PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Nieuwsbulletin 26 november 2023 Nieuwsbulletin 26 november 2023
In het nieuwsbulletin vindt u onze actuele gemeenteberichten. Dit bulletin in uw mailbox ontvangen? Geef uw e-mailadres door aan de webredactie

PROTESTANTSE GEMEENTE STEENDEREN & BRONKHORST

NIEUWSBRIEF 2023-10
26 november 2023

De diensten vinden plaats om 10 uur, tenzij anders vermeld. De diensten in onze kerk zijn live hier te bekijken.  De diensten in Het Anker zijn niet via YouTube te bekijken.
3 december - Eerste Advent, start kinderkerkproject, dr. Jaap van Beelen in Het Anker
10 december - Tweede Advent, ds. Thea Bouwman in Het Anker
17 december - Derde Advent, ds. Rineke van den Berg, Viering van de Maaltijd in Het Anker
24 december - Vierde Advent, ds. Hubertien Oostdijk, Festival of Lessons and Carols door de Cantorij o.l.v. Gert Oldenbeuving in de kerk
24 december - Kerstavond, 20.00 uur ds. Hubertien Oostdijk met de kerstfilm door de jeugd o.l.v. Els Veraart (kerk)
25 december - Eerste Kerstdag, ds. Hubertien Oostdijk m.m.v. koor Steenrewalt (kerk)
31 december - Oudejaarsdag,  15.30 uur oecumenische viering in de H. Willibrorduskerk  met Maria Schotman en Hubertien Oostdijk
7 januari - ds. Hubertien Oostdijk, losmaking en bevestiging ambtsdragers
 
 
BIJ DE DIENSTEN BIJ DE DIENSTEN
Eeuwigheidszondag 2023.
in deze dienst werden de gemeenteleden herdacht waar we afgelopen kerkelijk jaar afscheid van moesten nemen.
Tijdens de dienst werden hun namen genoemd.
 
Daniël Johan Gerhard (Daan) van der Kolk, 91 jaar, overleden op 22 december 2022
Jan Willem (Jan) Menkveld, 73 jaar, overleden op 8 januari 2023
Wim Boerman, 86 jaar, overleden op 23 februari 2023
Antoni Hendrik Jan (Tonny) Loman, 78 jaar, overleden op 25 april 2023
Neeltje Wilhelmina (Neeltje) Wijers-Honkoop, 88 jaar, overleden op 4 mei 2023
Bernardus Cornelis Wilhelmus (Cor) Hofs, 75 jaar, overleden op 15 mei 2023
Hentjen Aleida (Hennie) Stoel-Knaake, 79 jaar, overleden op 16 mei 2023
Richard Olthof, 48 jaar, overleden op 4 juli 2023
Hendrik Jan (Henk) Hulshof, 81 jaar, overleden op 1 september 2023
Johanna Wilhelmina (Ans) Hofs-Pors, 75 jaar, overleden op 4 november 2023

Tijdens de herdenking werd het lied van Sela gezongen. 

DE MENSEN DIE WE MISSEN

God, U kent de namen van de mensen die we missen;
geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn.
Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede.
God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd.

God, U kent de namen van de mensen die we missen;
geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag.
Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel.
God, U bent de Vader van de mensen in ons hart.

Troost ons Heer, wees ons nabij.
Laat ons in uw armen vrede vinden.
Draag ons Heer en koester ons
als we denken aan de mensen die we missen.


God, U kent de namen van de mensen die we missen.
We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn.           
We danken voor hun leven; we komen hen weer tegen.
God, U bent de Vader van het leven, voor altijd.

 

Kind op Schootviering  sfeervol, knus en laagdrempelig
Op 5 november waren de kinderen met hun ouders en grootouders welkom in het Anker waar speciaal voor kinderen van 0 t/m 5 jaar een mini-viering plaatsvond. Met voor elk kind individuele aandacht, muziekinstrumentjes, en samen iets knutselen in het Anker. Thema was "Waar word je blij van?" 
 Alle kinderen kregen een cadeautje, mochten een mooie kaart maken voor iemand anders en er waren ballonnen.
Na afloop natuurlijk koffie/thee/limonade
Data voor volgend jaar worden nog bekend gemaakt.Zondagmorgen 24 december: Lessons and carols
Op zondagmorgen 24 december wordt in plaats van een ‘reguliere kerkdienst’ een Festival of Lessons & Carols houden. Dit initiatief dat een aantal jaren geleden is opgestart door Pieter Haverkamp, heeft inmiddels een vaste plek gekregen in onze gemeente. Het Festival of Lessons & Carols is ontstaan in Engeland en is daar een oud gebruik. Zo’n dienst bestaat uit (kerst) liederen die door koor en gemeente gezongen
worden. Met medewerking van de Steenderense cantorij, Gert Oldenbeuving en Bram van Oort. Daarnaast zijn er verschillende schriftlezingen uit het Oude en Nieuwe Testament. In deze dienst is er geen overdenking. De dienst begint om 10.00 uur en net als na een gewone kerkdienst eindigen we met gezamenlijk koffiedrinken.

Voor een uitgebreid overzicht van de komende diensten in de advents- en kerstperiode zie de rubriek  UIt de Knechtenkamer.


Kerstfim op Kerstavond 24 december
Achttien kinderen hebben zich met veel plezier de afgelopen weken al bezig gehouden met het Kerstverhaal. Op een regenachtige zondagmiddag zijn de opnames gemaakt in Bronkhorst. In de regen kregen de bewoners van Nazareth het nieuws te horen dat ze op reis moesten. Op een zeer zonnige maar koude zondagmiddag kregen de herders te horen dat er een kindje was geboren in een wel heel bijzondere stal. En op een donkere avond kwamen Jozef en Maria na allerlei gebeurtenissen weer thuis in Het Anker. 
U bent allen welkom om het allemaal mee te beleven in de dienst op Kerstavond. 
Tot dan.

Groet ElsTerugblik jong en ouddienst 
Op 5 november was er een jeugddienst, voorbereid door jong en oud. Het  thema was 'Samen delen' en dat werd meteen in de praktijk uitgevoerd. De jongste kinderen gingen de kerkbanken door met snoepjes om uit te delen. Ook was er een video van het verhaal met een liedje van Elly en Rikkert over de vijf broden en twee vissen. Ds. Hubertien hield zich prima aan de opdracht om niet langer dan 5 minuten  te gebruiken voor de overdenking.Graaag allemaal tot de volgende jeugddienst!

Thuis bekijken en/of beluisteren
U kunt alle diensten online meebeleven of later beluisteren onder Diensten online. De liturgie van de vieringen zijn onder de video te bekijen.  U kunt de diensten ook alleen beluisteren. Klik dan hier
Heeft u geen computer, vraag dan de gratis cd aan bij Ineke Klein Lenderink, tel. 0575 451471.
Heeft u nog vragen over de diensten, bel dan Luc van Asselt (06-42616493).
Kijk hier een of meerdere diensten terug.

Collectes
Ook als u niet naar de kerk kunt komen hopen wij toch op uw bijdrage. De rekeningnummers:

Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst                   NL14 RABO 0361 1033 52
Diaconie van de Protestantse Gemeente uit Steenderen               NL11 RABO 0361 1008 84
Diaconie van de Protestantse Gemeente uit Steenderen               NL07 RABO 0361 1565 37   (Dit is Het Anker)
 
 
 
uit de gemeente uit de gemeente
Uit de knechtenkamer, november 2023

Lieve mensen,
Op Eeuwigheidszondag 26 november noemden wij de namen van hen die ons in het afgelopen jaar zijn voorgegaan in het vertrouwen dat zij bij God geborgen zijn.
Het was een beladen, emotionele zondag, bij velen van u en bij mij, maar dat is niet erg. Dat mag er zijn.
Aan de ene kant geeft die zondag ons hoop en vertrouwen dat onze dierbare doden geborgen zijn bij God en in zijn Rijk van liefde en vrede wonen, maar aan de andere kant neemt het ons verdriet en gemis niet volledig weg. Liever hadden we onze geliefden die overleden zijn bij ons gehad toch…?
De cantorij verleende haar medewerking en Lisanne en Marion Knol zongen voor ons het mooie lied van Sela ‘de mensen die wij missen’. Na de kaarsen voor onze gemeenteleden staken we nog een extra kaars aan voor alle andere mensen die ook overleden zijn. 
Cursus:
Iedere predikant moet ook cursussen volgen om bij te blijven en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in kerk en theologie.
Vorig jaar volgde ik de cursus ‘predikant in het dorp’.
In november, december volg ik de cursus ‘pastorale zorg in de laatste levensfase’. U merkt daar maar weinig van, hooguit ben ik een aantal dagen minder in Steenderen en omgeving werkzaam en studeer ik wat meer thuis, op 28 november ben ik een dag in Doorn. De cursus wordt afgerond met een uitgebreide paper.
Advent en Kerst:
Advent betekent komst, we verwachten de Messias. De kleur in de Adventsperiode is paars, kleur van bezinning
en inkeer. Vanouds werd in deze periode net zoals in de Veertigdagentijd op weg naar Pasen gevast. Ook vandaag de dag zijn er steeds meer mensen die zich in die perioden bijvoorbeeld onthouden van alcohol, tabak, zich beperken met sociale media etc. Er zijn vier Adventszondagen, dit jaar valt het wat vreemd, want op 24 december
is het ’s morgens vierde Advent en ’s avonds kerstavond. 
De Messias, de redder van de wereld geboren in een stal. Niet bij koningen of vorsten in een paleis, maar in een stal
om zo duidelijk te maken dat zijn hart uitgaat naar hen die leven aan de onderkant van de samenleving. Hij wil er
voor iedereen zijn, maar juist ook voor hen voor wie het leven niet meevalt. En wie Hem wil navolgen wordt gevraagd over zijn schouder mee te kijken, te kijken naar hen die het zwaar hebben, wie Hem wil navolgen wordt gevraagd om te leven met en voor de ander.
Een goede voorbereidingstijd op kerst gewenst!
Gesprekskring:
Vlak voor kerst ronden we onze gesprekskring van 4x over de profeet Amos af. Om in januari weer te starten met een kring over het Bijbelboek Job en het lijden in de wereld en soms ook in ons eigen leven.
De eerste bijeenkomst is op donderdag 18 januari om 19.00 uur in het Anker.
De overige data leest u in het volgend nummer van Kerk Zijn maar meestal is het om de week een uurtje.
Weet u welkom! Om een idee te hebben op hoeveel mensen ik kan rekenen is het toch wel prettig als u zich even bij mij aanmeldt.
Het pastoraat vind ik heel belangrijk neem dus alsjeblieft contact op met mij of met de ouderling als u bezoek wilt!.
U kunt mij aanspreken als u mij tegenkomt, bellen op 026-3237577, of via mijn mobiele telefoon 06-44422769 of mailen via h.oostdijk.van.andel@hotmail.nl
Een hartelijke groet
Hubertien Oostdijk

 Kerstchallenge voor tieners op 17 december
Op zondagavond 17 december wordt om 17.00 uur in Het Anker een Kerstchallenge gehouden voor jongeren tussen 10 en 15 jaar vanuit beide Steenderenes kerken. Aan deze challenge doen in tal van plaatsen in ons land in totaal ca. 6000 jongeren mee. In ons dorp doen we dat dus vanuit Het Anker. Met boeiende spel-elementen en uitdagende puzzelopdrachten moeten in groepjes codes worden gekraakt en oplossingen worden gevonden, om tot het einddoel te komen. De Kerstchallenge wordt in Steenderen georganiseerd door de Tienerclub, maar ook alle andere
jongeren tussen 10 en 15 jaar kunnen zich aanmelden. Van harte welkom! Er wordt voor avondeten en voor frisdrank gezorgd. Informatie (en aanmelding), e-mail henkenmarionknol@gmail.com

Kerkgebed op dinsdag 28 november
Ook in de afgelopen periode kwam een groep gemeenteleden op de laatste dinsdag van de maand bij elkaar in Het Anker om te bidden voor onze kerkelijke gemeente, de nood in de wereld en voor de mensen om ons heen. Er is immers iedere keer veel om voor te bidden - en te danken. Een van deze avonden begonnen we met een gebed van ds. Walter Meijles, die dit goed verwoordt: “Liefdevolle Vader, in de veelvoud van de dingen raakt ons pad bedolven onder wat nog moet en had moeten worden gedaan. Uw weg gaan is ons verlangen, op uw spoor komen is onze hoop.”  Op 28 november is het laatste kerkgebed van dit jaar. Het volgende kerkgebed is op dinsdagavond 30 januari om 19.00 uur in Het Anker. Iedereen is van harte welkom.                                                                                          

De kinderkerk brengt lichtpuntjes
Vanaf eerste advent gaat de kinderkerk de kerk versieren met sterren en andere mensen blij maken. Dit zijn de lichtpuntjes die iedereen nodig heeft in de donkere dagen voor kerst. Zijn jullie ook benieuwd hoe dit er uit komt te zien? Kom dan allemaal vanaf 3 december naar de kerk waar we daarna snel naar onze eigen ruimte gaan.
Groetjes van Joke, Marije en Charlotte.
 
 
Bijbelleesrooster Bijbelleesrooster
Het bijbelleesrooster van het NBG: op DeBijbel.nl leest u de tekst van de dag in de bijbelvertaling die u prettig vindt. Voorheen kon men zich abonneren op een dagelijkse e-mail voor de tekst van de dag. Ook is de app 'mijn Bijbel' beschikbaar. U kunt deze downloaden voor smartphone of tablet. Informatie via DeBijbel.nl 

Er zijn tevens podcasts te beluisteren. Bijvoorbeeld 'Eerst dit' van de EO en de IZB, neem eens een kijkje op Gratis Bijbelpodcasts 
 
 
OVERIGE BERICHTEN OVERIGE BERICHTEN

Adventconcert Full House & Friends op zondag 3 december gaat wegens omstandigheden niet door. Mogelijk op een latere datum. Zodra hier meer bekend over is zal dit vermeld worden.Kerstmarkt op zaterdag 9 december
Op zaterdag 9 december wordt weer een gezellige kerstmarkt gehouden, van 11.00 tot 16.00 uur in onze kerk. Zo’n 20 standhouders bieden sfeervolle kerstartikelen aan, waaronder kerstkaarten, mooie kerststukken, kerstartikelen en brocante spulletjes. Maar ook houten accessoires,
sieraden en diverse winterartikelen. Daarnaast zijn er allerlei lekkernijen te koop zoals warme chocolademelk, versgebakken wafels, nieuwjaarsrolletjes en erwtensoep. Midwinterhoornblazers heten u welkom en binnen in de kerk speelt Derk Jan Terpstra improvisaties op de vleugel. Vocal groep Full House zingt een aantal kerstliederen en de alpenhoornblazers laten ook van zich horen. Genoeg redenen om even langs te komen.


Herdertjestocht op 15 december in Vorden
De herdertjestocht is al jaren een begrip in Vorden. Het is een tocht waarin onderweg het kerstverhaal wordt uitgebeeld. De route wordt aangegeven met honderden lichtjes. Volg de lichtjes en zoek de Verteller/Wijzen met hun hulpjes. Starten tussen 17.00 en 17.45 uur bij de Dorpskerk aan de Kerkstraat 2 in Vorden. Zo hoor je de engelen zingen, ga je samen met Jozef en Maria en de ezel naar Bethlehem. En als laatste de geboorte van Jezus. Dit jaar is het thema 'Ga mee!'. Ook voor rolstoelen en wandelwagens is de tocht haalbaar. De route eindigt bij de Christus Koning kerk. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. De herdertjestocht is leuk voor jong en oud om het kerstverhaal echt te beleven.

Oliebollenactie
In de afgelopen jaren werd u eind december bezocht met heerlijke oliebollen. Dit jaar gebeurt dat net als vorig jaar. U kunt de oliebollen bestellen en afhalen. De kosten zijn dit jaar gelijk aan verleden jaar: € 7,50 per zak van 8 stuks. U kunt ze via de bestelbon in ‘Kerk zijn’ bestellen vóór vrijdag 22 december, 18.00 uur. Deze bon kunt u afgeven op de daarop genoemde adressen. Telefonisch bestellen kan ook bij o.a.: Anneke van Helvoort 0575 – 451705, Annemien Janssen 06 – 29491647 en Luc van Asselt 0575 – 451917. U kunt de oliebollen vervolgens zelf afhalen op vrijdag 29 december tussen 10.00 uur en 12.00 uur in Het Anker.Eetclub 'Eet eens mee!'
Gezellig een keer samen tafelen in het Anker
Elke tweede maandagavond van de maand wordt er een maaltijd verzorgd door een groep enthousiaste vrijwilligers. De eerste maaltijden zijn enthousiast ontvangen. Enkele tientallen bezoekers hebben de weg inmiddels gevonden. Lijkt het u ook leuk een keer mee te eten en nieuwe mensen te ontmoeten of gezellig aan te schuiven bij bekenden, kom dan op elke tweede maandag van de maand naar het Anker.
Vanaf 17.00 uur staat de koffie / thee klaar en om 17.30 uur serveren we een lekkere, eenvoudige maaltijd. Hiervoor wordt een bijdrage van €5,00 gevraagd.
Iedereen is welkom! Jong en oud, kerkelijk en niet kerkelijk!  Aanmelden  voor eten altijd de wosensdag voorafgaande aan de maaltijd.
In juli was er een heuse barbecue geregeld. Buiten werd  gegrild en binnen kon men eten. Er is inmiddels een groep van 20 tot 30 gasten die de smaak te pakken hebben. 

Aanmelden kan door te bellen, appen (06-83016970) of te mailen naar Ineke Klein Lenderink (kleinlenderink@gmail.com) of door je naam te noteren op de intakelijst op het prikbord in het Anker. 

Wil je ons komen helpen als vrijwilliger, ook dan ben je van harte welkom. Als vrijwilliger kun je in de keuken helpen, eten uitserveren, opruimen, gasten ontvangen en veel meer. Voor meer informatie of aanmelden kun je contact opnemen via bovenstaand telefoonnummer.
De maaltijden worden gedeeltelijk thuis voorbereid, gezien de beperkte ruimte in de keuken van het Anker. Dus ook op een ander tijdstip kun je een bijdrage leveren.


Uit het Petrus Magazine november 2023: rondom afscheidnemen
Een gedicht, passend bij Eeuwigheidszondag. Bij het overlijden van een geliefde is het soms moeilijk de juiste woorden te vinden. Dit geicht kan je gevoel misschien goed verwoorden

U kent mij, U doorgrondt mij 
bij Psalm 139:1, door ds. Werner Pieterse

Te weinig hebben we echt gesproken
hoeveel we ook hebben afgepraat
te veel gewoon voor lief genomen.
Alles leek er toen voor altijd te zijn
gewerkt hebben we, geleefd
gewoon, de mooiste dagen door.

En nu ik naar de stilte luister 
hoor ik steeds de woorden 
fluister ik de zinnen die 
ik je te weinig heb gezegd.

Laat de Ene er toch zijn
de God die jouw gebeden hoorde
die je stilte begreep en 
wist wat je te zeggen had.

Laat de Ene er toch zijn 
en jou liefhebben zoals jij mij 
zolang hebt liefgehad.

Psalm 139:1

Deze tekst komt uit het boekje ‘Voor wie los moet laten’, een Petrus-uitgave met gebeden, gedichten en korte verhalen rond het thema ‘Afscheid’. Bestel het boekje voor 3,95 via petrus.protestantsekerk.nl/bestellen.
Bible Box in de kerk
In een nis, links in de kerk staat sinds kort een houten kistje met Bijbels. De diaconie heeft deze Bijbels aangevraagd bij de Bijbelvereniging. De diaconie biedt Nederlandse, Duitse, Engelse en Poolse Bijbels in de Bible Box aan. Daarnaast zijn er ook Oekraïense bijbel en Oekraïense kinderstripbijbels neergelegd in de nis. De Bijbels en boekjes mogen gratis meegenomen worden. Er staat een bus bij voor een vrije gift. Op deze manier heeft onze gemeente de mogelijkheid gecreëerd om Bijbels te verspreiden aan degene die daar belangstelling en behoefte aan hebben.  
 
AGENDA AGENDA
28 november 19.00 uur Anker  - Kerkgebed
3 december 15.00 uur, Kerk - adventsconcert Full House en Friends
9  december 11.00 - 16.00 uur Kerk - Kerstmarkt 
17 december 17.00 -19.15 uur Anker - Kerstchallenge tieners 
24 december 10.00 uur  Kerk - Festival of Lessons en Carols door de cantorij 
29 december 10.00 - 12.00 uur Anker - oliebollenactie  (afhalen van bestelde oliebollen) 
 
 

gespreksgroep over bijbelboek Amos
datum en tijdstip 07-12-2023 om 19:00
meer details

Kerstmarkt 2023
datum en tijdstip 09-12-2023 om 11:00
meer details

Tweede Advent , kerkdienst Het Anker
datum en tijdstip 10-12-2023 om 10:00 uur
meer details

Eetclub 'Eet eens mee'
datum en tijdstip 11-12-2023 om 17:00
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.