PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Nieuwsbulletin 14 mei 2022 Nieuwsbulletin 14 mei 2022
In het nieuwsbulletin vindt u onze actuele gemeenteberichten. Dit bulletin in uw mailbox ontvangen? Geef uw e-mailadres door aan de webredactie

PROTESTANTSE GEMEENTE STEENDEREN & BRONKHORST

NIEUWSBRIEF 2022-9
14 mei 2022

Vanaf Palmzondag zijn de diensten om 10 uur in de kerk, tenzij anders aangegeven. De diensten zijn vanaf 12.30 uur hier terug te kijken. De liturgie is hier in te zien.

15 mei - ds. Hubertien Oostdijk, doopdienst
22 mei - ds. Jan Muntendam
26 mei Hemelvaartsdag, 9.00 uur - ds. Gerrie Zemmelink, Aalten
29 mei - dr. Jaap van Beelen
5 juni Pinksteren - ds. Hubertien Oostdijk, oecumenische openluchtdienst in het Plantenbos
 
 
BIJ DE DIENSTEN BIJ DE DIENSTEN
Doopdienst 15 mei.
De Heilige Doop wordt bediend aan aan Kris Jansen, dochter van Jessica en Rutger Jansen en aan Jet Veltman, dochter van Karlijn en Peter Veltman. Er is kinderkerk en oppas.

Thuis bekijken en/of beluisteren
U kunt de diensten online meebeleven of later beluisteren onder Diensten online. Heeft u geen computer, vraag dan de gratis cd aan bij Ineke Klein Lenderink, tel. 0575 451471.
Heeft u nog vragen over de diensten, bel dan Luc van Asselt (06-42616493).
Kijk hier een of meerdere diensten terug.

Collectes
Ook als u niet naar de kerk kunt komen hopen wij toch op uw bijdrage. De rekeningnummers:
Kerkrentmeesters
Diaconie: 
Het Anker:
NL14RABO0361103352; NL11RABO0361100884; NL07RABO0361156537
 
uit de gemeente uit de gemeente
Uit de knechtenkamer, mei

Lieve mensen,

We hebben de dagen van gedenken achter ons liggen en juist nu wordt duidelijk hoe kwetsbaar vrijheid eigenlijk is.
De oorlog gaat maar door, iets wat je vorig jaar nog niet voor mogelijk had gehouden is nu een ‘gewoon’ onderdeel van het nieuws.

Op zondag 15 mei wordt de doop bediend aan Kris Jansen, dochter van Jessica en Rutger Jansen en aan Jet Veltman, dochter van Karlijn en Peter Veltman. De dienst is door henzelf vormgegeven. Ook voor de grootouders een hoogtepunt. Deze zondag draagt de naam ‘zingt’, nu dat doen we zeker, zingen van vreugde over de doop.
Luther zei eens, zingen is 2x bidden, zingen boven je zorgen en vragen uit. Ook dat doen we, zingen boven onze zorgen en vragen uit, omdat we niet weten hoe het leven loopt, hoe de toekomst eruitziet.

Ook met Hemelvaart gaat een gastpredikant voor, met Pinksteren hebben we, gewoontegetrouw, een gezamenlijke viering met onze Katholieke broeders en zusters. Bij mooi weer en daar gaan we vanuit in het Plantenbos en bij slecht weer in de Willibrorduskerk.
Maria Schotman en ik gaan samen voor, het is de bedoeling dat zowel leden van onze cantorij als leden van het koor van de Katholieke kerk hun medewerking verlenen. Een feestelijke viering, met mooie Pinksterliederen!

De gespreksgroep is echt fijn om te doen, we praten heel wat af. Komende keer 24 mei gaan we het over de Heilige Geest hebben.

Op 13 en 14 juni volg ik een cursus ‘Predikant in het dorp’ op Hydepark in Doorn. Er zit ook nogal wat voorbereiding en nawerk aan de cursus dus het kan zijn dat ik dan een keer niet hier ben maar thuis aan het werk! Net zoals vrijwel elke beroepsgroep moeten predikanten aan nascholing doen. Door corona is dat soms online geweest, nu weer een fysieke cursus (20 aanmeldingen) met overnachting.
Toevallig gaat mijn collega uit Hengelo naar dezelfde cursus, erg gezellig! Ik zal proberen in het komend kerkblad er iets over te schrijven.

Het bezoekwerk gaat door, soms één nieuw adres per week, soms meer, afhankelijk van de andere bezigheden. Ik vind het erg fijn om bij iedereen een keer langs te komen en even iets meer te horen. Ik vind het ook bijzonder om bij boerenbedrijven een rondje door de stallen te maken en iets meer te horen over het bedrijf, de kansen en de zorgen.

Mocht u bezoek van mij willen hebben, duurt het u te lang, laat het me weten via mail of telefoon en we maken een afspraak.
h.oostdijk.van.andel@hotmail.nl of 026-3237577

Tienerclub sluit seizoen af
Op zondagavond 22 mei zal de laatste tienerclub worden gehouden. Met zes tieners en twee begeleiders hebben we leuke avonden gehad met veel spel en elke keer een thema. Een leuke afsluiting mag natuurlijk niet ontbreken. Maar wanneer je deze keer voor het eerst komt ben je van harte welkom. De leeftijd varieert tussen 10 en 14 jaar. We starten om 19 uur in de bovenzaal van het Anker.

Kerkgebed op dinsdag 31 mei
Op dinsdagavond 31 mei vindt het maandelijkse kerkgebed plaats in Het Anker. De aanvang is: 19.00 uur (dus een half uurtje eerder dan gebruikelijk).
Bij het Kerkgebed van maart jl. lazen we uit de brief die de landelijke PKN schreef over gebed. “Het gebed hebben we broodnodig. Het kan ons inspireren om ons uit te spreken in situaties van nood, onrecht en lijden. De bekende theoloog K.H. Miskotte verwoordt dit in zijn boekje ‘De weg van het gebed’ als volgt: De gemeente van Christus is een biddende gemeenschap; in het gebed wordt haar antwoord openbaar op het Woord van God. Daarom is het gebed het meest onvervreemdbaar kenmerk van het kerk-zijn, als: dankzegging en aanbidding, als belijdenis en voorbede, als regelmatig vragen en aanroeping in de nood en als verhaal van vrede en als kreet uit de diepte.”
Iedereen is daarom welkom op dinsdag 31 mei om 19.00 uur in Het Anker.
 
 
Bijbelleesrooster Bijbelleesrooster
Het bijbelleesrooster van het NBG: op DeBijbel.nl leest u de tekst van de dag in de bijbelvertaling die u prettig vindt. Voorheen kon men zich abonneren op een dagelijkse e-mail voor de tekst van de dag. Ook is de app 'mijn Bijbel' beschikbaar. U kunt deze downloaden voor smartphone of tablet. Informatie via DeBijbel.nl 

Er zijn tevens podcasts te beluisteren. Bijvoorbeeld 'Eerst dit' van de EO en de IZB, neem eens een kijkje op Gratis Bijbelpodcasts 

 
 
OVERIGE BERICHTEN OVERIGE BERICHTEN
Kerkbalans: nogmaals bedankt!
Zoals we in de vorige editie van Kerk zijn al aangaven, zijn we als kerkrentmeesters dankbaar dat de leden van onze kerkelijke gemeente ook dit jaar hun kerk financieel blijven steunen. Hoewel het aantal kerkleden afgelopen jaar licht afnam, was de opbrengst van de actie Kerkbalans vrijwel gelijk aan die van afgelopen jaar, namelijk ca. 80.000 euro. Daardoor kunnen we niet alleen aan onze financiële verplichtingen voldoen, maar tevens blijven investeren in een levende, actieve kerk. Hartelijk dank daarvoor.
De kerkrentmeesters

Kerk elke vrijdagmiddag open voor iedereen van 13.30 tot 16.00 uur.
Vanuit de Plaatselijke commissie van de Gelderse kerken en de kerkenraad is dit initiatief uitgegaan. Vrijwilligers bemensen de kerk tijdens de openstelling. Het is de moeite waard om eens binnen te lopen voor informatie of om even neer te strijken in de mooie nieuwe stiltehoek.
De eerste ervaringen zijn positief. Dorpsgenoten en campinggasten kunnen zo de kerk ook eens van binnen zien. Ook voor leden van onze gemeente kan het een bijzondere ervaring zijn. U komt toch ook?

Bible Box in de kerk
In een nis, links in de kerk staat sinds kort een houten kistje met Bijbels. De diaconie heeft deze Bijbels aangevraagd bij de Bijbelvereniging. De diaconie biedt Nederlandse, Duitse, Engelse en Poolse Bijbels in de Bible Box aan. Daarnaast zijn er ook Oekraïense bijbel en Oekraïense kinderstripbijbels neergelegd in de nis. De Bijbels en boekjes mogen gratis meegenomen worden. Er staat een bus bij voor een vrije gift. Op deze manier heeft onze gemeente de mogelijkheid gecreëerd om Bijbels te verspreiden aan degene die daar belangstelling en behoefte aan hebben.  

Vrijwilligers gezocht
De oorlog in Oekraïne brengt ook vluchtelingen bij ons. Ze verblijven hier bij gastgezinnen en in door de gemeente aangewezen opvanglocaties. In onze gemeente zijn het op moment van schrijven al ruim honderd. Voor hen en andere vluchtelingen heeft Vluchtelingwerk versterking nodig voor haar vrijwilligers. Mensen die de weg weten bij de verschillende Nederlandse instanties en vanwege het werk met tal van formulieren graag met hbo-denkniveau.
Kun jij een dag in de week inruimen voor deze vluchtelingen. Geef dan je gegevens door aan vluchteling@pgvorden.nl

Alvast bedankt voor je bereidheid.
Namens de kerken van Bronckhorst, 
Wilfrieda Stam en Ruben den Hertog

Ruben den Hertog
Predikant
0575 474810


Uit het Petrus Magazine van de PKN Nederland: Gebed voor Oekraïne
In elke editie van het nieuwsbulletin zal aandacht worden besteed aan interessante artikelen uit het Petrus Magazine, een digitale uitgave van de PKN, waar u zich gratis op kunt abonneren.
Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.  Deze keer o.a. een artikel  over de liturgische kleuren van het kerkelijk jaar, wat is de geschiedenis er van en wat betekent het eigenlijk? Klik hier voor het artikel.

Een gebed voor Oekraïne om thuis te bidden:

God van liefde en trouw,
Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne,
voor iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld.
In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden.
Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners.
Laat geweld en wapengekletter stoppen,
de wapens zwijgen.

Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons land,
zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden.
Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is,
geef hen moed om vol te houden.

Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden, 
maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft dragen.
Geef dat de stemmen die weg willen blijven bij angst en strijd gehoord worden,
geef wijsheid aan alle betrokken leiders.

Dat wapens geen recht van spreken krijgen, dat vrede gezocht en gevonden wordt.
Toon ons de weg van omzien naar elkaar, van mildheid, vertrouwen en zachtheid.

Heer, ontferm U over deze wereld, waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is,
geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst. 

In Jezus' naam, Amen
 
 
AGENDA AGENDA
dinsdag 24 mei 19.00 uur - Anker, Gespreksavond geloofsbelijdenis
dinsdag 31 mei 19.00 uur - Anker, Kerkgebed
 
 
 

Kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 22-05-2022 om 10:00 uur
meer details

gespreksgroep 'Rondom de geloofsbelijdenis'
datum en tijdstip 24-05-2022 om 19:00 uur
meer details

Hemelvaartsdag
datum en tijdstip 26-05-2022 om 9:00 uur
meer details

Kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 29-05-2022 om 10:00 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.