PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Liturgie Kerstavond 24-12-2023 Liturgie Kerstavond 24-12-2023

PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST

          Kerstavondviering met vertoning kerstfilm
             van A tot Z op 24 december 20.00 uur

                    Organist:  Teus de Mik

        Voorganger:  ds. Hubertien Oostdijk
ORGELSPEL
Lied 483 ‘Stille Nacht’

1  Stille nacht, heilige nacht!
Davids zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Betlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

2  Hulploos kind, heilig kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

3  Stille nacht, heilige nacht!
Vrede en heil, wordt gebracht                                        2
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

Lied 484 ‘Go tell it on the mountain’ met cantorij
refrein
Go, tell it on the mountain,
over the hills and everywhere;
go, tell it on the mountain
that Jesus Christ is born.

1  While shepherds kept their watching
o’er silent flocks by night,
behold, throughout the heavens
there shone a holy light.
refrein
2  The shepherds feared and trembled
when lo! above the earth,
rang out the angel chorus
that hailed our Saviour’s birth!
refrein

3  Down in a lonely manger
the humble Christ was born,
and God sent our salvation
that blessed Christmas morn.
Refrein

WELKOM EN MEDEDELINGEN
aansteken kaarsen,  aansteken vier adventskaarsen met zingen “verlanglichtjes” voor kerst

Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan
                   Nu meteen, kaarsje één
 Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan
                    Goed idee, kaarsje twee 
Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan
                      Kijk, ik zie, kaarsje drie
Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan
                      Veel plezier, kaarsje vier
Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan
 
Lied 477: 1,2 en 4

1  Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

2  De hemelse engelen  riepen eens de herders
weg van de kudde naar ’t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

4  O kind, ons geboren,  liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

Wij gaan staan
EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.

Wij gaan zitten
GEBED samen met de kinderen
Lied 476 ‘Nu zijt wellekome’
1  Nu zijt wellekome,   Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge,   van alzo veer.
Nu zijt wellekome  van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk   zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.

2  Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij,
daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij.
Jezus is geboren op de heilige kerstnacht
van een maged reine, die hoog moet zijn geacht.
Kyrieleis.

3  Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet.
‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Bet’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.’
Kyrieleis.

4  Wijzen uit het oosten, uit zo verre land,
zij zochten onze Here met offerand’.
Ze offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyrieleis.

Vertoning kerstfilm van A tot Z
Zingen ‘Samen gaan wij kerstfeest vieren’  met cantorij

Hele korte overweging (vertaling naar nu)

Zingen ‘Vrede, vrede’ refrein en coupletten met cantorij
Refrein:
Vrede, vrede, echte vrede
Vrede op aarde en overal
Vrede, vrede, echte vrede
in de hemel en in de stal
Hij is geboren – gloria
Klap in je handen, zing halleluja
Voor de Verlosser, Jeshua
Spring in de lucht, zing halleluja!     refrein
Zing met de engelen – gloria
Klap in je handen, zing halleluja
Hij is de deur waar ik binnenga
Hij is de weg, zing halleluja!       refrein
Hij is de redder – gloria
Klap in je handen, zing halleluja
Hij is het licht, dus volg Hem na
Spring in de lucht, zing halleluja!     refrein
GEBEDEN   Dankgebed
                     Voorbeden  
                    Stil gebed

          ONZE VADER   Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen
Wij gaan staan
Slotlied 486  ‘midden in de winternacht’, met muziekinstrumentjes voor wie wil

1  Midden in de winternacht  / ging de hemel open;
die ons heil ter wereld bracht, / antwoord op ons hopen.  Elke vogel zingt zijn lied, / herders, waarom zingt gij niet?  Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren.
2  Vrede was het overal, / wilde dieren kwamen
bij de schapen in de stal / en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied, / herders waarom speelt gij niet? Laat de citers slaan, / blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
3  Ondanks winter, sneeuw en ijs / bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs / is vannacht gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied, / herders waarom danst gij niet?  Laat de citers slaan, / blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
4  Zie, reeds staat de morgenster / stralend in het duister, want de dag is niet meer ver, / bode van de luister  die ons weldra op zal gaan; / herders blaas uw fluiten aan, laat de bel, bim-bam, / laat de trom, rom-rom,  kere om, kere om, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

ZEGEN     Afgesloten met 431c
A --- men  A --- men  A --- men
Ere zij God  /  Ere zij God
In de hoge  /  In de hoge  /  In de hoge
Vrede op aarde  /  Vrede op aarde
In de mensen  /  Een welbehagen
Ere zij God in de hoge  /  Ere zij God in de hoge
Vrede op aarde  /  Vrede op aarde 
Vrede op aarde /  Vrede op aarde
In de mensen  /  In de mensen  /  Een welbehagen
In de mensen  /  Een welbehagen / Een welbehagen
Ere zij God  /  Ere zij God
In de hoge  /  In de hoge  /  Iin de hoge
Vrede op aarde / Vrede op aarde
In de mensen  /  Een welbehagen
Amen  /  Amen

ORGELSPEL    Uitgangscollecte, Diaconie en kerkrentmeesters
 

terug
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 30-06-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 07-07-2024 om 10:00
meer details

Eetclub 'Eet eens mee'
datum en tijdstip 08-07-2024 om 17:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 14-07-2024 om 10:00
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.