PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Liturgie Witte Donderdag 6 april 2023 Liturgie Witte Donderdag 6 april 2023
PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST
Witte Donderdag
Dienst 6 april 2023 om 19.30 uur in de Remigiuskerk in Steenderen

              Organist:  Pieter Haverkamp

        Voorganger:  Ds. Hubertien Oostdijk
                       m.m.v. enkele zangers
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
Wij gaan staan
Lied 67: 1 zangers, 2 en 3 met Gemeente
1  God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons ’t gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde / elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend’,
zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen
van uw heil erkent.

2  De volken zullen U belijden,
o God, U loven al tezaam!
De landen zullen zich verblijden
en juichen over uwe naam.
Volken zult Gij rechten, / hun geding beslechten
in gerechtigheid,
volken op deze aarde, / die uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.

3  De aarde heeft de vrucht gegeven,
die door de hemel werd verwekt,
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.
God is ons genegen, / onze God geeft zegen,
Hij die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen
wat op aarde leeft.

Stil Gebed
BEMOEDIGING EN GROET
V:        Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:        die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:        EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:        Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.     
G:        AMEN


KYRIEGEBED
Afgesloten met:   301a

Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison
Lied 309: canon, zangers, Gemeente
1  Zing nu verheugd een vrolijk lied,
ja zing en jubel allemaal.
Wij spelen en zingen in gloria,
in klank en kleur, in toon en taal.
Zing nu verheugd een vrolijk lied,
een wereld lang in gloria! 

GEBED OPENING SCHRIFT
LEZING   Johannes 13: 1 - 15
Lied 569
1  Toen Jezus wist: nu is gekomen
het uur om door de nacht te gaan,
heeft Hij een linnen doek genomen
en water in een schaal gedaan.

2  Hij gaf ons zwijgende een teken
en kwam ons voet voor voet nabij,
Hij deed het water van zich spreken,
het stort zich uit en reinigt mij.

3  Zo is de Heer een knecht geworden
en tot de bodem toe gegaan
om ons met ootmoed te omgorden,
Hij doet ons zijn geringheid aan.

4  Heer van mijn hart, U bent gekomen
de nacht door naar uw grote dag,
ik heb in eenvoud aangenomen
dat ik U daarin volgen mag.

VERKONDIGING

ORGELSPEL

Lied 970: 1 zangers, 2 t/m 5 met Gemeente
1  Vlammen zijn er vele,  één is het licht,
licht van Jezus Christus,   vlammen zijn er vele,
één is het licht, wij zijn één in Christus.

2  Ranken zijn er vele,   één is de stam,
wijnstok van het leven,   ranken zijn er vele,
één is de stam, wij zijn één in Christus.

3  Gaven schonk Hij vele,  één is de Geest,
Geest van Jezus Christus,   gaven schonk Hij vele,
één is de Geest, wij zijn één in Christus.

4  Velen mogen dienen als onze Heer,
Hij wast onze voeten, velen mogen dienen
als onze Heer, wij zijn één in Christus.

5  Leden zijn er vele, één is zijn kerk,
wij zijn Christus’ lichaam, leden zijn er vele,
één is zijn kerk,  wij zijn één in Christus.

GEBEDEN   Dankgebed 
                     Voorbeden   
         
Gedicht Voetwassing, Jaap Zijlstra

U hebt uw handen vuil gemaakt
aan onze voeten,
wij overwegen nog
of wij wel samen aan één tafel zullen gaan.

Breng ons te binnen het gebroken brood,
het geheim van het graan,
het geeft zich aan de aarde,
sterft, breekt uit in leven.

En laat ons niet ontgaan
de klare wijn van uw woorden,

maak ons tot ranken aan U,
wijnstok van liefde.
Wij zijn maar vluchtige mensen,
laat ons weer wonen onder één dak,
breng ons weer thuis bij U aan tafel.

Tafelgebed

Voor het delen van brood en wijn zingt de zanggroep
Eat this bread Drink this cup.Come to Him and you shall not hunger
Eat this bread  drink this cup, trust in Him and you will not thirst
Jesus Christ, Bread of Life, those who come to you will not hunger
Jesus Christ, risen Lord, those who trust in You will not thirst
Eet dit brood, drink de wijn
Wie tot Hem komt zal nooit meer hong'ren   
Eet dit brood, drink de wijn  -  kom tot Hem want Hij lest je dorst.
Christus, Heer,  Levensbrood   wie tot U komt zal nooit meer hon’gren
Christus, Heer,  opgestaan -  wek in ons verlangen naar U.

Tijdens het Avondmaal, orgelspel

Dankgebed

Overgang naar de Goede Vrijdag

Lezen: Mattheus 26: 31-35

Zingen: 571

Gemeente
1  In stille nacht houdt Hij de wacht
waar alle anderen slapen.
De ogen zwaar, de harten moe,
hebben wij Hem verlaten.

zanggroep
2  Waarom blijft niet het laatste lied
in onze harten hangen?
De lofzang klonk, maar is verstomd.
De dood houdt ons omvangen.
Gemeente
3  Een beker vol van vreugdewijn
heeft Hij met ons gedronken.
Een bittere kelk vol eenzaamheid
hebben wij Hem geschonken.

zanggroep
4  In stille nacht heeft Hij volbracht
de doortocht voor ons leven.
De nieuwe morgen van Gods trouw
heeft Hij aan ons gegeven.

Gemeente
5  Tot aan het einde van de tijd
zal ik zijn wachtwoord horen:
Waak dan en bid! Zo blijft Hij mij,
en ik Hem toebehoren.

Bidden Luthers Avondgebed

In stilte verlaten we de kerk

                         
 
terug
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 26-05-2024 om 10:00
meer details

Kind op Schootviering
datum en tijdstip 26-05-2024 om 11:45
meer details

Gespreksgroep Bijbelboek Job
datum en tijdstip 30-05-2024 om 19:00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 02-06-2024 om 10:00
meer details

Noaberdienst met vijf noaberkerken in de Remigiuskerk Steenderen
datum en tijdstip 09-06-2024 om 10:00
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.