PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie biddag 1 maart 2023 liturgie biddag 1 maart 2023
                   PROTESTANTSE GEMEENTE
                STEENDEREN EN BRONKHORST

                 Biddag voor Gewas en Arbeid

woensdag 1 maart 2023 om 19.30 uur in Het Anker met  ds. Hubertien Oostdijk en de Kerkgebed-groep en
                 m.m.v. vocal group Full House en
                  organist: Gert Oldenbeuving

“Je moet de Heer om regen vragen als het lente wordt; Hij alleen laat alles groeien op het land” (Zacharia 10: 1)

De paaskaars brandt
Orgelspel
Welkom en mededelingen

Lied 314 vers 1, 2 en 3

Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeen gekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen

Een moment van stilte

Bemoediging en groet

v.: Onze hulp is van de Heer
a.: die hemel en aarde gemaakt heeft.
v.: Wij danken U voor deze aarde
waarop wij mogen wonen.
a.: Als uw tuin mogen wij haar
bewerken en bewaren:
een wereld voor mensen en dieren.
v.: Wij danken U voor deze aarde,
zo groot en wijd en prachtig om te zien.
a.: Wij mogen wonen in de wijde ruimte
van uw heerlijkheid.

v.: Daarvoor danken wij U, God.
a.: Amen

Gebed:
Gebed voor de boeren

Afgesloten met: 301a

Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison
Lofprijzing:
Lezen Openbaringen 15: 2a en 3 – 4

Lied 880 vers 1, 2, 3 en 4 (1e en 2e couplet: Full House)
Het leven op aarde is vreugde en rijkdom,
ontvouwt zich in schoonheid, fris groen brengt haar mee,
het kleurt de seizoenen, alle bergen en dalen,
van ster tot onstuimige zee.

Ons leven op aarde: fontein vol van goedheid
stroomt over in arbeid, in passie en pijn,
in de hectische steden en de stilte van wijsheid
in elk kind, onbevangen en klein.

Dit leven op aarde: een bron van genezing,
welt op in ons lachen, zingt mee in ons lied.
Brengt zorg voor de armen, geeft gemeenschap en liefde,
bevrijdt onze ziel van verdriet.

Dus houd van het leven, geef dank aan de Schepper,
wees blij met het licht van de Zoon dat ons tooit.
Voel de kracht van de Geest en volg het pad van de vrede
Tot ons leven zijn tijd heeft voltooid.

Gedicht:
Biddag voor gewas en arbeid

Inleiding: Biddag
Lezen: Zacharia 9: 16 – 10: 1
Lied 718 vers 1, 2, 3 en 4
God, die leven
hebt gegeven
in der aarde schoot,
alle vrucht der velden
moeten we U vergelden, -
dank voor ’t dagelijks brood.

Niet voor schuren,
die niet duren,
gaf Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.

Maar wij rijken,
ach, wij blijken
hard en onverstoord.
Open onze oren,
Heer, opdat wij horen
’t roepen aan de poort.

Wil dan geven,
dat ons leven
zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden
’t woord van uw genade
opgaan, sterk en vrij.

Gebeden:
Gebed voor het werk
Stil gebed
Full House zingt: Onze Vader - Huub Oosterhuis

Creatief moment: gebedsintenties

Gebeden:
Gebed van dr. Bernard ten Hove
aangevuld met de opgeschreven gebedsintenties

Lied 248 vers 1, 2, 3 en 4
De dag, door uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die 't licht en 't duister maakt.

Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

Zodat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.

Voorwaar de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefde en majesteit.

Zegen

Slotlied:
Full House zingt: The Lord bless you and keep you – Lorenz Maierhofer

 
terug
 
 

Orgeltocht SGK
datum en tijdstip 20-07-2024 om 09:30
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 21-07-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 28-07-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-08-2024 om 10:00
meer details

Brommers kieken...in de karke... activiteit SGK
datum en tijdstip 10-08-2024 om 10:00 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.