PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Vierde Advent, Festival of Lessons en Carols Vierde Advent, Festival of Lessons en Carols

FESTIVAL OF LESSONS & CAROLS
24 DECEMBER 2023
 om 10.00 uur in de Remigiuskerk
in Steenderen
m.m.v.
de Steenderense Cantorij   
o.l.v.. Gert Oldenbeuving
Bram van Oort, orgel
 LECTOREN
 • Orgel:  Von Gott will ich nicht lassen                     D. Buxtehude
 “Welkom en mededelingen”  
 • Verwacht de komst des Heren
 Cantorij 1 en 3, allen 2 en 4

1  Verwacht de komst des Heren, o mens bereid u voor
Reeds breekt in deze wereld, het licht des hemels door
Nu komt de vorst op aard, die God zijn volk zou geven
Ons heil, ons eigen leven, vraagt toegang tot ons hart

2  Bereid dan voor zijn voeten, de weg die hij zal gaan
Wilt gij uw Heer ontmoeten, zo maak voor Hem ruim baan   Hij komt- bekeer u nu, verhoog de dalen effen
De hoogten die zich heffen, tussen uw Heer en u.

3  Een hart dat wacht in ootmoed, is lieflijk voor de Heer   Maar op een hart vol hoogmoed, ziet Hij in gramschap neer    Wie vraagt naar zijn gebod, en bidden blijft en waken  In hem wil woning maken, het heil, de Zoon van God

4   O Jezus, maak mij arme, in deze heil’ ge tijd
Uit goedheid en erbarmen, zelf voor uw komst bereid
Laat dit bestaan uw stal, dit hart uw kribbe wezen
Opdat nu en na dezen, ik U lofzingen zal.
 • Once in Royal Davids city         (arr. A.H. Mann, David Willcocks)
1 en 2 Koor / 5 en 6 Allen
1  Once in Royal David’s city, Stood a lowly cattle shed
Where a mother laid her baby, In a manger for his bed                                     
Mary was that mother mild, Jesus Christ her little child

2  He came down to earth from heaven, Who is God and Lord of all    
And his shelter was a stable, And his cradle was a stall    
With the poor and mean and lowly,
Livedon earth our Savior holy

5  And our eyes at last shall see him, Through his own redeeming love 
For that scild so dear and gentle, Is our Lord in heaven above   
And he leads his children on, To the place where he is gone.

6  Not in that poor lowly stable,With the oxen standing by,      
We shall see him, but in heaven, Set at God’s right hand on high       
When like stars his children crowned, All in white shall wait around
 • Lesson 1        Genesis 1: 1-5
 Orgel   Nun komm der Heiden Heiland      J.G. Walther  
 • Lesson 2        Genesis 22: 15 t/m 18             “de zegen van Abraham”
 Kom tot ons de wereld wacht (Nun komm der Heiden Heiland. Zetting M. Vulpius)
 1. en 3 Koor / 2, 4 en 5 Allen
1  Kom tot ons de wereld wacht, Heiland kom in onze nacht  Licht dat in de nacht begint, kind van God, Maria’
2  Kind dat uit uw kamer klein, als des hemels zonneschijn  Op de aarde wordt gesteld, gaat uw weg zoals een held
3  Gij daalt van de Vader neer, tot de vader keert Gij weer    Die de hel zijt doorgegaan, en hemelwaarts opgestaan
4  Uw kribbe blinkt in de nacht, met een ongekende pracht  Het geloof leeft in dat licht, waarvoor al het duister zwicht
5   Lof zij God in’t hemelrijk,  Vader, Zoon en Geest gelijk  Nu en overal altijd,  nu en tot in eeuwigheid
 
 • Lesson 3     Jesaja 9: 1 t/m 7                      “profetie van de Messias”
 • Gabriels message         (David Willcocks)
Koor
 1. The angel Gabriel from heaven came, His wings as drifted snow, his eyes as flame  “All hail” said he, thou lowly maiden Mary  Most highly favour’d lady, Gloria
 
 1. For known a blessed Mothert hou shall be, All generations laud and honour thee  Thy Son shall be Emmanuel, by seers fore told   Most highly favour’d lady, Gloria
       3.  Then gentle Mary meekly bowed her head, To me be as it pleaseth God “she said” My soul shall laud and                 magnify his holy name
           Most highly favour’d lady, Gloria
       4  Of her, Emmanuel, the Christ was born, In Bethlehem, all on a Christmas morn  And Christian folk through                out  the World will ever say  Most highly favour’d lady, Gloria

 Lesson 4   Jesaja 11: 1-5  en vers 9 “Profetie van de Messias”

In the bleak midwinter Harold Darke 1888-1976)
Koor
In the bleak midwinter frosty wind made moan
Earth stood hard as iron, water like a Stone
Snow had fallen, snow on snow, In the bleak midwinter, Long ago

Our God, heaven can not hold him nor earth sustain
Heaven and earth shall flee away, when he comes to reign
In the bleak midwinter a stable place sufficed the Lord God almighty, Jesus Christ

Enough for him, whom cherubim worship night and day
A breast ful of milk and a manger ful of hay
Enough for him, whom angels fall down before, The ox and ass and camel which adore

What can I give him,  poor as I am? If I were a shepherd I would bring a lamb
If I were a wise man, I would do my part
Yet what I can I give him, Give my heart.
 
Lesson 5   Lucas 1: 26 t/m 33 “De aankondiging van de geboorte”

Op U mijn Heiland blijf ik hopen
Allen
Op U mijn heiland blijf ik hopen, verlos mij van mijn bange pijn  Zie heel mijn hart staat voor U open, en wil, o Heer, uw tempel zijn  O Gij, wien aard en hemel zingen, verkwik mij met uw heil ge gloed
Kom met Uw zachte glans doordringen, o zon van liefde, mijn gemoed
Vervul, o Heiland, het verlangen, waarmee mijn hart uw komst bereid  Ik wil in ootmoed U ontvangen, mijn ziel en zinnen zijn bereid  Blijf in uw liefde mij bewaren, waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren, doe intocht, Heer, in mijn gemoed.

. Lesson 6   Lucas 2: 1-3 t/m 7    “De geboorte”

. Een ster ging op uit Israël
 1. Koor / 2 en 3 Allen
1  Een ster ging op uit Israël na duizend en één nacht
Een oud verhaal werd doorverteld, een lied klonk onverwacht  Dit was het uur van onze God, een mensenzoon gelijk  Die onze naam draagt en ons lot, die nacht begon zijn rijk
2  De herders hebben het gezien, in de geboortestal
Daar was het vrede en sindsdien, zingt elk dat overal
Daar was het leven argeloos, verlosten waren zij
Dor hout ging bloeien als een roos, woestijn werd tot een wei
3  Gij morgenster en mensenzoon, breng ons de nieuwe tijd  Waarin de wereld wordt bewoond door uw gerechtigheid  Dan is het heil aan ons geschied, U allen even na  Dan zingt de schepping weer dit lied, tot in de gloria.

. Lesson 7   Lucas : 8 t/m 16      “De Herders”

. Away in a manger      (arr. David Willcocks)
Koor
1  Away in a manger, no crib for a bed, The little Lord Jesus laid down his sweet head
The stars in the bright sky looked down nwhere he laid, the little Lord Jesus a sleep on the hay

2  The cattle are lowing, the baby awakes, but little Lord Jesus no crying he makes.
I love thee, Lord Jesus! Look down from the sky, ans stay by my side until morning is nigh.

3  Be near me, Lord Jesus, I ask thee to stay close by me for ever, and love me. I pray.   Bless all the dear children in thy tender care, and fit ud for heaven, to live with thee there.
. Lesson 8   Mattheus 2: 1 t/m 11  “De wijzen”
 
 • Midden in de winternacht
 Allen
1  Midden in de winternacht ging de hemel open;
Die ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons hopen.  Elke vogel zingt zijn lied, herders, waarom zingt gij niet?  Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,
Laat de bel, laat de trom, laat de bel trom horen;
Christus is geboren

2  Vrede was het overal, wilde dieren kwamen
Bij de schapen in de stal en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom speelt gij niet Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,
Laat de bel, laat de trom, laat de bel trom horen;
Christus is geboren

3  Ondanks winter, sneeuw en ijs bloeien alle bomen,
Want het aardse paradijs is vannacht gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom danst  gij niet  Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,
Laat de bel, laat de trom, laat de bel trom horen;
Christus is geboren

4  Zie, reeds staat de morgenster stralend in het duister,  Want de dag is niet meer ver, bode van de luister  Die ons weldra op zal gaan; herders blaast uw fluiten aan,  Laat de bel, bim-bam, laat de trom, rom-rom  Kere om, kere om, laat de beltrom horen
Christus is geboren!

. Lesson 9   Johannes 1: 1 t/m 5 en 14     “Het woord is mens geworden”

. Nu daagt het in het oosten
 1. en 3 Cantorij,    2 , 4 en 5 Allen (staande)
1  Nu  daagt het in het oosten
Het licht schijn overal
Hij komt de volken troosten
Die eeuwig heersen zal

2  De duisternis zal wijken
Van d’ eeuwenlange nacht
Een nieuwe dag zal prijken
Met ongekende pracht

3  Zij, die gebonden zaten
In schaduw van de dood
Van God en mens verlaten
Begroeten ’t morgenrood

4  De zonne, voor wier stralen
Het nachtelijk duister zwicht
En die zal zegepralen
Is Christus, ’t eeuwig licht

5  Reeds daagt het in het oosten
Het licht schijnt overal
Hij komt de volken troosten
Die eeuwig heersen zal
 
 • Orgel Von Himmelhoch da komm ich her          (J.s. Bach)







 
terug
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 30-06-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 07-07-2024 om 10:00
meer details

Eetclub 'Eet eens mee'
datum en tijdstip 08-07-2024 om 17:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 14-07-2024 om 10:00
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.