiuskerk in Steenderen

                                 Pianist:  Lucian Venderink
             
                       Voorganger:  Ds. Hubertien Oostdijk

                                      m.m.v. Full House

Openingstekst

Zingen ‘Sterk als de dood is de liefde’, Graankorrel 48 3x, eerste twee
keer Full House, 3e keer met gemeente.

L:       Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?
Waarom komen wij bijeen en waken wij?

V:      Deze nacht waken wij om een weg te vinden het donker door –
Een pad door de golven,  /  Een uitweg uit gebondenheid,
Een ontkomen aan de dood,  /  Een weg naar het licht!
Deze nacht gedenken wij  /  De grote daden van de Eeuwige,
aan zijn kinderen gedaan.   /  Hij redde hen, gaf hen het leven,
een weg naar het licht! / Deze nacht getuigen wij zingenderwijze,
met tal van verhalen /  van de overwinning op de dood.
Hij die heet Immanuel is ons voorgegaan –

Lied 704,  ‘veertig dagen’  uit ‘Zangen van zoeken en zien’  
                     1 en 2 Full House, 3 en 4 met gemeente.


Gebed
‘Als de graankorrel’, graankorrel 51 3x, eerste keer Full House, 2e en
3e keer met gemeente

Stilte
Licht wordt gedimd
Zingen ‘Nachtblauw de hemel’, graankorrel 51 Full House

Nachtblauw de hemel, donker de aarde.
Geen enkel geluid.   /   Niets te horen.
Niets beweegt.    /   Als in doodsslaap wachten wij op wat komt.’

Tekst

De nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht

Licht dat terugkomt 52 en 53


Licht, Licht 53
We ontsteken de kleine kaarsjes en blijven zingen
‘Licht, licht, alles wordt licht’

Lezing: Genesis 2: 1 – 9
          Hij die heet Immanuel is ons voorgegaan –
Door de diepte van de dood,
De god verlatenheid heeft hij doorstaan.
Wij zijn bijeen, omdat zijn liefde sterker is dan de dood.
Hier willen wij het licht zoeken in de duisternis
Om de schepping te zien in Gods eeuwig licht,
Om het leven te zien als komend uit Gods hand.

A:      DIT IS DE NACHT WAARIN WIJ GEDENKEN
HOE GOD HET LICHT UITRIEP OVER DE AARDE.
SCHEPPING DIE UIT DUISTER HET DUISTER KOMT,
EN IN LUISTERRIJK LICHT VAN DE EEUWIGE STAAT.

L:       Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?
Waarom slapen wij niet, maar waken wij het donker door?

V:      Deze nacht gedenken wij hoe God betrokken is op ons leven. 
          Door alle tijden hebben mensen hoop ontleend aan zijn trouw.
En altijd weer sprak God, door mensen en profeten
Van de toekomst die goed is en hoopvol en met perspectief.
          Wij gedenken dat leven in Gods licht doet opstaan, en ons brengt
Op wegen die naar God leiden en naar zijn vrede.

A:      DIT IS DE NACHT WAARIN WIJ HOREN
VAN DE STEPPE DIE ZAL BLOEIEN,
VAN HET JUICHEN EN DE VREUGDE
DIE GOD VOOR OGEN STAAT VOOR ALLE MENSEN.

Lezing: Jesaja: 35: 1 – 7

Lied 126a ‘Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap’ coupletten
Full House, refrein gemeente

                        Wij gaan staan

Laten wij ons geloof belijden

V:      Wilt u God dienen en leven naar Gods Woord van liefde?

A:      JA, DAT WIL IK
V:      Wilt u zich verzetten tegen alle machten en mensen die liefdeloos                                                                                                            heersen over anderen en       uzelf?

A:      JA, DAT WIL IK

V:      Wilt u leven in de vrijheid, waarin God ons iedere dag weer stelt?

A:      JA, DAT WIL IK

V:      Ik-zal-er-zijn heet onze God.
Hij is als zijn naam, Schepper van hemel en aarde,  die ons de aarde
heeft toevertrouwd, hij vraagt ons te zorgen voor zijn schapen. God - Vader van zijn volk onderweg, Moeder van alle  levenden –

A:      JA, DAT GELOOF IK

V:      Gods rijk van vrede is onder ons komen wonen in Jezus van Nazareth, mens onder mensen.      Hij roept ons Hem in dienstbaarheid te volgen –

A:      JA, DAT GELOOF IK

V:      Gods Geest is het die levend maakt, die ons leidt in waarheid,– die ons doet groeien in
            geloof en hoop en liefde en met ons meegaat op de weg van de vrede.


A:      JA, DAT GELOOF IK

                   Wij gaan zitten

Lied 725  uit ‘Zangen van zoe

              Wij gaan staan
Lezing Paasevangelie Marcus 16:1-8

Zingen 637


2  De Vader laat niet in het graf
zijn kind dat zoveel vreugde gaf,
Hij tilt het uit de kille grond –
het loopt als vuur de wereld rond.

3  De oude nacht voorgoed gedood,
de toekomst kleurt de morgen rood;
ziehier hoe God vergevend is
en hoe zijn liefde levend is.

4  Ziehier het licht van lange duur,
ziehier de Zoon, de zon, het vuur;
o vlam van Pasen, steek ons aan –
de Heer is waarlijk opgestaan!

Zegen
                     Wij gaan zitten

Full House zingt: ‘Worthy is the Lamb’
 
terug
 
 

Orgeltocht SGK
datum en tijdstip 20-07-2024 om 09:30
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 21-07-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 28-07-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-08-2024 om 10:00
meer details

Brommers kieken...in de karke... activiteit SGK
datum en tijdstip 10-08-2024 om 10:00 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.